Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Teknologi Her kommer en ny hverdag for Trøndelag!

Her kommer en ny hverdag for Trøndelag!

Det aller første togsettet av type 76 gjør nå sine første prøveturer på norske spor. For togreisende i Trøndelag vil dette bety en helt ny hverdag med langt større plass, kapasitet, tilgjengelighet og komfort.

Njål Svingheim

Samtidig byr de nye togene på helt ny teknologi. Derfor skal de nå gjennom et omfattende testprogram. Det var et stort øyeblikk for SJ Norges folk da type 76 for første gang rullet sakte ut i det litt matte dagslyset på en ellers grå novemberdag i Skien. Togsettet hadde ankommet på nattestid helgen før, innpakket i plastfolie og trukket av et lokomotiv. Men nå rullet det sine første meter for egen maskin. Jernbanemagasinet fikk være med på første lille tur ut av verkstedhallen i Skien.

Selv om vi nå har hatt Flirt-tog i Norge i flere år, er dette toget noe helt nytt.

Terje Bulling, prosjektleder i SJ

Noe helt nytt. – Det er et tett samarbeid mellom oss i SJ og Norske tog som eier togsettene, forteller prosjektleder Terje Bulling i SJ. Samtidig er folk fra togprodusenten Stadler også tett på for å legge til rette for en god oppstart på testprogrammet i Norge. – Selv om vi nå har hatt Flirt-tog i Norge i flere år, er dette toget noe helt nytt, sier Bulling. Trønderbanen og Rørosbanen skal få nye tog, og Norske tog har bestilt 14 togsett av type 76, også kalt bimodale tog eller hybrid-tog. Type 76 kan dermed kjøre like godt på elektrifiserte som på ikke-elektrifiserte baner, og togene skal etter hvert settes inn på strekningene Melhus – Trondheim S – Steinkjer og på Rørosbanen. – Den største forskjellen fra et ordinært Flirt-togsett (type 74 og 75), er den lille mellomvogna som huser blant annet dieselmotoren. Nå gleder vi oss virkelig til å komme i gang med å lære oss togene å kjenne, forteller Widar Lian. Han er selv lokfører og har nå jobben som prosjektkoordinator.

Sentrale personer fra SJ i prosjektet: Fv: Håkon Hoås, prosjektstøtte, Widar Lian prosjektkoordinator og Terje Bulling, prosjektleder.

«Trimodalt». Da type 76 ble bestilt, ble det lagt vekt på at togsettene skulle utstyres på samme måte som den elektriske ordinære utgaven av Flirt-togene. I tillegg skulle de få en liten mellomvogn utstyrt med dieselmotor som produserer strøm til el-motorene. Det som ikke er like godt kjent er at samme vogna, som også kalles en «power-pack», i tillegg har store batterier. Det betyr at toget også kan flyttes kun ved hjelp av batteridrift. – Dette er veldig praktisk ved for eksempel inn- og utkjøring fra verksted og vedlikehold, men batteriene fungerer også som ekstra strømtilskudd ved akselerasjon, forklarer Widar Lian.

Dermed blir forskjellen i ytelse mindre mellom ren elektrisk drift og drift basert på strøm fra diesel-aggregatet og batteriene. På et senere tidspunkt kan hele dieselmotoren erstattes av batterier, togene er nemlig forberedt for en slik ombygging. Under vanlig drift på Trønderbanen vil type 76 sør for Trondheim kjøres som vanlige elektriske tog, mens de ved Trondheim S skifter over til drift på strøm fra dieselaggregatet og batteriene før turen videre nordover til Steinkjer. Når Trønderbanen blir elektrifisert fram til Stjørdal, ventelig i 2025, blir det selvsagt helektrisk drift fram dit og diesel derfra og nordover.

FORNØYD: Lokfører Kai Frode Petersen gleder seg til å kjøre type 76. – Det blir en stor overgang fra type 92 som ble bygget midt på 1980-tallet, sier han.

Innfasingen. SJ, Norske tog og Stadler har laget detaljerte planer for utprøving av og opplæring på de nye togene. Nå er første togsett ankommet Norge, neste tog ventes ved juletider og ytterligere fire togsett i løpet av vinteren og tidlig på våren. Innen utgangen av 2021 skal alle 14 være levert. Togene skal gjennom grundige tekniske utprøvinger på ulike baner og under ulike forhold. – For å få dem testet under tøffe vinterforhold skal vi ut på både Bergensbanen, Nordlandsbanen og Rørosbanen. Inntil videre vil alle tog ha base her i Skien, men vi undersøker nå om vi også kan bruke Marienborg i Trondheim noe inntil det nye verkstedet på Støren står ferdig. I juli er det planen at vi skal ta over de første togene fra produsenten, forteller Bulling. Går alt som det skal, så kan de første turene med passasjerer kanskje kjøres på sensommeren 2021. Men en ting er den tekniske delen av utprøvingen, også opplæringen av personalet er en krevende øvelse.

Fakta

FLIRT TYPE 76

 • Lengde 112,7 m
 • Høyde 4,380 m
 • Max hastighet: 200 (160) km/t
 • Sitteplasser: 241
 • Akseltrykk: 20,75t
 • Rekkevidde: 870 km
 • Innredning: to + to som på type 74

Viktige interessenter for innfasingen

 • Norske tog (eier av togene)
 • Stadler (produsent)
 • Statens jernbanetilsyn (tillatelse)
 • Jernbanedirektoratet (trafikkoppdrag/ endringsordre)
 • SJ Norge (togoperatør)
 • Bane NOR (infrastruktur, verksted og ruteleie)
 • Entur (salg, billettering)
 • Vedlikeholdsselskap

– Det er mellom 130 og 140 lokførere som må få opplæring i togtypen. For å få til dette må vi ta folk ut av vanlig tjeneste, og sende dem til Skien på kurs og opplæring i god tid før togene skal settes i trafikk. Også konduktørene må få sin opplæring, så det er et omfattende program som skal skje neste år, forklarer Widar Lian.

BATTERI: Denne lille mellomvogna er den store forskjellen fra et vanlig Flirt-togsett. Her er både Euro6-dieselmotoren og batteripakken plassert.

SJs ansvar. – Det som i korthet er vårt ansvar som operatør av togene er dermed kursing og opplæring av personellet, risikovurderinger og planlegging av testene og på hvilke strekninger vi skal utføre dem. Vi skal for eksempel gjennom vintertesting, energitesting på både strøm og diesel, samt kjøring av flere togsett sammen, forteller Bulling.

Det er mellom 130 og 140 lokførere som må få opplæring i togtypen. For å få til dette må vi ta folk ut av vanlig tjeneste, og sende dem til Skien på kurs og opplæring i god tid før togene skal settes i trafikk.

Widar Lian, lokfører og prosjektkoordinator

Det største usikkerhetsmomentet for prosjektet som jobber med testing og innfasing av type 76 er for tiden korona-pandemien. – Derfor har vi innført veldig strenge smitteverntiltak i alt vi gjør her, sier Bulling. Men en ting er både Widar Lian, Terje Bulling og de andre i SJ Norge helt sikre på: Det blir en helt ny og bedre hverdag for togbrukerne i Trøndelag og på Rørosbanen når de nye togene kommer i trafikk!