Byggestart for High-speed 2

Denne våren blir det byggestart for første del av Englands andre høyhastighetsbane, High-speed 2. Den nye banen skal binde sammen London med Birmingham, Leeds og Manchester.

Det har tatt tre år å få prosjektet endelig godkjent for byggestart. Kjempeprosjektet vil på det meste sysselsette 25 000 medarbeidere. Første del fra London til Birmingham, som nå er vedtatt, skal tas i bruk i 2026, mens de to tilstøtende linjene videre til Manchester og Leeds etter planen skal være fullført i 2033. Til sammen er de nye høyhastighetslinjene 564 kilometer lange. Operatøren som vinner konkurransen om trafikken på West Coast Main Line skal planlegge og utvikle trafikken på HS2, samt drive linja de første tre til fem årene etter at den åpner. Når første del av høyhastighetsbanen åpner, skal togene kjøre videre på de eksisterende banene ,og det er derfor viktig at trafikken både planlegges og drives samordnet. Vinneren av den såkalte West Coast Partnership-konkurransen vil ta over etter dagens operatør Virgin Trains.

Med denne høyhastighetssatsingen blir en lang rekke britiske storbyer knyttet opp til nye og raske togforbindelser.

Storbyer. High speed 2 skal bygges som en «Y» i og med at det nord for Birmingham blir to nye linjer, en mot Manchester og en mot Leeds. Med denne høyhastighetssatsingen blir en lang rekke britiske storbyer knyttet opp til nye og raske togforbindelser. Byer som Carlisle, Liverpool, Newcastle, Edinburgh og Glasgow vil alle få nye og raske togforbindelser via HS2.

Trafikk. Det planlegges for opptil 15 avganger og ankomster per time til og fra London når HS2 kommer i full drift. Det vil bety en kapasitet på 26 000 passasjerer i timen. Alle tog på det nye banesystemet skal kjøre i samme hastighet, noe som betyr at disse høyhastighetsbanene ikke skal kunne benyttes av hverken godstog eller andre typer passasjertog. Reisetidene mellom London og Manchester vil kuttes fra dagens 2:08 til 1:08, mens strekningen London – Leeds skal gjøres unna på 1:28 mot dagens 2:20. I tillegg kommer samme tidsbesparelse på togene som kjøres videre ut fra HS2 til andre byer på det ordinære jernbanenettet. Togene skal være 400 meter lange og ha 1100 seter. Det har vært omfattende debatt og til dels stor motstand mot prosjektet. Kostnadsanslagene ligger på rundt 56 milliarder pund og kritikerne mener dette er nesten fem ganger så dyrt som tilsvarende linjer i for eksempel Frankrike. High-speed 2 er Storbritannias andre høyhastighetsstrekning. High-speed 1 er som kjent strekningen fra London sørover til Folkstone og tunnelen under Kanalen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.