Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Ny organisering Go-Ahead-direktøren doblet antallet kollektivreiser i Skåne
,

Go-Ahead-direktøren doblet antallet kollektivreiser i Skåne

Magnus Hedin har sett hva som skal til for å tiltrekke seg reisende, og han ser store muligheter på Sørlandsbanen.

Siv Dolmen

Go-Ahead skal fra desember 2019 trafikkere Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Det har ikke gått upåaktet hen. Litt blandet medieomtale til tross: Magnus Hedin, administrerende direktør i Go-Ahead Norden, velger å glede seg over alle gratulasjoner fra partnere, underleverandører og medarbeidere. Jo, han innrømmer at det har vært vanskelig å nå ut med hvordan selskapet har tenkt å satse i Norge, og at det godt kunne vært publisert resultater fra den offisielle kunde- undersøkelsen i Storbritannia. Den viser nemlig at ett av Go-Ahead-selskapene ligger i tetsjiktet og at Go-Ahead-Group får høyeste karakter i årets busspassasjerundersøkelse.

Slik satser Go-Ahead

Kundeservice i særklasse skal gi langt flere passasjerer både på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen. Sørlands- og Arendalsbanen:
  • Fire morgenekspresser med kortere reisetid på strekningene Oslo S – Kristiansand og Kristiansand – Stavanger S

  • Fast to-timers frekvens mellom Oslo S og Stavanger S

  • Et Pluss premiumtilbud med nye, romslige seter med høy grad av komfort

  • Korrespondanse til/fra Arendal for alle avganger

  • «Sørtoget» er lansert som navn på det nye togtilbudet på Sørlandsbanen/Arendalsbanen. Bakgrunnen er at togselskapene ble utfordret til å skape en ny og egen identitet for de to togproduktene.

Jærbanen:
  • Utvidelse av togtilbudet i helgene (økt frekvens)

  • Ny tidlig morgenankomst til Stavanger S

  • Integrere regiontoget som en del av pendlertilbudet i Rogaland

Reisene vil også erfare et mer variert tilbud, oppgradert togmateriell, bedre informasjon og en sømløs reiseopplevelse. Go-Ahead er imidlertid forpliktet til å følge tidligere rutetilbud det første året. Det betyr at de fleste tilbudsforbedringene introduseres fra 13. desember 2020. Kundereisen

Go-Ahead tar i sitt opplegg utgangspunkt i at toget bare er ett av flere elementer i kundens reise. Andre viktige elementer er planlegging, kjøp av billett, transport til stasjonen, opphold på stasjonen, ankomst, videre reise og tiden etter reisen. Selskapet har som mål å utvikle en mest mulig helhetlig reiseopplevelse; forutsigbar, fleksibel og problemfri. Ledetrådene i utviklingsarbeidet vil være kontroll, pålitelighet og enkelhet.

– Jeg har likevel full respekt for det store engasjementet rundt den første store konkurranseutsettingen av persontrafikk på norsk jernbane, og selvfølgelig skal en være kritisk til en slik anskaffelse. Det eneste vi fokuserer på nå, er å få i gang en kjempebra mobilisering slik at vi kan gjøre den satsingen vi har planer om. Vi har 13 måneder på oss til vi skal ha det første toget rullende ut fra perrongen.

Jo bedre vi forstår kundene og jo bedre vi kommuniserer, jo enklere blir det å velge kollektivt.

Magnus Hedin, administrerende direktør i Go-Ahead Norden

Tog, buss og taxi. – Forstår du at flere reagerte på den lave prisen i Go-Ahead sitt tilbud? – Ja, særlig hvis en tar den ut av sin sammenheng. Vi er lave i pris, men vi legger bare opp til litt lavere kostnader. Vi ser et stort potensial på Sørlandsbanen. – Hvor er det meste å hente, slik du ser det? – Med de forandringene vi gjør i toget og med de nye tilbudene vi kommer med, håper vi å kunne tiltrekke oss nye kunder. Vi skal jobbe nærmere med å koble buss- og togtilbudene. Derfor vil vi jobbe mye med koblingspunktene, og vi skal ikke bare samarbeide med busselskaper. Vi har allerede inngått en intensjonsavtale med et antall taxiselskaper, og vi har hatt et positivt oppstartsmøte med Bane NOR. Det blir viktig å gjøre både togene og tilgangen til stasjonene triveligere og mer kundevennlige.

Stor suksess i Skåne. Magnus Hedin vet hva han snakker om. Han har allerede vært med på en framgangsrik reise i sin tid som trafikkdirektør i Skånetrafiken, et nytt helhetlig kollektivtilbud som doblet antall reiser på åtte år – mellom 2003 og 2011. – Jeg har sett at det går an å øke antall reisende. Det går an å få inn mer inntekter. Det går an å integrere tilbudet tydelig, slik vi gjorde i Skånetrafiken. Det handler om å lage gode pakkeløsninger. Tog, ulike typer busser, taxi og for den del andre transportformer må sys sammen til en helhet.

Tog, ulike typer busser, taxi og for den del andre transport­former må sys sammen til en helhet.

Magnus Hedin, administrerende direktør i Go-Ahead Norden

– Skal kundene komme, må vi gjøre tilbudet litt heftigere, mer opplevelsesbasert, sier Hedin, som allerede har hatt gode samtaler med sin framtidige samarbeidspartner Kolumbus, men også med andre kollektivtrafikkmyndigheter. For han ønsker å gjøre det enkelt for den reisende. En hverdagspendler skal vite hvordan hun/han best kommer seg på jobben. Det betyr at kundene må gis så god informasjon at de i god tid kan ta et aktivt valg. Når alt ikke går på skinner, skal de selv velge om det lønner seg å ta bilen, bussen – eller rett og slett bli hjemme. – Jo bedre vi forstår kundene og jo bedre vi kommuniserer, jo enklere blir det å velge kollektivt. Det betyr også at det skal være enkelt å ta seg fram på stasjonen, ta rett tog, gå på rett vogn.

Satser i Norden.  – Dette blir Go-Aheads første operasjon i Norden, og dere har store ambisjoner. Hvor viktig var denne kontrakten for å komme i gang? – Det er klart at det var kjempeviktig. En del av strategien når en skal etablere seg, er å vinne kontrakter. Vi har hatt en streng og tydelig prosess internt i vårt selskap, og vi har fått aksept for våre tanker og ideer. Klart det er stas å inngå som en del av norsk jernbanehistorie. Vi kommer til å fortsette en offensiv satsing på togsiden i Norge, men også i Sverige og Finland. Vi vil se på de forretningsmulighetene som finnes. Go-Ahead er prekvalifisert for å trafikkere Øresundtoget og pendlertoget i Helsingfors, og vi holder på med å etablere et bussteam i Sverige.

– For Go-Ahead er opprinnelig et busselskap? – Ja, definitivt. I vårt morselskap er det stor interesse for og kunnskap om buss. Flere av våre operasjoner scorer også kjempehøyt på buss-siden. Vårt mål er at vi skal score like høyt når vi integrerer våre tilbud, sier Magnus Hedin, som ble oppstemt av sitt første møte med lokførerne på Jærbanen. – Jeg merker at vi skal få til et godt samarbeid med våre nye ansatte. Og når vi øker tilbudet, trenger vi flere folk. Vi skal rekruttere noen spesialister ved vårt hovedkontor i Malmø, men hos oss blir det minst mulig byråkrati. Vi skal satse lokalt, og jeg har en god følelse etter alle våre møter i Norge. Så jeg har stor tro på at vi skal lykkes, sier den stadig like blide sjefen for Go-Ahead Norden, Magnus Hedin.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.