Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur Bygger Norges lengste jernbanebru
Illustrasjon Tangenvika bru 2027

Bygger Norges lengste jernbanebru

Implenia sikret seg oppdraget med jernbanebrua over Tangenvika nord for Espa og Strandlykkja i Stange kommune. Kontrakten har en verdi på ca. 1,8 milliarder kroner. Forberedende anleggsarbeid er i gang og brua skal være ferdig til 2027.

Norges to lengste jernbanebruer med dobbeltspor og hastighet opp mot 250 km/t bygges nå over Minnevika og Tangenvika på Dovrebanen. Strekningen til Hamar er en del av satsingen på det som kalles indre InterCity.  – Utbyggingen legger til rette for økt bruk av tog når det blir flere avganger og kortere reisetid mellom Oslo og Hamar, sier prosjektsjef Geir Kvillum i Bane NOR.  Fra 2027 blir det flere persontog i timen i begge retninger og økt kapasitet for klimavennlig godstrafikk når dobbeltsporet over Minnesund og Tangenvika i Mjøsa står ferdig. Miljø-prosjekt Totalentreprise-kontrakten for Tangenvika jernbanebru er den andre av hovedkontraktene på InterCity-prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika. Jernbanebrua blir i overkant av én kilometer lang. Kontrakten omfatter også rundt to kilometer av det nye dobbeltsporet mellom Espa og Furnesbakken.   – Vi har ønsket å legge til rette for en konkurranse som i størst mulig grad benytter markedets kompetanse og kapasitet. Vår erfaring er at tidlig involvering av entreprenørene sikrer at deres kompetanse kan bidra til å redusere byggekostnadene og klima- og miljøavtrykk fra utbyggingsprosjektene, sier Stine Undrum, konserndirektør Utbygging i Bane NOR.  Hun er godt fornøyd med at det har vært svært stor interesse for konkurransen og at det var mange godt kvalifiserte søkere. Fire ble prekvalifisert. Komplekst  Tangenvika jernbanebru er et komplekst og spennende byggeprosjekt. Arbeidet skal foregå med minst mulig påvirkning på miljøet i og rundt Mjøsa. Plassering av masselager og bruk av fjellmasser er planlagt slik at transporten blir så liten som mulig. – Vi er utrolig stolte over å bli valgt til å bygge landes lengste jernbanebru, sier administrerende direktør Audun Aaland i Implenia Norge.  Det blir lagt stor vekt på miljø, og bærekraft er en av Implenias fem kjerneverdier.  – Vi CEEQUAL-sertifiserer prosjektet og vil jobbe systematisk med å levere på både tekniske krav og krav knyttet til bærekraft. Vår fulldigitale prosjektering og bygging med bruk av BIM-modeller, erfarne fagarbeidere og gjennomtenkte tekniske løsninger vil også bidra til å redusere utslipp og belastning for naboer og miljø, legger han til. Aaland forteller også at Implenia planlegger å bruke lokale underleverandører i enkelte deler av prosjektet, og at dette skaper merverdi og verdifulle, lokale ringvirkninger.

PROSJEKTSJEFGeir Kvillum i Bane NOR.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.