Forbereder for nye lokaltog

Jernbanedirektoratet har bedt Norske tog AS om å kartlegge leverandørmarkedet som forberedelse  for å anskaffe nye tog til lokaltogslinjene L1 og L2.

Njål Svingheim

De nye togsettene skal tilfredsstille krav om høy kapasitet og akselerasjon, og de må kunne gjennomføre korte stopp på holdeplasser selv om mange reisende går av eller på. Med denne anskaffelsen skal type 69 kunne fases ut fra trafikken i Oslo-området.