Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Persontrafikk Gjør det enklere å reise kollektivt

Gjør det enklere å reise kollektivt

I løpet av året vil det bli enklere å reise kollektivt i hele landet. En nasjonal reiseplanlegger for alle kollektivreiser er snart ferdig. Og før togkonkurransen trer i kraft, vil de reisende benytte ett felles system for togbilletter.

Illustrasjon: Berit Sømme

– Vi kobler sammen Kollektiv-Norge ved at vi bygger en felles digital plattform, sier administrerende direktør Johnny Welle i Entur AS.  Hittil er det ingen land som har gjort akkurat det. Entur selger togbilletter. Hvis du har kjøpt deg en togbillett i det siste, har du kanskje oppdaget at det står Entur og ikke NSB på billetten? Det har sammenheng med at Entur nå har blitt skilt ut av NSB. – Entur selger nå alle NSBs billetter. Pengene går først til Entur, og så sender vi dem videre til NSB, sier Welle og forklarer hvorfor: – Vi skal legge til rette for nøytral konkurranse på jernbanen. Derfor har vi overtatt IT-systemene, løsningene og tjenestene til NSB og tilpasser dem slik at vi kan operere flere togselskap. Selskapet som vinner konkurransen om Sørlandsbanen, vil nemlig være pålagt å bruke Enturs baksystemer for salg av billetter. – Selskapene kan gjerne lage sin egen webside og app, men det er vi som skal sørge for at togtilbudet blir mest mulig sømløst, forteller Welle.

Entur AS

  • Entur AS er 100 prosent eid av Samferdselsdepartementet. Det er opprettet for å samle kollektivdata fra hele Norge og gjøre disse tilgjengelig for de som tilbyr tjenester for reiseplanlegging og salg av kollektivbilletter.
  • Selskapet er basert på fagmiljøer rundt billettering i NSB og Norsk Reiseinformasjon og huser også utviklingsprosjektet for Nasjonal Reiseplanlegger.
  • Entur overtar også etter planen ti år gamle Interoperabilitetstjenester AS, som har vært eid av Ruter og de fleste fylkeskommuner (66.6 prosent) og NSB (33,4 prosent).
  • Selskapet skal lansere løsning for nasjonal reiseplanlegger mot dem som reiser kollektivt i løpet av året, og på sikt skal det bli mulig å kjøpe en billett som omfatter all type kollektivtransport i Norge.
  • Entur har om lag 270 ansatte som fordeler seg på fem bemannede stasjoner og jernbanens kundesenter på Lillehammer/i Trondheim samt at en del jobber med digital utvikling og støttefunksjoner.

Sømløst i hele landet. I tillegg til å samordne togtilbudet – på billettfronten – skal Entur legge til rette for et best mulig sømløst kollektivtilbud i hele landet. Welle minner om at det allerede har skjedd mye i «Ruter-land». Om du reiser med tog, buss, trikk eller T-bane i hovedstadsområdet, er Ruters eller NSBs mobilapp inngangen til en enkel reise.  50 prosent av Ruters kunder benytter mobilen ved billettkjøp, og stadig nye teknologiske løsninger prøves ut. Welle poengterer at Ruter og Entur er samkjørte. Og når Ruter nå går sammen med andre kollektivselskaper som Østfold kollektivtrafikk, Brakar (Buskerud) og Kolumbus (Rogaland) om å utvikle felles billett-app, sier Welle: – Kjempebra! De vil benytte Enturs nasjonale løsninger og tjenester for å få til sømløse reiser. Det viktige for oss er at dagens løsninger blir bedre. For blir de bedre, blir det også enklere å reise kollektivt.

Vi bygger den digitale motorveien som alle kollektivselskapene kan kjøre på.

Johnny Welle, Direktør i Entur AS

Alle må med. – Hvordan sikrer dere at alle blir med på en nasjonal løsning? – Vi opplever at vi snakker godt med fylkeskommunene og deres kollektivselskaper. De er forpliktet til å være med på å betale for en lovpålagt grunntjeneste for billettering. For det finnes bare en fasit på billetten, og den går gjennom det sentrale registret som vi skal forvalte. Vi skal levere rutedata, reiseplanleggingstjenester, sanntidsinformasjon og elektronisk billettering til alle som tilbyr kollektivtjenester. Så når du kjøper en billett, skal den kunne bli lest på en buss, på en ferge eller på et tog.

Digital motorvei. Enturs visjon er at kollektivreiser skal bli det naturlige førstevalget. – Men det er ikke vi alene som skal drive produktutviklingen. Her går det et skille mellom vårt baksystem og det kommersielle. For oss er det derfor spennende hva Jernbanedirektoratet og de ulike tilbyderne kommer fram til av løsninger, produkter, overganger og liknende. Vår oppgave er understøtte digitaliseringen av tjenester i hele kollektivsektoren. Vi bygger den digitale motorveien som alle kollektivselskapene kan kjøre på, og det er det som muliggjør sømløsheten. Det er likevel de ulike selskapene som «eier» sine kunder, presiserer Entur-sjefen.

Han registrerer at de aller fleste han snakker med, mener det er smart å samle alt i en nasjonal struktur. – De ulike systemene fungerer ofte greit lokalt. Men når du skal krysse fylkesgrenser eller velge en ny transportform, er du låst. Da trenger du en nasjonal reiseplanlegger. Den viser hva slags transportmidler du skal bruke når du setter opp en kollektivreise, og det er denne tjenesten vi vil ha klar i løpet av året, opplyser Welle.

De ulike systemene fungerer ofte greit lokalt. Men med en gang du skal krysse fylkesgrensen eller velge en ny transportform, er du låst. Da trenger du en nasjonal reiseplanlegger.

Johnny Welle, Direktør i Entur AS

Én kollektivbillett.  – Når vil det være mulig å kjøpe én billett for alle typer kollektivreiser i hele landet? – Det er det for tidlig å svare på. Mye avhenger av interessen og engasjementet i fylkeskommunene og deres selskaper. Det er mange produkter som skal på plass, og ikke minst må det avklares hvordan inntektene skal fordeles. Det igjen fordrer et godt system for avregning. I det hele tatt er det mange kommersielle problemstillinger som ennå er uløst. Men målet er én kollektivbillett. Det er dit vi skal. Og teknologien kan her åpne et nytt univers.

Tog – busser – sykler – biler. – Hva slags teknologiske løsninger ser du for deg med utgangspunkt på stasjonene, der de ulike transportmidlene møtes? – Her er det mange muligheter. Sanntidsinformasjonen som vi nå legger til rette for, gjør at vi kan levere avviksmeldinger mellom transportoperatørene. Helt konkret er Ruter nå klare til å sende ut avviksmeldinger til bussjåførene, slik at de eksempelvis kan vente ett minutt eller to på et forsinket tog. En spennende tanke på litt lengre sikt er hvordan togsystemet kan kobles opp mot selvkjørende busser og med det sikre størst mulig grad av sømløshet. Ellers er et sykkeltilbud sånt som vi ønsker å legge til i vår salgskanal. Innfartsparkering er også et aktuelt tema. Her bør vi jobbe sammen med Bane NOR og for eksempel se på om det er mulig å koble togbillett og parkering. – Digitaliseringen er bare i startgropa. Skritt for skritt skal kollektivtilbudet i Norge sveises mer og mer sammen, til beste for kundene, konkluderer administrerende direktør i Enter AS, Johnny Welle.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.