Innspill: Toget i en særklasse

Hvilket transporttilbud er både miljøvennlig, raskt og effektivt? Det er toget, det – hvis vi setter riktig pris på det, mener Gry Dahl, leder for klima og miljø i Bane NOR.

Øystein Grue

Storbyene vokser, og det har lenge vært en enighet om det såkalte nullvekstmålet: at trafikkveksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Men hvilken rolle skal jernbanen spille i denne utviklingen? Dette er selvfølgelig et politisk spørsmål. Vi som jobber med jernbane, er imidlertid forpliktet til å vise hva toget kan bety inn i en ny tid. Kombinasjonen. Framover kommer vi til å verdsette ren luft og bevaring av natur- og kulturverdier høyere enn i dag. Plass vil bli et knapphetsgode, og arealkostnadene vil stige. Tid vil også være en høyt verdsatt verdi for den travle pendler eller byboer. Det vi trenger, er derfor utslippsvennlige, sikre og raske kollektivløsninger med høy transportkapasitet, men som ikke legger beslag på verdifulle byarealer. Når det kommer til kombinasjonen av disse kvalitetene, stiller jernbanen i en særklasse.

RASKT: Artikkelforfatteren tror stadig flere vil etterspørre sikre, raske og miljøvennlige kollektivløsninger med høy kapasitet. (Foto: Christopher Konings)

Modernisering. En forutsetning for at jernbanen skal være den foretrukne kollektivløsningen, er imidlertid at vi lykkes med modernisering av tjenestene, og at vi jobber strategisk for å unngå flaskehalser. Samtidig må løsningene tilpasses de reisendes behov. Effektive knutepunkter som gir merverdi og sømløse reiser, er viktige stikkord her. For å utnytte dette potensialet må jernbanesystemet planlegges i et regionsperspektiv i nært samarbeid med de byene som jernbanen betjener.

Jernbanen vil være en varig utslippsvennlig transportform

Gry Dahl, leder for klima og miljø i Bane NOR

Helhetlig og langsiktig. Transportbehovet øker, og foreløpig mangler vi helhetlige og omforente strategier for framtidig bærekraftig mobilitet. Jernbanen vil være en varig utslippsvennlig transportform, og kan være et virkemiddel for grønn byvekst. Men det forutsetter helhetlig, langsiktig planlegging og ikke minst gjennomføring. Til syvende og sist er spørsmålet hvilke verdier vi i fremtiden kommer til å verdsette høyest, og til hvilken pris. Gry Dahl utfordrer Margrethe Sagevik, fagsjef bærekraft i Vy, til å skrive neste Innspill i Jernbanemagasinet.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.