Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur Vil digitalisering gi mye mer punktlige tog?

Vil digitalisering gi mye mer punktlige tog?

Nå åpnes dørene til et nasjonalt, digitalt høyhastighetsnett. Jernbanens fibernett Oslo-Bergen vil revolusjonere forbindelsen øst-vest og gjøre det mulig å digitalisere jernbanen.

Øystein Grue/Berit Sømme (ill.)

Innen årsskiftet 2020-2021 vil Bane NOR ha bygget 5 000 kilometer fiberkabel langs hele jernbanenettet i Norge; fra Bodø til Stavanger og mellom Bergen og Halden. Den digitale motorveien på langs og tvers av Norge bygges i rekordtempo. Om ett år vil flaskehals-problemer på nettet mellom Østlandet og Bergen være løst. Dermed vil også nervetrådene til det det nye signal-anlegget ERTMS være på plass. Den digitale jernbanen. – Fiber er en forutsetning for å gå fra utdatert glødepære- og kobberkabel-teknologi og over på fremtidens felleseuropeiske digitale signalsystem, ERTMS. Dette er allerede tatt i bruk på Østfoldbanens Østre linje og bidrar til vesentlig mer punktlige tog. Innen 2026 skal alle tog i Norge ha ERTMS, som erstatter 20 ulike eldre signalsystemer, forteller konserndirektør Sverre Kjenne.

Han har ansvaret for digitalisering og teknologi i Bane NOR. Statsforetaket skal bruke 20 milliarder kroner på å digitalisere jernbanen innen 2030. 700 spesialister jobber med overgang fra en analog til digital jernbane. Færre forsinkelser. – Vi er opptatt av å ta i bruk digital teknologi for å redusere forsinkelser og bedre informasjon til passasjerene, sier Kjenne til Jernbanemagasinet. Erfaringene fra Østre linje, Sørlandsbanen og Bergensbanen er oppløftende etter overgang til digital kommunikasjon og fiber mellom togleder og trafikkstyring med CTC (sentralisert trafikkontroll); et digitalt kommunikasjons-system som brukes til fjernstyring av signalanlegg for tog og styres av togleder.

Vi står foran det største teknologiske skiftet i norgeshistorien.

Sverre Kjenne, direktør for digitalisering og teknologi i Bane NOR

Ny hverdag. – Fiber er som skapt for jernbanen og det store magnetfeltet rundt kjørestrømmen, forklarer banesjef på Bergensbanen, Bjørn Skauge. De gamle kobberkablene er ømfintlige for støy fra kjørestrømmen. Ble en kobberkabel skadet eller klippet, medførte dette ofte kortslutning og at kommunikasjonen på en strekning falt ut. Det var også vanskelig å høre hva som ble ropt ut på høyttaleren på en stasjon. Fiber er immun mot denne type magnetfelt og støy. – Etter at vi gikk over på fibersamband, ble lyden på høyttaleranlegget så krystallklart at leieboeren på stasjonen på Nesbyen kunne fortelle hvilken toginformatør som var på jobb i Bergen. Ved brudd på en fiberkabel er sambandet fremdeles intakt takket være redundante linjer (omrutingsvei). Oppetiden er derfor mye bedre enn den var før, forklarer Bjørn Skauge.

FIBER: Glenn Nygård i Banedrift AS mater «fløte»-maskinen, som med høyt vanntrykk skyter fiberkabelen gjennom et trekkerør langs Nordlandsbanen.

Mer punktlige tog. – Erfaringene fra Sverige er at det nye digitale signalsystemet gir mye mer punktlige tog enn dagens. Dette er den største moderniseringen noen gang i jernbanens 150-årige historie, fastslår Sverre Kjenne. Tre år etter at Norges første ERTMS-bane, Østfoldbanen Østre linje, ble tatt i bruk, mener konserndirektøren at beslutningsgrunnlaget for utskifting av utdaterte signalanlegg på samtlige baner er godt nok. – Erfaringene på Østre linje viser at dette er blitt en av våre mest driftssikre baner, med en punktlighet på 97-100 prosent, fremholder Kjenne.

Vi er opptatt av å ta i bruk digital teknologi for å redusere forsinkelser og bedre informasjonen til passasjerene

Sverre Kjenne, direktør for digitalisering og teknologi i Bane NOR

Spleiselag. Bane NOR erstatter første generasjon fibernett og går fra noen få til 144 fibere på Bergensbanen. Dette fordi jernbanens fibernett her inngår i et nasjonalt elektronisk kommunikasjonsnett. – At vi på strekninger som Oslo-Bergen har fått et spleiselag på anleggskostnadene er meget positivt og reduserer totalkostnadene. Modellen fungerer slik at Bane NOR gjør tilgjengelig føringsveier, og andre aktører blir invitert med, forklarer Kjenne. – Vi har med eksterne på samtlige baner, men antall partnere varierer, opplyser han.

Må leie fiber. Bane NOR er avhengig av å leie fiber fra eksterne leverandører. Muligheten til å sende/hente data via flere alternative linjer er avgjørende for en driftssikker jernbane og blir enda viktigere i fremtiden, understreker Sverre Kjenne. Skjermbasert trafikkinformasjon på knutepunkt/stasjoner, bedre høyttalerinformasjon, økende bruk av datakommunikasjon i drift/overvåking, videoovervåking av tunneler og vedlikehold; dette er bare noen eksempler på den nye digitale jernbanen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.