Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur Bane NOR intensiverer jakten på feilene

Bane NOR intensiverer jakten på feilene

Bane NOR jobber på bred front for å få ned antall feil som forsinker togene. Flere tiltak på Østlandet, tydeligere prioritering av tiltak som gir rask effekt og overvåking av viktige komponenter skal bidra til bedre punktlighet.

En arbeidsgruppe på tvers av divisjonene jobber intenst med tiltak som kan bedre punktligheten på kort sikt, samtidig som den skal identifisere og gjennomføre mer langsiktige endringer som bidrar til en forutsigbar trafikkavvikling. – Vår viktigste leveranse til togselskapene og passasjerene er muligheten til å kjøre punktlige tog. Vi har derfor iverksatt en rekke ekstraordinære tiltak for å redusere tallet på feil som forsinker togene. Dette har allerede gitt resultater, og vi forventer en positiv utvikling utover høsten, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.

Det gjøres en formidabel innsats av våre medarbeidere som står på hver dag for en bedre jernbane

Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR

Vanskelig periode. Konsernsjefen fremhever at det jobbes i hele organisasjonen med å bedre situasjonen. Etter en vanskelig periode ved avslutningen av sommerarbeidene på jernbanen har punktligheten for togene gradvis blitt bedre ut over høsten. Bane NOR har iverksatt flere prosjekter som skal bidra til å bedre situasjonen. Effekten av tiltakene er størst på strekninger hvor det går flest tog. Innsatsen rettes derfor særlig inn mot østlandsområdet. Det er et særlig fokus på sentral overvåking av komponenter slik at man kan ta feilene før de får konsekvenser for togtrafikken.

Best effekt først. – Det gjøres en formidabel innsats av våre medarbeidere som står på hver dag for en bedre jernbane, sier Frimannslund. – Bane NOR har engasjert et dansk konsulentfirma som skal hjelpe til med å strukturere arbeidet vårt slik at vi prioriterer de tiltakene som gir best effekt først. Selskapet har tidligere bistått både dansk jernbane og Avinor med lignende punktlighetsprosjekter med gode resultater.

– Vedlikeholdet av jernbanen har vært lavt prioritert i flere tiår, og gammel infrastruktur bidrar til at feil oppstår. Dette får beklageligvis konsekvenser for de reisende. Vi vet at høyt trykk på de daglige leveransene i kombinasjon med mer langsiktige tiltak, vil gi gode resultater over tid, sier Gorm Frimannslund.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.