Gjør det enklere med togbuss

SJ Norge satser stort på samarbeid med fylker og busselskaper langs strekningene de opererer for å gjøre det enklere for alle å reise kollektivt. Sømløs reise er stikkordet, og tilbudet er allerede lansert på sju viktige strekninger.

Øystein Grue

Med gjennomgående billetter har kunden hele reisen i én billett kjøpt enten på sj.no, SJs app eller i Enturs kanaler. Det har vært mye arbeid og vi er veldig fornøyde med at vi kom i mål med å kunne tilby sømløse reiser med tog og buss allerede et halvt år etter at vi startet med trafikkpakke nord, sier Hilde Lyng. Hun er markeds- og kommunikasjonssjef i SJ Norge. De har hele tiden jobbet tett opp mot fylkeskommunene og har blitt tatt godt imot med ideene sine der. Fylkene har kontakten mot sine busselskaper om togbussopplegget. Unntaket er AtB i Trøndelag der SJ har en avtale direkte med selskapet.

Vi har ønsket å blåse nytt liv i tanken om mer sømløse reiser også for de som reiser langt.

Lena Angela Nesteby

SJ Norge har gjennom Trafikkpakke Nord ansvaret for fjerntrafikken på Dovrebanen og all togtrafikk på Raumabanen, Rørosbanen, Nordlandsbanen og Meråkerbanen. Det inkluderer også alle lokaltog i Trøndelag. – Togbuss har jo eksistert på flere strekninger tidligere, men vi har ønsket å blåse nytt liv i tanken om mer sømløse reiser også for de som reiser langt. Bakgrunnen for samarbeidet med fylkene er å finne i vår leveranse-beskrivelse for trafikkpakken, forklarer Lena Angela Nesteby som er kommersiell direktør i SJ Norge. Jernbanedirektoratet har samarbeidsavtaler med fylkeskommunene, og SJ Norge har basert sine avtaler på dette samarbeidet.

Sju strekninger Togbuss betyr at det på disse strekningene er inngått et forpliktende samarbeid mellom SJ, fylkeskommunene og busselskapet AtB. Billetter for hele reisen med buss og tog som er kjøpt gjennom SJs kanaler eller Entur har dermed en reisegaranti. På alle de sju strekningene er nå samtlige stoppesteder for bussene lagt inn i SJs billettsystem, slik at det for eksempel er mulig å kjøpe gjennomgående billett fra Tromsø til Lillehammer, eller fra Ålesund til Oppdal. Togbusstrekningene er knyttet til knutepunktstasjoner på Rauma-banen, Dovrebanen og Nordlandsbanen. Her er togbuss nå på plass som en forlengelse av togets rekkevidde: Åndalsnes – Ålesund Åndalsnes – Molde Oppdal – Kristiansund Steinkjer – Namsos Grong – Brønnøysund Mosjøen – Sandnessjøen Fauske – Narvik – Tromsø – På alle disse strekningene kan du altså kjøpe én gjennomgående billett til og fra alle våre jernbanestasjoner. Rent fysisk er dette slik at den gjennomgående billetten inneholder to billetter, en for buss og en for tog, men vi setter dem sammen slik at den gjelder for hele reisen, forteller Hilde Lyng.

Konduktør Steinar Rolfsen Sæther bruker munnbind på jobb og passer på at bare annethvert sete i toget som har 75 sitteplasser benyttes inntil det kan lempes på smittevernrestriksjonene.

180 steder nord for Fauske – Mellom Fauske og Tromsø har vi lagt inn 180 stoppesteder for bussen i vårt billettsystem, forteller Georg Kjøll. Han har jobbet med å lage billettløsningene og få dem til å fungere: – Tilsvarende jobb har vi gjort for alle strekningene, med tilhørende pris- og kilometer-beregninger. Avtalene med fylkene og AtB inneholder rettigheter som garanterer for korrespondanse, hvordan vi skal håndtere avvik og felles markedsføring, informasjonsopplegg samt avtaler med Bane NOR om merking på stasjonene.

Mer enn korrespondanse SJ har jevnlige forbedringsmøter med fylkene og AtB for å følge opp avtalene. – Det er viktig for oss å understreke at togbuss ikke er det samme som vanlig busskorrespondanse, slik som vi har på en rekke steder i tillegg. Togbuss er langt mer forpliktende for både oss og kollektivselskapene, og noe vi har store forventninger til. Målet er felles, nemlig at flere vil velge å reise kollektivt når tilbudet blir mer tilgjengelig og inneholder en reisegaranti for korrespondanse mellom buss og tog, sier Nesteby.

På samme billetten som hun brukte på bussen, kunne Marte Hegge reise videre med toget fra Åndalsnes.

Svært positivt – Vi i Jernbanedirektoratet synes det er svært positivt at SJ på eget initiativ og på denne måten utvider togets influensområde, sier Vedran Mandic som er avtaleforvalter for Trafikkpakke 2. Han understreker at SJ Norge i dialog med fylkeskommunene har videreutviklet togbusskonseptet til nye linjer og gjort det enklere ved at kundene kan kjøpe gjennomgående billett på forhånd. Det samsvarer med sektorens målsetting om et mer sømløst kollektivtilbud og enklere billettering. Togbusstilbudet er satt i gang uten nevneverdig markedsføring på grunn av koronapandemien. Men når situasjonen igjen blir mer normal og vi kan reise mer ser SJ og kollektivselskapene fram til å markedsføre det nye tilbudet i fellesskap. – Vi håper jo at vi snart kan begynne å reise som før igjen. Da vil vi også markedsføre dette tilbudet og håper det kan skje til sommeren, sier Hilde Lyng.