Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur – Jeg er glad for at mitt første oppdrag ble et jernbaneprosjekt

– Jeg er glad for at mitt første oppdrag ble et jernbaneprosjekt

Samferdselsminister Knut Arild Hareide var i strålende humør da han fredag åpnet byggingen av det 13,6 kilometer lange dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker på Vestoldbanen.

Tore Holtet

Toppfoto:

GODT GREP:

– Jernbane er et av de beste grepene vi kan ta mot klimatrusselen, mener samferdselsminister Knut Arild Hareide.  – Dette er mitt første reelle oppdrag som samferdselsminister, men ikke fordi det handler om Nykirke, sa han til stor latter blant de mange frammøtte på det som skal bli nye Skoppum stasjon. Han forsikret forsamlingen om at han setter stor pris at hans første oppdrag er et jernbaneprosjekt. Både fordi prosjektet har vært meget vellykket og fordi han ønsker å prioritere tiltak mot klimatrusselen.

Et av de beste grepene.

– Den største utfordringen vi har akkurat nå, er at kloden vår blir varmere og varmere, fastslo han. – Da er vi nødt til å ta grep for å gjøre noe med det, og jernbane er et av de beste grepene vi kan ta. Ikke minst gjelder det jernbane i nærheten av de store byene, og InterCity-utbyggingen er noe av det som betyr mye.

Ferdig ett år tidligere.

Statsråden minnet om at det å bygge jernbane tar tid og ofte lengre tid enn det en trodde i utgangspunktet. – Etter den opprinnelige planen skulle dette prosjektet stå ferdig i 2025. Nå er planen 2024, og det er imponerende. Også fordi vi får til et sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg.

Etter den opprinnelige planen skulle dette prosjektet stå ferdig i 2025. Nå er planen 2024, og det er imponerende.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide

– I 2024 vil den første av de indre InterCity-strekningene stå ferdig, konstaterte Hareide. – For de reisende på Vestfoldbanen betyr dette flere togavganger, redusert reisetid og mer punktlig togtrafikk. Mine unger på fire og seks år ville kalt dette et kinderegg. Sammenliknet med dagens ruter snakker vi om en firedobling. Det skal bli mulig å kunne kjøre tog fire ganger i timen mellom Oslo og Tønsberg. Reisetida blir om lag en time for tog som stopper på alle stasjonene, og på ekspressavgangene blir det mulig å kjøre enda fortere.

Kuttet nær en milliard

. – Dette prosjektet er også et positivt eksempel på hvordan Bane NOR jobber for å finne kostnadsreduksjoner, uten at det går utover sikkerhet og kvalitet. Kostnadene reduseres med 916 millioner kroner, og totalkostnadene er anslått til 6,6 milliarder kroner når vi nå setter spaden i jorda, minnet Hareide om. – Ved å bygge ut jernbanen utvider vi bo- og arbeidsregionen rundt Oslo. Det blir mulig å bo en plass og jobbe på en annen plass. Det gir næringslivet en større fleksibilitet, og jeg har selv venner som jobber på toget. Det er de beste til å svare på mail, litt tidlig på morgenen og om ettermiddagen, fortalte han.

Dette prosjektet er også et positivt eksempel på hvordan Bane NOR jobber for å finne kostnadsreduksjoner, uten at det går utover sikkerhet og kvalitet.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide

Lykketreff.

Jernbaneutbyggingen gjennom Holmestrand har allerede gitt gode effekter. – Dette har vært et lykketreff for byen siden åpningen i 2016. Det har gitt befolkningsvekst, et mer miljøvennlig bysentrum og mindre bilkjøring. Og etter at ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn sto ferdig i 2018, økte tallet på reisende med over 50 prosent de fire første månedene i forhold samme periode året før. Generelt har antall reisende på Vestfoldbanen økt med over 20 prosent de siste tre årene. Og det er flere og flere som nå reiser med tog i Norge. Så vi er på rett spor! sa den nye samferdselsministeren, Knut Arild Hareide.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.