Dette er ERTMS

Les hvordan det nye systemet skal bidra til høyere sikkerhet, hastighet og på sikt mer kapasitet på strekninger med dobbeltspor.

ERTMS står for European Rail Traffic Management System, og er et felleseuropeisk system for å styre togtrafikken. Gamle signalanlegg, ofte preget av feil som berører togtrafikken, bruker utvendige lyssignaler for å styre togene. ERTMS-systemet sender informasjon og kjøretillatelser via en monitor plassert foran hos lokfører, noe som gjør at de utvendige lyssignalene blir overflødige. Innføring av ERTMS er det mest kostnadseffektive alternativet for modernisering av jernbanens signalanlegg. Systemet gir økt sikkerhet og åpner for mer kapasitet på sikt, og er valgt blant annet på grunn av krav om felles standarder for styring av togtrafikken.

ERTMS I NORGE Bane NOR skal fornye signalanleggene på jernbanen i hele landet. 336 anlegg av 15 ulike varianter skal skiftes ut. Med ERTMS får Norge ett digitalt signalsystem for alle jernbanestrekningene. Pilotstrekningen for ERTMS på Østre linje åpnet i 2015. Erfaringene fra linjen bidrar til en raskere og mer effektiv utrulling. I 2018 var linjen en av Norges mest punktlige strekninger. Nordlandsbanen nord, fra Grong til Bodø og nordre del av Gjøvik¬banen, fra Roa til Gjøvik tar i bruk ERTMS i slutten av 2022. Fire år senere skal det nye signalsystemet tas i bruk på Oslo S, og innen 2034 skal alle banestrekninger i Norge ha ERTMS. Det nye systemet, som er Norges største offentlige digitaliseringsprosjekt, leveres av Siemens sammen med Thales (programvareløsning for styring av togtrafikken) og Al stom (ombordutstyr på togene). Til sammen er budsjettet for ERTMS-programmet 21 millarder kroner.

Campus Nyland: 31. oktober 2019 åpnet Bane NOR offisielt Campus Nyland: et nytt kompetanse- og testsenter for utviklingen og innføringen av ERTMS. Campus Nyland ligger ved Grorud Vektsted, midt imellom historie, daglig drift og vedlikehold. Som kompetansesenter skal Campus Nyland gjøre eksisterende yrkesgrupper i stand til å håndtere ny teknologi og navigere i den nye hverdagen som introduseres med ERTMS. Siemens har allerede gjennomført sitt første grunnkurs for ERTMS. Testlaben bygges opp med reell maskinvare for alle sentrale systemer som leveres som del av ERTMS-programmet. Dette omfatter både signal og sikringsanlegg, trafikkstyringssystem og utrustingen som kommer i togene. Våren 2020 åpner teststrekningen Roa – Hønefoss. Fra Campus Nyland vil den nye signalteknologien som legges i sporet på teststrekningen, testes mot trafikkstyringssystemet og de tre første ombygde togene.

ERTMS gjør at: Konsekvensene av menneskelige feil reduseres da automatikken tar over. Transport av personer og varer over landegrenser blir enklere. Systemet bidrar til høyere sikkerhet, hastighet og på sikt mer kapasitet på strekninger med dobbeltspor. Hastigheten på alle tog overvåkes kontinuerlig. Signalinformasjonen befinner seg på en monitor inne hos føreren i stedet for langs jernbanesporet. Det blir enklere å redusere hastigheten midlertidig i forbindelse med banearbeider. Togleder kan, for eksempel ved solslyng, gi beskjed om ny fartsgrense. Det blir mindre utstyr i sporet som kan feile og dermed mindre feilretting.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.