Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Teknologi En stor milepæl for kollektiv-Norge

En stor milepæl for kollektiv-Norge

En ny reiseplanlegger samler all informasjon om kollektivtrafikk på ett sted. Entur AS jobber for å inkludere alle billettkjøp i sin app i løpet av 2019.

Njål Svingheim

– Målsettingen må være å hele tiden gjøre det enklere å reise kollektivt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Arbeidet med å lage en nasjonal reiseplanlegger har en lang historie med mange hindringer. Det er derfor en stor og viktig begivenhet at Entur nå har lykkes med dette, sa han da reiseplanleggeren ble presentert i februar. 60 000 holdeplasser. Nå er informasjon og reiseopplysninger fra 60 000 holdeplasser, 20 000 daglige avganger og trafikkdata fra 57 kollektivselskaper samlet på ett sted. Reiseplanleggeren er tilgjengelig som app (Entur) på mobilen eller på internett. Reiseforslagene som framkommer, kombinerer alle typer kollektivtrafikk, det vil si tog, buss, trikk og T-bane, båt og fly. I tillegg til sanntidsinformasjon om avgangene, det vil si oppdatert informasjon om eventuelle forsinkelser eller endringer, tilbyr også tjenesten kjøp av billetter for tog i hele landet, og for alle transportmidler i Ruters område rundt Oslo. Dugnad. Etter hvert skal billettkjøp for alle selskaper i hele landet kunne gjøres med Entur-appen. -Ambisjonen vår er å ha dette på plass i løpet av 2019, sier administrerende direktør i Entur, Johnny Welle. Utvidelsen i form av sømløst billettkjøp vil skje etter hvert som nye områder legges til. Den nye løsningen for nasjonal reiseplanlegging er utviklet av Entur i tett samarbeid med alle kollektivoperatørene rundt i landet. – En samlet kollektivbransje har bidratt i en dugnad for å dele data og for å gi de reisende et bedre tilbud, sier Welle. Entur er eid av Samferdselsdepartementet, og tjenesten er gratis å bruke – også for tredjepartsaktører som ønsker å bruke dataene til å utvikle nye tjenester.