Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Persontrafikk Flytoget i forhandlinger om regiontog på Østlandet

Flytoget i forhandlinger om regiontog på Østlandet

Jernbanedirektoratet forhandler med Flytoget om å kjøre regiontog rundt Oslo. Jernbanedirektør Knut Sletta sier at ambisjonen er at Østlandet får et togtilbud som er bedre for kundene, rimeligere for staten og godt koordinert med annen kollektivtrafikk.

Øystein Grue

Jernbanedirektoratet har tidligere valgt Vy som foretrukken forhandlingspart for lokaltog og flere regiontog på Østlandet, kalt Østlandet 1. Nå pågår forhandlinger mellom Jernbanedirektoratet og Flytoget om øvrige regiontogstrekninger i Oslo-området, inkludert strekninger som Flytoget kjører i dag, kalt Østlandet 2. – Vi valgte å invitere Flytoget til forhandlinger om å kjøre de gjenstående regiontogrutene på Østlandet. Flytoget har historisk sett en svært høy og stabil kundetilfredshet og har lykkes godt med å utvikle løsninger som gir en enkel reisehverdag for passasjerene, sier Sletta. En større sammenheng Forhandlingene er første trinn i prosessen mot en direktetildeling av togrutene på Østlandet. Det er de to statlige togselskapene, Flytoget og Vygruppen, som er aktuelle for å kjøre strekningene. – Vi tror det er positivt for utviklingen av togtilbudet at vi har to sterke statlige togselskaper i Norge. Dersom forhandlingene resulterer i at togtrafikken på Østlandet deles mellom Vy og Flytoget, forutsetter vi at selskapene samarbeider og finner felles løsninger til beste for kundene, sier Sletta. Jernbanedirektoratet ser potensialet ved å se de ordinære regiontogene og flytogets ruter til og fra Gardermoen i en større sammenheng, for å utnytte kapasiteten enda bedre. – Flytoget har en kontrakt som varer til 1. februar 2028. Ved å forhandle med Flytoget om flere regiontogstrekninger, kan vi se disse rutene i en større sammenheng og åpne for bedre utnyttelse av kapasiteten på sporene allerede fra 2023. Det vil kunne gi kundene et enda bedre tilbud, sier Sletta.

Østlandet 1 (Vy valgt som foretrukken forhandlingspart)

 
 • Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker–Lillestrøm
 • Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S–Ski
 • Regiontog (R-tog) Oslo S–Hakadal/Jaren
 • Regiontog (R-tog) Stabekk–Moss
 • Regiontog (R-tog) Oslo S–Mysen/Rakkestad
 • Regiontog (R-tog) Oslo S–Ski
 • Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S–Halden
 • Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S–Gjøvik
 

Østlandet 2 (Flytoget valgt som foretrukken forhandlingspart)

 
 • Regionekspresstog (RE-tog) Skien–Eidsvoll
 • Regionekspresstog (RE-tog) Drammen–Lillehammer
 • Regiontog (R-tog) Kongsberg–Eidsvoll
 • Regiontog (R-tog) Drammen–Dal
 • Regiontog (R-tog) Asker–Kongsvinger
 • Regiontog (R-tog) Notodden–Porsgrunn (Bratsbergbanen)
 • Avtalen vil kunne inkludere tilbringer-tjenesten som i dag trafikkeres av Flytoget, senest fra 2028.

To tildelinger på Østlandet I slutten av mars i år fikk Jernbanedirektoratet i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å inngå direktetildelte trafikkavtaler med enten Vygruppen eller Flytoget om togtilbudet på Østlandet, fordelt på to avtaler: Østlandet 1 og Østlandet 2.  Et premiss var at prosessen skal sikre likebehandling av de to statlige selskapene. – Vi har startet forhandlingsprosessen, deretter vil Flytoget levere et tilbud til oss som vi vil forhandle videre på. Ambisjonen er å få et attraktivt togtilbud med blant annet høy kundetilfredshet, god koordinering med øvrig kollektivtrafikk og ikke minst gode rutiner for håndtering av forsinkelser og innstillinger, sier Sletta.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.