Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Utdanning – Det artigste er å rette feil!
Kongsvinger har stor trafikk av både person- og godstog.
,

– Det artigste er å rette feil!

Det foregår et generasjonsskifte på jernbanen. – I løpet av 12–15 år har vi skiftet ut 70 prosent av de ansatte på drift her på Kongsvinger, forteller Odd Berg Kristiansen, lærlingeansvarlig og assisterende driftssjef. På 10 år har nærmere 60 lærlinger gjennomført læretiden på Kongsvinger. – Feilretting er det artigste vi driver med, sier lærlingene selv.

Foto: Njål Svingheim
Lærlinger på Kongsvinger. Bak t.h Odd Erik Berg Kristiansen og t.v Jørgen Lukashaugen.Foto: Njål Svingheim
Bak t.v. Odd Erik Berg Kristiansen og bak t.h. Jørgen Lukashaugen sammen med lærlingene (f.v. foran) Martin Karlsen, Marius Berger, Simen Granberg, og (i midten bak) Anders Nygård og Odin Grønnerud.

Det er en gjeng med motiverte unge jernbanefolk vi treffer på Kongsvinger. For tiden er det fem lærlinger innenfor alle jernbanefagene som hører til på driftsbasen der. Læretiden er to år og læringene er derfor i litt ulik fase av opplæringen sin. Noen er nettopp ferdig med fagprøven, noen skal snart gjennomføre den, og noen har enda en tid foran seg som lærlinger. På spørsmål om hva som er målet, er svaret ganske så enstemmig: – Vi har som mål få fast jobb her på Kongsvinger!

Interesse er viktigst

Det vi ser etter når vi vurderer mulige kandidater er i stor grad hvilken interesse de viser for faget, sier Odd Berg Kristiansen. Dette er det aller viktigste. – Interesse henger også sammen med vilje og motivasjon for arbeidet. I tillegg vurderer vi kandidatenes sosiale egenskaper. – Vi ønsker oss jo folk som glir godt inn i arbeidsmiljøet vårt, sier han.

Jørgen Lukashaugen er fungerende driftsleder og jobber også tett opp mot lærlingene. – Vi ser jo at kandidatene ofte ønsker å vise alt de kan på forhånd, men det er likevel interesse og vilje til å lære som er viktigst. Kunnskapen er de her for å lære, sier Lukashaugen. Både Kristiansen og Lukashaugen er veldig fornøyde med lærlingene sine. – Vi har et godt arbeidsmiljø her på Kongsvinger, sykefraværet er lavt og trivselsfaktoren høy, forteller de. – Så er det helt klart en berikelse for arbeidsmiljøet å få inn unge og motiverte folk. Det er også veldig spennende å følge lærlingene og se hvor mye de utvikler seg på to år. – Det er jo lang tid i ungdomsalderen, smiler de to.

Godt miljø: Lærlingene stortrives og ønsker seg fast jobb på driftsbasen på Kongsvinger. Fv: Marius Berger, Odin Grønnerud, Simen Granberg, Anders Nygård og Martin Karlsen.Foto: Njål Svingheim
Godt miljø: Lærlingene stortrives og ønsker seg fast jobb på driftsbasen på Kongsvinger. Fra venstre: Marius Berger, Odin Grønnerud, Simen Granberg, Anders Nygård og Martin Karlsen.

Trygge valg

Kandidatene til lærlingeplass er som regel utplassert i perioder allerede mens de går på videregående skole. Samarbeidet med fylkeskommunen er tett om både utplasseringer og selve lærlingeperioden fram til fagprøven. – Utplasseringene er en god ordning som gjør at vi lærer kandidatene å kjenne på forhånd, og vi blir tryggere i valget av hvem vi ønsker å tilby lærlingeplass hos oss, sier Kristiansen.

Noen av lærlingene kommer direkte fra videregående skole. Andre har allerede flere år i yrkeslivet bak seg og har avlagt fagprøve i andre fag, før de søkte lærlingeplass i Bane NOR. En er tømrer og en annen er elektriker fra før. – Jeg arbeidet som elektriker i åtte år før jeg søkte meg inn som signal-lærling på jernbanen, forteller Anders Nygård. – Jeg ønsket meg en mer forutsigbar hverdag og arbeidet mye alene som elektriker. Her er man aldri alene på jobb, og både opplegg og arbeidsforhold er veldig ryddige. Nå er målet å bli her på Kongsvinger etter avlagt fagprøve, sier Nygård.

Kongsvinger endestasjon for R14 med avganger hver time, i tillegg kommer fjerntogene til Sverige og en omfattende godstrafikk.Foto: Njål Svingheim
Kongsvinger er endestasjon for R14 med avganger hver time, i tillegg kommer fjerntogene til Sverige og en omfattende godstrafikk.

Sporveksel som fagprøve

Martin Karlsen har nylig gjennomført sin fagprøve som han besto med glans. – Jeg var jo litt nervøs på forhånd og lurte fælt på hva jeg skulle få som oppgave, forteller han. Jobben ble å ta ansvar for å bytte tresviller i en sporveksel inne på Kongsvinger stasjon. –Sporveksler er jo ganske kompliserte, men det var egentlig en morsom oppgave å få, sier han.

På Kongsvinger har Bane NOR Drift ansvaret for strekningen fra Lillestrøm til svenskegrensen ved Magnor, og for hele Solørbanen fra Kongsvinger til Elverum. Det gir anledning til trening i alle fag og på helt ulike strekninger. Kongsvingerbanen er gjennom flere år modernisert med rensing av ballast, nye kabelanlegg og ikke minst nytt kontaktledningsanlegg med autotrafosystem. Solørbanen er i den andre enden av skalaen med sin dieseldrift og manuelle trafikkstyring. Kongsvingerbanen har tett trafikk og flere store stasjoner. Den største er Kongsvinger der det også er tømmerterminal og en rekke sidespor.

Mer til vedlikehold

– Nå ser vi veldig fram til at det skal komme mer penger til vedlikehold slik signalene tyder på, sier Odd Berg Kristiansen og Jørgen Lukashaugen. Selv om vi heldigvis har fått en del fornyelse av anleggene våre på Kongsvingerbanen de siste årene, så har vi fortsatt nok av utfordringer. Den største av dem alle er egentlig at togtrafikken er så stor at vi nesten ikke slipper til ute på sporet. Det meste av det planlagte vedlikeholdet mellom Kongsvinger og Lillestrøm må tas i to perioder vår og høst. Da må banen stenges for trafikk mellom morgen- og ettermiddagsrushet slik at vi får noen timer til rådighet for å gjennomføre arbeider på sporet. Mellom Kongsvinger og grensen, og på Solørbanen, er det noe enklere å slippe til for slike arbeider, men det er mye godstrafikk også der.

Det er viktig for oss å ha noen litt større prosjekter gående, slik at det ikke bare er generisk vedlikehold og visitasjon i det daglige arbeidet, sier Kristiansen. Nå pågår det et prosjekt med skinnebytte på strekningen mot grensen. – Dersom vi ikke har slike prosjekter i vårt område, så hender det vi sender lærlingene til andre områder for å være med der.

Det nye kontaktledningsanlegget på Kongsvingerbanen sto ferdig i 2021, og lærlingene får arbeide på nye anlegg, men også eldre anlegg som fortsatt er i bruk på stasjonene. Her fra sluttkontrollen på nyanlegget.Foto: Øystein Grue
Det nye kontaktledningsanlegget på Kongsvingerbanen sto ferdig i 2021, og lærlingene får arbeide på nye anlegg, men også eldre anlegg som fortsatt er i bruk på stasjonene. Her fra sluttkontrollen på nyanlegget.

Ønsker forutsigbarhet

De fem lærlingene er samstemte i hva de mener er det beste ved jobben. – Vi liker veldig godt å rette feil slik at togtrafikken kan gå som den skal når noe oppstår. Det er veldig moro å bidra til at jernbanen fungerer slik den skal, sier de fem. Nå er alle sammen spente på hva framtiden vil bringe og om det vanker fast jobb på dem på Kongsvinger. – Der kunne vi gjerne ønske litt mer åpenhet om hvordan det tenkes, legger de til.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.