Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur Endelig er det Trønderbanens tur

Endelig er det Trønderbanens tur

Trønderbanen moderniseres. Hele 22 stasjoner er nå under oppgradering for å ta imot nye tog og flere avganger. Prosjektleder Kristin Skei i Bane NOR synes det er motiverende å se resultater som kommer de reisende til gode.

Njål Svingheim

Det er snart 40 år siden det har blitt gjort så omfattende og gjennomgående forbedringer for passasjerene på Trønderbanen, det vil si regiontogstrekningen fra Melhus i sør til Steinkjer i nord. Nå gjøres det større og mindre tiltak på hele 22 stasjoner og holdeplasser, og snart kommer det helt nye bimodale tog. Sammen med elektrifisering og etter hvert flere avganger betyr dette en helt ny hverdag for togpassasjerene i Trøndelag. Kristin Skei er prosjektleder for stasjonstiltakene. Ny overgangsbru. – Ja, det er veldig store endringer på en del av stasjonene slik som her på Vikhammer. Her har vi bygget to helt nye plattformer med 120 meters lengde og standardhøyden på 76 centimeter, slik at de nye bimodale Flirt-togene passer og det blir trinnløs adkomst. Tidligere hadde stasjonen både en smal treplattform mellom sporene og en planovergang over begge spor. Begge deler er det av sikkerhetsmessige årsaker er veldig godt å bli kvitt, sier hun.  Den mest øyenfallende endringen på Vikhammer er likevel overgangsbrua som gir trygg adkomst til begge plattformer og også til sjøen og stranda for naboene i området. Overgangsbrua er også utstyrt med heis og er til og med dimensjonert for bæring av kanoer og kajakk til og fra sjøen, noe som har vært viktig for lokalmiljøet.

SAMARBEID: -Godt samarbeid, kort byggetid og mange detaljer har preget stasjonstiltakene på Trønderbanen. Fv: prosjekteringsleder Knut Sagen og oppfølgingsansvarlig Knut Anders Hepsøe fra Norconsult, Marita Holm fra hovedentreprenøren Trym anlegg, prosjektleder Kristin Skei og byggeleder Geir Ola Holm fra Bane NOR.

22 stasjoner og holdeplasser. Men det er ikke bare på Vikhammer store ting skjer og nylig har skjedd. I august 2019 åpnet nye Leangen stasjon og i april i år ble Ranheim stasjon gjenåpnet for persontrafikk. Begge steder med nye plattformer og tilhørende fasiliteter. Disse stedene har et betydelig trafikkgrunnlag og det er derfor det nå legges ned så store ressurser i å tilrettelegge slik at flere kan bruke toget i Trondheimsregionen. Sju stasjoner og holdeplasser er klare etter store moderniseringstiltak, det er Lundamo (åpnet i juni 2020), Skansen, Ranheim, Vikhammer, Åsen Røstad og Røra. Så er det gjennomført mindre tiltak på ytterligere 15 steder. Til sammen brukes det nå 220 millioner på stasjonsoppgraderingen langs Trønderbanen. Trym anlegg er hovedentreprenør på moderniseringsarbeidene. Marita Holm synes det er veldig interessant å jobbe med jernbanen: – Vi har mange jobber for Bane NOR og liker disse både fordi det er litt annerledes og mer å ta hensyn til når vi jobber nær et trafikkert spor, men også fordi vi kommer tett på et samarbeid med flere instanser. Her har det virkelig gått unna siden vi startet for alvor i fjor høst og det har vært nødvendig med mange og raske avklaringer underveis for å komme i mål i tide.

Det var stadig hendelser med folk i sporet på planovergangen her på Vikhammer, så det er en ekstra bonus at vi nå har fått tryggere forhold for både togreisende og nabolaget her.

Geir Ola Lium

Byggeleder i Bane NOR Geir Ola Lium er også fornøyd: – Det var stadig hendelser med folk i sporet på planovergangen her på Vikhammer, så det er en ekstra bonus at vi nå har fått tryggere forhold for både passasjerene og nabolaget her. Den nye hverdagen. Fram til 2024 investeres det nå til sammen 5,5 milliarder kroner i en bedre jernbane og togtilbud i Trøndelag. De største utgiftspostene er elektrifiseringen av Trønderbanen til Stjørdal og Meråkerbanen. Arbeidene med elektrifiseringen er i gang og gjør at de bimodale Flirt-togene kan kjøre på strøm sør for Stjørdal, og fortsette til Steinkjer på dieseldrift. Meråkerbanen elektrifiseres for å skape muligheter for økt gods- og persontrafikk til og fra Sverige. SJ har allerede varslet interesse for å få tilbake fjerntogene mellom Trondheim og Stockholm som forsvant for rundt 20 år siden. I tillegg til nye stasjoner, nye tog og mer elektrisk drift, skal det også komme to tog i timen i hver retning fram til Stjørdal. På lengre sikt er ambisjonen to tog i timen helt til Steinkjer. Også hensettingsanlegg, nytt verksted og heving av sporstandarden inngår i oppgraderingen av Trønderbanen.

FØR: Et ti år gammelt bilde fra Vikhammer illustrerer forvandlingen, slik var det før, med smal mellomplattform og planovergang til sjøen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.