Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur Bygger verksteder for to milliarder

Bygger verksteder for to milliarder

Når Go-Ahead overtar trafikken i desember, står et flunkende nytt togverksted klart til bruk på Kvaleberg utenfor Stavanger. Tilsvarende verksteder vil snarlig bli bygd i Bergen og nær Trondheim.

Tore Holtet

I løpet av de kommende årene vil Bane NOR Eiendom ha bygget togverksteder for anslagsvis to milliarder kroner. – Vi bygger verkstedene og finansierer byggingen gjennom låneopptak, forklarer forretningsutvikler Pål Sigurd Anthonsen i Bane NOR Eiendom AS. Selskapet eier 13 rene togverksteder. Noen av dem er opp mot 100 år gamle. Det betyr at de ikke er bygd for nåtidens togmateriell.

I NYTT VERKSTED:

Dette verkstedet skal stå klart i god tid før Go-Ahead overtar trafikken. Fra venstre: prosjekteringsleder Sverre Møllegaard i AF, forretningsutvikler Pål Sigurd Anthonsen i Bane NOR Eiendom og byggeleder Daniel Lehmann i AF. Det er konkurranseutsettingen av Trafikkpakke 1 (Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen) som er den direkte foranledningen til at et nytt verksted nå tar form på Kvaleberg, to kilometer utenfor Stavanger sentrum. Verkstedet lå nemlig inne som et element i konkurransegrunnlaget. Mer kommersielt. Fra gammelt av er NSBs tog blitt vedlikeholdt av datterselskapet Mantena. Nå tenkes det mer kommersielt. NSB, nå Vy, har valgt å konkurranseutsette vedlikeholdet av de de over 100 Flirt-togene (type 74 og 75), og jobben skal overtas av produsenten Stadler.

Bane NOR Eiendoms verksteder

  • Bodø: 5 000 m2
  • Marienborg: 36 000 m2
  • Bergen: 3 928 m2
  • Kvaleberg: 4 000 m2
  • Hamar: 10 600 m2
  • Grorud: 60 000 m2
  • Filipstad: 3 000 m2
  • Sundland: 17 600 m2
  • Skien: 9 473 m2

– Vi registrerer at flere vedlikeholdsaktører ønsker å komme inn i Norge, opplyser Anthonsen. En av dem er EuroMaint, Sveriges motstykke til Mantena. I tillegg er det flere verdensomspennende aktører som banker på døren. – På Kvaleberg er det togoperatøren som leier verkstedene av oss, og så snur de seg rundt og konkurranseutsetter vedlikeholdet. Det skaper igjen et nytt marked.  Go-Ahead har valgt Mantena, som mer enn dobler sin bemanning i Stavanger.

NOE HELT ANNET: – Det nye verkstedet blir noe helt annet enn dette, som kun er bygd for lokaltog på Jærbanen, forklarer Pål Sigurd Anthonsen i Bane NOR Eiendom.

Stavanger først ut. Det er hektisk byggeaktivitet på Kvaleberg om dagen. En 3000 kvadratmeter stor verkstedbygning er reist, ved siden av den gamle.  En god del av de jernbanetekniske arbeidene er utført, og snart starter arbeidene med en egen vaskemaskin. – Dette er det første verkstedet som bygges i regi av Bane NOR Eiendom, og det blir universelt. Det vil si at det kan serve ulike typer togmateriell, forklarer prosjektdirektør Trond Rusten. I dag foregår vedlikeholdet av «Trafikkpakke 1-togene» på tre forskjellige steder. Mens lokaltogene på Jærbanen (type 72) har tilhold på Kvaleberg, blir fjerntogene på Sørlandsbanen (type 73) vedlikeholdt i Lodalen i Oslo. Og de to aldrende 69-settene på Arendalsbanen tas hånd om i Skien.

Mens dagens verkstedbygning er 85 meter lang, er den nye på 130 meter. Dermed blir det plass til rundt 110 meter lange fjerntog, og mye spennende teknikk vil gjøre det mulig å drive et langt mer effektivt togvedlikehold.

Prosjektdirektør Trond Rusten

Mer effektivt vedlikehold. – Det nye verkstedet blir noe helt annet enn dagens, understreker prosjektdirektør Trond Rusten. – Mens dagens verkstedbygning er 85 meter lang, er den nye på 130 meter. Dermed blir det plass til rundt 110 meter lange fjerntog, og mye spennende teknikk vil gjøre det mulig å drive et langt mer effektivt togvedlikehold.  Det nye løfteanlegget er ett eksempel: I løpet av et par minutter vil flere hundre tonn tunge tog kunne løftes opp med millimeters nøyaktighet, forklarer Rusten.    Verkstedet vil bestå av to nye innvendige spor med en undergang midt på. Fra et takgalleri blir det mulig å jobbe oppe på togtaket. I tillegg bygges et utvendig servicespor som gjør at det blir enkelt for rengjøringspersonalet å komme inn og ut av toget. I en teknisk kulvert under selve verkstedet er tilførsel av strøm, vann og olje samlet i ei gate.

Det vil dessuten bli lagt kontaktledning helt inn i verkstedet, noe som innebærer at toget kan kjøres inn for vedlikehold ved egen maskin. Bergen neste. Flere moderne verksteder står for tur. Først i Bergen. Her må verkstedet på Bergen stasjon rives for å kunne gi plass til det nye. Rivearbeidene er startet, og byggingen av nytt verksted starter rett over sommeren. I byggeperioden pågår vedlikeholdet i et midlertidig anlegg. – Det nye verkstedet bygges etter samme mal som i Stavanger og skal i hovedsak ta vedlikeholdet av alt materiell som brukes i Trafikkpakke 3. I tillegg er det naturlig at togene på Flåmsbana vedlikeholdes her, sier Anthonsen.

NYBROTTSARBEID: Sverre Møllegaard er prosjekteringsleder for det første togverkstedet som skal tilpasses et nytt togselskap.

Trondheim og Ski.  Hva så med togvedlikehold i forbindelse med Trafikkpakke 2? – I dag foregår mye vedlikehold på Marienborg verksted sør for Trondheim – på et stort verkstedområde med mange bygg og fasiliteter. Dieselmateriell krever andre verkstedtjenester fordi motorene også skal betjenes. Her er det i dag mye kompetanse og kapasitet. Likevel har vi behov for et nytt verksted i Trondheimsområdet, ikke minst fordi togene blir lengre enn før. Verkstedhallene på Marienborg er vel 80 meter lange, mens et Flirt-tog med dieselgenerator blir 112 meter langt. Så vi har behov for å bygge nye verksteder, og bygge noe som tilfredsstiller dagens krav til arbeidsmiljø og effektivitet.

– I utgangspunktet kunne vi selvfølgelig ha satt opp et nytt verksted der. Men når du ser på hvor togpendlene vil gå i framtida – og her står vi i dialog med Jernbanedirektoratet – vil vi tilstrebe å bygge der pendlene begynner eller slutter. Derfor vurderer vi å bygge nytt verksted på Støren, som ligger 50 kilometer sør for Trondheim sentrum, og etter hvert i Stjørdal eller på Steinkjer, opplyser Anthonsen, som legger til at dagens materiell vil bli vedlikeholdt på Marienborg. – Videre planlegges det å kjøpe inn 25 nye lokaltog som skal trafikkere mellom Ski og Stabæk etter at Follobanen er åpnet. Det gir behov for et verksted i nærheten av Ski. – Og da er vi fort opp i to milliarder kroner, konkluderer forretningsutviklinger Pål Sigurd Anthonsen på verkstedavdelingen i Bane NOR Eiendom AS.