Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Ny organisering Go-Ahead vil gjerne samarbeide enda tettere
,

Go-Ahead vil gjerne samarbeide enda tettere

Administrerende direktør i Go-Ahead Norge, Cathrine Elgin, har et veldig positivt inntrykk av samarbeidet med Kolumbus.

Njål Svingheim

Hun opplever Kolumbus som et selskap som setter kunden i fokus og som har et godt omdømme blant befolkningen i Rogaland. Elgin kan glede seg over målinger som viser at kundene også er godt fornøyde med Go-Ahead. – Kolumbus definerer Jærbanen som ryggraden i kollektivsystemet på Jæren og vi som operatør for lokaltrafikken merker dette tydelig. Bussene mater inn til toget og sammen med alle de andre mobilitetsløsningene, de felles billettsystemene og planene om videre utvikling opplever vi at det faktisk blir stadig enklere for kundene våre å velge kollektivt. Det er fortsatt et ønske om at vi skal jobbe enda tettere med Kolumbus framover, og dette er vi i gang med, sier Elgin.

Byvekstavtaler

Byvekstavtaler og belønningsavtaler er ordninger som har nullvekst for person­transport med bil som overordnet mål. For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økt forurensning og dårligere framkommelighet, skal ordningene fremme gange, sykling og bruk av kollek­tivtrafikken. Byvekstavtalene bygger på tidligere avtaler om belønningsordninger, bypakker og bymiljøavtaler.

Det er i dag inngått byvekstavtaler med de fire største byområdene (Nord-Jæren, Oslo-området, Bergens-området, og Trondheims-området), og det er lagt til grunn at det også skal inngås byvekstavtaler med de fem mindre byområdene (Tromsø, Kristiansand, Grenland, Buskerudbyen og Nedre Glomma).

Staten bidrar med midler til byvekst­avtalene i form av tilskudd til utbygging av kollektivtiltak og veier. Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren representerer Staten i forhandlingene om byvekstavtaler. Avtalene inngås med berørte fylkeskommuner og kommuner.

Ikke helt tilbake Fram til sommeren var trafikken på Jærbanen økende, men den stagnerte på rundt 80 prosent av nivået fra 2019, altså før pandemien. Gjennom sommeren var det naturlig nok en nedgang siden Jærbanen er en typisk pendlerstrekning. – Håpet vårt nå er at veksten fra forsommeren fortsetter, sier Cathrine Elgin. Hvilke tiltak gjør dere for å øke trafikken? – Lokalt på Jærbanen har vi innført 24-timersbilletten som gir deg muligheten til hoppe av og på toget så mye du vil i løpet av et døgn. Vi har også inngått samarbeid med flere lokale aktører og stiller med ekstra avganger når det er store ting som skjer langs linjene våre for å sikre miljøvennlig transport til og fra for alle besøkende. Vi samarbeider for eksempel med Viking FK for å frakte publikum til og fra deres arena på Jåttåvågen, med Gladmatfestivalen og med konsertarrangører. Målet er å gjøre det enkelt å bruke toget til og fra de begivenhetene som skjer i regionen, og vi ser at det gir resultater, forteller hun. For fjerntrafikken på Sørlandsbanen har de også en rekke tiltak for å få flere til å velge toget. De gjentok i år opplegget med «Sørpasset» der man kan hoppe av og på toget på hele Sørlandsbanen så mye man vil i ti dager. – På våren kom vi i gang med det nye tilbudet med hvilestoler i nattogene og på en dagavgang i hver retning. Vi ser at disse nye og svært behagelige stolene er populære. De kan legges ned hele 45 grader, har leselys og eget bord, reklamerer hun. I familievognene våre har vi fått inn nye leker, bøker og aktivitets-poser til barna, og vi samarbeider med Dyreparken i Kristiansand og har profilert et helt togsett som «Kutoppen-toget».

LEDELSEN: Styreleder Magnus Hedin og administrerende direktør Cathrine Elgin i Go-Ahead Norge. Foto: Siv Dolmen

Sommerbruddet – På Sørtoget ser vi at vi har hatt en jevn positiv utvikling gjennom 2022 der vi stadig øker passasjertallene. Vi er riktignok ikke tilbake på pre-covid nivå. Vi lå på rundt 60 prosent av nivået fra før pandemien før vi tidlig i sommer så en tydelig økning i passasjertallene. Årsaken til dette antas å være knyttet opp til både økt festivalaktivitet og reisevilje blant folk, i tillegg til utfordringer i flysektoren. Men da sommerbruddet satte inn i uke 27 så de en nedgang i antall reisende, sier Elgin – Juli er normalt høysesong for oss på Sørlandsbanen, men med buss for tog som følge av arbeid på infrastrukturen er det dessverre noen som velger andre transportalternativ. Men vi har et godt opplegg for alternativ transport så vi håper at enda flere velger å reise miljøvennlig framover, også når vi må kjøre alternativ transport på deler av strekningen, sier Elgin. Dere fikk nylig en veldig god kundetilfredshetsmåling, hva betyr det for dere? – Det betyr mye for oss at vi er best i klassen og klarer å levere høy kvalitet til kundene våre. Spesielt det at Sørtoget leverer så godt på service og imøtekommende personale, med hele 94 av totalt 100 mulige poeng i denne kategorien. Kundemøtene er utrolig viktige for oss, og vi har et serviceløfte vi hele tiden jobber mot, som er «Vi er her for deg». Kundene skal merke og føle at de er i sentrum hele veien, slår Go-Ahead-direktøren fast.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.