Fullt trøkk på Solørbanen

Mens det ble buss for togpassasjerer mellom Oslo lufthavn og Hamar i fire uker i august og september, gikk 400 godstog på Kongsvingerbanen og Solørbanen via Elverum. Aldri har togekspeditørene på Kongsvinger hatt det så travelt.

Det pågikk et omfattende anleggsarbeid en rekke steder fra Venjar nord for Oslo lufthavn til Hamar, og på nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll, i august og september. Derfor måtte godstogene som normalt går på Dovrebanen mellom Oslo og Åndalsnes, Trøndelag og Nord Norge gå om Kongsvinger og den ikke elektrifiserte Solørbanen. Mer enn 20 tog i døgnet på toppen av godstog til og fra Sverige og persontog til og fra Oslo, gjorde det rekordtravelt på Kongsvinger. Kongsvinger stasjon er bemannet med togekspeditør døgnet rundt for å håndtere tog mellom Solørbanen og Kongsvingerbanen, som er fjernstyrt i tillegg til tog til og fra Norsenga tømmerterminal. Det ble mye skifting av lok og materiell i denne perioden. Kjørte ned bomanlegg Inntil Solørbanen i 2024 blir oppgradert med det nye felleseuropeiske digitale signalsystemet ERTMS er trafikkavviklingen på den ikke elektrifiserte Solørbanen basert på enkelt innkjørsignal fra 1950-tallet og manuell trafikk-styring med togekspeditører (TXP). Kjetil Tømmerås forteller om gjentatte eksempler at på utenlandske vogntog har kjørt ned bomanlegg på Solørbanen i perioden da godstog fra Dovrebanen ble kjørt via Kongsvinger og Elverum. Flere stengte trebruer over Glomma i samme periode etter brukollapsen i Gudbrandsdalen bidro nok til utålmodighet i transportbransjen. Fungerende områdesjef på Solørbanen beskriver dette som skremmende. Solørbanen ble kraftig rustet opp i 2021, med betongsviller og høyere skinnevekt og er godt rustet for økningen i tømmertransport fra Østerdalen og Innlandet til Kongsvinger og Sverige. – Vi har ikke hatt problemer med underbygning, skinnegang eller det gamle signal-systemet etter fornyelsen, forteller han. Det har vært lite avvik på togframføringen. Når det har oppstått forsinkelser har dette vært fra Sverige, Alnabru eller problemer på Dovrebanen nord for oss. Håndteringen av godstrafikken på Solørbanen har gått over all forventning. 29 togespeditører – TXP-ene som har vært involvert i en døgnturnus på Solørbanen har gjort en fantastisk jobb i fire uker, sier Kjetil Tømmerås. Daglig gikk det tømmer- og fliskonteinertog i tillegg til ordinære godstog på Solørbanen, som ikke er fjernstyrt. Kongsvinger og Elverum stasjoner var alltid bemannet døgnet rundt. – I august ble bemanningen på Kirkenær, Flisa og Braskereidfoss forsterket med ni togekspeditører som kjenner Solørbanen og driftsformen. I fire uker foregikk togframføringen med enkelt innkjørsignal, togradio, signaltelegraf, togmeldingsbok og flagg eller signallampe. Vi var ti ekstra togekspeditører som gjorde tjeneste i denne perioden i tillegg til de nitten som jobber fast på Kongsvinger og Elverum, forteller Kjetil Tømmerås.

I KIRKENÆR: Fungerende områdesjef på Solørbanen, Kjetil Tømmerås på Kirkenær stasjon med 1950-tallsteknologi, togradio, signaltelegraf og flagg. Foto: Øystein Grue

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.