Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Ny organisering Go-Ahead og lokførerne står sammen om satsing i sør
,

Go-Ahead og lokførerne står sammen om satsing i sør

– Vi har en åpen og fin dialog, sier leder for lokførerne i Stavanger, Holger Forsberg, etter å ha truffet ledelsen i Go-Ahead Norge. Løftene om lokal forankring, et langt bedre togtilbud og samme lønns- og arbeidsvilkår klinger godt blant medlemmene.

Siv Dolmen

– Jeg hører mange si at engelskmenn kommer. Det er ikke sånn. Det er nordmenn som kommer inn, og vår virksomhet skal være basert på norske verdier, forsikrer mobiliseringsdirektør Cathrine Elgin i Go-Ahead Norge AS. Hun har selv bakgrunn fra NSB, NSB Gjøvikbanen og Flytoget, og hun har sett at det kan skje mye når tilbudet spisses mot kundenes behov. Go-Ahead Norge vil satse offensivt, enten det gjelder nye togavganger, tilbudet om bord, korrespondanse med busser eller gode avviksløsninger når togtrafikken står.

GLEDET SEG: Administrerende direktør Magnus Hedin og mobiliseringsdirektør Cathrine Elgin gledet seg til å møte de ansatte.

Én kultur. Det vakte stor oppmerksomhet da Jernbanedirektoratet tildelte kontrakten om togtrafikken på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen til Go-Ahead. Det britiske og stadig mer verdensomspennende transportselskapet påtar seg oppdraget mot et langt lavere vederlag enn det NSB i dag får. Mens NSB i år får 486 millioner kroner for denne trafikken, skal Go-Ahead i snitt kjøre for rundt 150 millioner kroner i året over en tiårsperiode. – Vi belager oss på økte inntekter, noe som igjen er basert på at vi får flere passasjerer. Skal vi klare å oppnå de forbedringene vi beskriver i vårt tilbud, er vi avhengig av et godt samarbeid, ikke minst med de ansatte, sier Cathrine Elgin. Både hun og administrerende direktør Magnus Hedin i Go-Ahead Nordic har lenge hatt det inntrykket at fagforeningene ønsker seg et konstruktivt samarbeid. Selskapets mål er å bygge en god kultur der folk gleder seg til å gå på jobb.

Dette er Go-Ahead

  •   Storbritannias største jernbaneoperatør
  •   Største bussoperatør i London
  •   Grunnlagt i Nordøst-England i 1987
  •   Børsnotert selskap med 29 000 ansatte
  •   Over en milliard reiser i året
  •   Har også virksomhet i Tyskland og Singapore
  •   Selskapet ser store muligheter i Norden
  •   Selskapet skal satse langsiktig
  •   Ett av mottoene er at «lokale beslutninger er gode beslutninger»

– Det er ingen grunn til at vi ikke skal spille på lag. I våre samtaler med tillitsvalgte har det vært en god stemning, og det er det også grunn til. Vi har forpliktet oss til at lønn og ande vilkår skal være slik de kjenner det i dag. Ingen skal være redd for å miste jobben sin, og pensjonsavtalene blir akkurat de samme. Det er ikke der vi skal utgjøre en forskjell, garanterer Elgin. Satser lokalt. Jernbanemagasinet er til stede i Stavanger – dagen etter at kontrakten for det som kalles Trafikkpakke 1 Sør er signert. De lokale foreningene under Norsk Lokomotivmannsforbund har invitert ledelsen i Go-Ahead Norge til sitt medlemsmøte rett ved Stavanger stasjon.

SPENT STEMNING: Det var en spent stemning blant lokførerne før de møtte ledelsen i Go-Ahead i Stavanger.

Spenningen er til å ta og føle på. Det har ikke manglet kritiske røster i samfunnsdebatten. Go-Ahead har ikke kommet godt ut av en bestemt kundeundersøkelse i hjemlandet, og det har vakt stor medieoppmerksomhet av den ublide sorten. Elgin viser til at selskapet scorer mye høyere på andre undersøkelser og mener det finnes gode forklaringer på de varierende resultatene, før hun fortsetter: – Debatten om britiske forhold er i denne sammenheng svært lite relevant. Vi kommer til å satse lokalt. Mange kan kanskje la seg skremme av at vi har en engelsk mor og tro at alle beslutninger skal tas av en byråkratisk organisasjon i England. Sånn blir det ikke. Vi skal være lokale, og beslutningene skal tas lokalt. Det forhindrer ikke at vår mor vil være en støtte med all den erfaring og kompetanse som sitter der.

Et viktig moment er samarbeidet med Kolumbus, som gjør at tilbudet skal bli veldig, veldig bra.

Cathrine Elgin, mobiliseringsdirektør i Go-Ahead Norge AS

Jærbanen er hjertet. Jærbanen blir hjertet i den nye organisasjonen som skal sørge for togransport i sør. Go-Ahead vil derfor etablere sin administrasjon i Stavanger. Det setter lokførernes leder Holger Forsberg pris på, og han har inntrykk av at hans medlemmer vil forholde seg konstruktivt til den nye aktøren som skal drifte Jærbanen og Sørlandsbanen i 10 år framover. – Blant våre medlemmer er det mange som er kritisk til jernbanereformen, men det betyr ikke at vi er imot vår nye arbeidsgiver, understreker han og legger til: – Go-Ahead sier de ønsker passasjervekst. Det er også det vi ønsker!

– Kjempepotensial. Men hva er det som gjør at Go-Ahead ser et så stort potensial på Jærbanen? – Etter å ha vært i Stavanger-regionen flere ganger og snakket med lokaltnæringsliv, kommuner og fylkeskommune, har vi forstått at det er mye å hente. Bilen er ennå det dominerende transportmidlet. Med et godt tilrettelagt tilbud tror vi at langt flere vil reise kollektivt. Vi mener i alle fall at vi skal klare å lokke langt flere over på toget. – Ett viktig moment er samarbeidet med Kolumbus, som gjør at tilbudet skal bli veldig, veldig bra, sier Elgin og viser til den avtalen som allerede er inngått mellom Jernbanedirektoratet og det fylkeskommunale kollektivselskapet Kolumbus. Denne avtalen legger grunnlaget for mer sømløse reiser og én billett for både buss og tog.

Vi har ett mål for øye, og det er å få til en langt bedre togoperasjon med større forutsigbarhet for våre kunder og en bedre opplevelse for våre ansatte.

Cathrine Elgin, mobiliseringsdirektør i Go-Ahead Norge AS

Mer fristende. – I det hele tatt vil vi utvikle tilbud som står i forhold til det behovet folk har. I helgene går det langt færre tog enn på hverdager. Vi satser på to avganger i timen både lørdager og søndager. Med så hyppige avganger vil det bli mer fristende å ta toget for alle som skal til ulike arrangementer i Stavanger, og de kan til og med kunne unne seg et glass vin. – Videre mener vi det er behov for en tidligere morgenankomst til Stavanger, og flere pendlere vil få et mye bedre tilbud fordi vi åpner regiontoget for flere typer reisende. Det er dessuten etablert flere bomstasjoner rundt Stavanger by, og det er klart at det vil påvirke folks reisevaner. – Kombinasjonen av alle disse tingene gjør at vi åpenbart kalkulerer med høyere inntekter enn våre to konkurrenter. Dermed har vi kunnet be om mindre støtte fra staten.

BUSS OG TOG: Allerede i november ble det mulig å kjøpe én billett for buss og tog på Jæren. Om et drøyt år skal det også stå Kolumbus på togene.

Nye tanker og ideer. – Det er positivt at vår nye arbeidsgiver kommer inn med nye tanker og ideer, sier lokførernes leder i Stavanger. Holger Forsberg er stolt av sine medlemmer som på første møte stilte mange spørsmål om for dem viktige temaer som drift, turnusordninger, vedlikeholdsplaner, stasjoneringssteder og antall ansatte. – Mange av våre ansatte har lang og tro tjeneste og sitter inne med stor kompetanse. Med det som utgangspunkt er vi nysgjerrige på framtida, medgir fagforeningslederen.

– Hvis ambisjonene om stor passasjervekst skal oppnås, trengs politisk gjennomslag for å gjøre noe med infrastrukturen. Vi håper Go-Ahead vil presse fram nye tiltak som lengre plattformer slik at vi kan kjøre doble togsett og dermed doble kapasiteten. På lengre sikt er det dobbeltspor som er løsningen, selv om slike prosjekter også tar tid og krefter. Dessuten skal togsettene på Jærbanen snart gjennom en midtlisvoppgradering, og en eller annen gang må det kjøpes inn nye tog. Det igjen vil trolig kreve lengre stasjoner. Cathrine Elgin setter pris på de ansattes engasjement: – Vi har ett mål for øye, og det er å få til en langt bedre togoperasjon med større forutsigbarhet for våre kunder og en bedre opplevelse for våre ansatte. Sammen skal vi skape en enhetlig kundereise fra start til mål.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.