Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Persontrafikk Follobanen har et potensiale av en annen verden!

Follobanen har et potensiale av en annen verden!

Follobanen gir en vanvittig transportkapasitét sørover, med et potensiale av en annen verden, sier Ulf Bakke i VY Tog. Lokaltogene fra Follo til Oslo får en frekvens som en T-bane. Men toget går mye fortere.

Øystein Grue

Ruteplanlegger Ulf Bakke i VY Tog-Plan har jobbet lenge med ruteplanen for Follobanen, Østfoldbanen og Østre linje. – Formelt sett startet planleggingen av ruteplanen for 171 togavganger gjennom Nordens lengste jernbanetunnel mellom Ski og Oslo S høsten 2021. Men da hadde vi i VY tenkt på dette lenge, forteller Bakke. Hvor mange tog det er mulig å kjøre gjennom Blix-tunnelen i timen har vi visst en god stund. Kapasitetsbegrensningene på Follobanen ligger nå på Oslo S, som ikke er ferdig før neste sommer. Det har vært en stor utfordring å få ruteplanen til å gå opp på Oslo S. Og det blir nok den største utfordringen i fremtiden. Kombinasjonen Follobanen, Oslotunnelen og øst-vest-forbindelsen gjennom Oslo S er kompleks, sier Ulf Bakke.

Flaskehalsen er Oslo S!

– I Jernbanedirektoratet har man ganske klare ideer for hvordan tilbudet skal kjøres. Men i Norge har vi nettokontrakter og det er operatøren som har dialogen med BaneNOR om kapasitetstildeling, slik at VY svarer ikke ut en rutetabell til Jernbanedirektoratet. Vi svarer ut med et visst antall avganger og det er opp til oss operatørene å lage selve rutetabellen. – Det blir ikke endringer på rutetilbudet øst-vest; Gardermobanen, Hovedbanen, Skøyen-Asker, Drammenbanen. Togtilbudet på Gjøvikbanen blir riktig nok forsterket, men dette skjer uavhengig av Follobanen oppsummerer Ulf Bakke. Når Drammen stasjon, med dobbeltspor gjennom Drammen mot Vestfold og dobbeltsporet på Dovrebanen langs Mjøsa står ferdig om et år vil det være mulig å tenke en revisjon av ruteplanen for Oslo og Østlandet, sier Knut Bakke. Den ruteplanen som nå er lagt for Follobanen og Østfold mener vi skal holde. Og den representerer en betydelig forbedring for de bortimot 20.000 passasjerene som daglig reiser med Østfoldbanen og Follobanen.

Flytoget

Jernbanedirektoratet forhandler nå med Flytoget om «å åpne dørene» for flere passasjerer på Flytoget. Når dette er avklart vil det ligge til rette for å se på mulighetene for en ny ruteplan for Østlandsområdet, mener Ulf Bakke. – Kan effekten av Follobanen sammenlignes med utbyggingen til fire spor gjennom Oslo, Bærum og Asker? – Ja. Det som er oppnådd for en pris av 35 milliarder kroner er å separere trafikken på to baner, tilsvarende som da Gardermobanen ble «forlenget» fra Oslo S til Asker og Drammen. Nå får de fullstoppende lokaltogene og godstogene den gamle Østfoldbanen for seg selv mellom Oslo S og Ski, mens reisetiden fra Ski halveres gjennom Blixtunnelen. – Om vi ser bort fra flaskehalsen gjennom Oslo får vi den samme kapasiteten sørover som vi har nordover og vestover. Men fordi flyplassen ligger nord for Oslo går det ikke noe Flytog på Follobanen. Det betyr at det blir en vanvittig transportkapasitét sørover, med et potensiale av en annen verden! Utfordringene på Oslo S og kapasiteten gjennom Oslo må håndteres i fremtiden, sier Ulf Bakke.

Se også egen sak om helheten i rutetilbudet – Follobanen åpner:

Det nye rutetilbudet

På L2 Ski-Skøyen øker vi nå til kvarters-rute mandag til fredag og halvtimes-rute i helgene. Det betyr at lokaltogene i Oslo får en frekvens som tilsvarer T-bane-tilbudet i Oslo, men toget går fortere. Det blir i tillegg noen tog Kolbotn – Oslo S i rushtidene. Det spesielle er at rutene går hver halvtime også i helgene. Togene som kommer ekstra vil bare kjøre til Lysaker. De skal ikke gå helt til Stabekk. Så får vi håpe at dette kan fortsette. Vi har en diskusjon gående med Jernbanedirektoratet om Oslo S eller Lysaker som endestasjon for disse ekstra-avgangene på L2 i fremtiden. Ruter legger – som følge av det nye togtilbudet fra Ski – om alt som er av busstilbud i Oslo Syd som matcher toget. For eksempel blir bussene Holmlia-Hauketo tilpasset de nye togtidene slik at mating fra Holmlia, Hauketo og Kolbotn – er tilpasset de nye togrutene.

Strømmer på: Når togene kommer til Ski skal mange også videre med buss. Bussrutene i Follo er nå lagt om for å passe til alle de nye togrutene.

Mange som i dag bruker buss til Langhus og Vevelstad på Østfoldbanen vil få kortere reisetid ved å ta bussen til Ski og ta toget direkte til Oslo S gjennom Blixtunnelen og faktisk reiser feil vei med bussen! På den gamle banen går toget hvert 15. minutt, men med tog hvert 10. minutt på Follobanen er de raskere fremme i Oslo. Med sone-inndelingen blir prisen den samme som i dag.

L2

har vært den tyngste linjen vår, og den er en viktig del av kundegrunnlaget til VY, slår Ulf Bakke fast. På selve Follobanen har vi det som heter

R 21

Oslo S – Moss. Her har vi i løpet av de siste fire årene satt inn halvtimes avganger i stadig lengre rushperioder i begge retninger. Nå fyller vi ut slik at det blir hver tog halvtime til Moss hele dagen alle dager. Det blir spennende å se responsen på dette. R 21 kan foreløpig ikke gå gjennom Oslotunnelen. Det skal ikke brukes tog av type 69 på andre stekninger enn Oslo-Ski – L2. På R21 til Moss skal det kun gå «Flirt». Her er busstilbudet tilpasset de nye togtidene, som betyr at Son får et mye bedre kollektivtilbud. Vi løfter hele denne regionen med 12 minutter kortere reisetid i begge retninger. Mysentogene

, R22,

vil har timesavganger med ekstratog i rush. Men vi forlenger noen tog til Rakkestad, slik at Rakkestad får et veldig mye bedre tilbud enn i dag. Dette gjør VY for egen regning og risiko. Dette har med snu-tidene å gjøre, og da fant vi ut at vi like godt kunne kjøre til Rakkestad. – Vi er veldig spent på hvilken respons dette vil gi, sier Ulf Bakke. – Vår målsetting er at om VY klarer å få den samme responsen blant kollektivreisende i Rakkestad som på Skarnes, som ligger like langt fra Oslo, så er dette grei butikk for oss. VY gjør en innsats for å få til noe på egen kjøl, selv om vi er litt bundet på hender og føtter, kommenterer Ulf Bakke og fortsetter: – Poenget er at nå kommer du raskere til Askim og Mysen. Det er der de tunge delene av markedet er. – Når Follobanen nå er åpnet vil ringvirkningene nå mye lengre ut i Østfold enn bare Follo? – Absolutt. Vi har Intercity til Halden,

RE 20

. I denne omgang beholdes ruteplanen mer eller mindre uendret. Så får vi se når Follobanen blir fullt påkoblet Oslo S neste år, om det lar seg gjøre å forbedre tilbudet ut til Halden. Men Intercity-togene får jo 12 minutter kortere reisetid til Oslo, understreker Bakke. Med den nye rutetabellen kommer vi ned i èn time til Fredrikstad.

Seks i timen: Seks ganger i timen går det nå direkte tog mellom Oslo og Ski, turen tar 11 minutter.

Tidsgevinsten fra Ski hjelper alle som skal videre fra Ski.

 

– I lys av økningen i bil-trafikk på innfartsveiene til hovedstaden etter gjenåpningen etter pandemien, hvordan vurderer du togets og kollektivtransportens konkurranseevne mot privatbil? – Jeg tror kortere reisetid vil bli et viktig argument. Samtidig er det et faktum at Sør-korridoren ligger etter de øvrige strekningene når det gjelder å komme tilbake til normalen før korona. Det er åpenbart pendlertrafikken som er rammet i Østfold. Togtrafikken har ikke tatt seg opp igjen i samme monn som på andre strekninger. Det skyldes at Østfold er mye mer pendlertung enn de øvrige strekningene. Som operatør er dette et opplagt samfunnsoppdrag – men vi må også få dette til å gå rundt økonomisk. Ulf Bakke tror at toget vil bli foretrukket og at en større gruppe passasjerer vil se at kollektivtilbudet nå blir så mye bedre at bilen blir parkert på pendler-P-plassene, sier en optimistisk Ulf Bakke i Vy Tog.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.