Kan bli delt

Nye Veier har i ett år arbeidet med å redusere omfanget av prosjektet Ringeriksbanen og E16, og selskapet melder at det kan spare inn seks milliarder kroner. Men etter regjeringens forslag til statsbudsjett, kan de både måtte tenke nytt og vente på byggestart.

Nye Veier

«Ringeriksporteføljen er nå gryteklar. Ut fra kriteriene som Jernbanedirektoratet bruker for å prioritere prosjekter, oppfyller Ringeriksporteføljen de fleste av disse. Reguleringsplanene er vedtatte og gyldige. Innenfor disse planene har vi jobbet med å forenkle løsningene, og redusere omfanget», skriver Nye Veier i en pressemelding. Prosjektet leverer fortsatt på antall avganger og reisetid for Ringeriksbanen, og målene som er satt for ny E16. Nye Veier mener prosjektet er svært modent. De første hovedkontraktene kan starte i 2024 med finansiering fra Stortinget. Utbyggingen av Ringeriksbanen og ny E16 har en kostnadsprognose på 36,4 milliarder kroner, eks. mva. på bane, i 2020-kroner. Nesten seks milliarder kroner er redusert ved å forenkle og nedskalere. «Dette er uten betydning for det vi skal oppnå med prosjektet, som er kortere reisetid, både for togpassasjerer og de som kjører bil. Besparelsene er oppnådd ved å redusere størrelse på tunneler, fyllinger og konstruksjoner og gjenbruke mer av eksisterende vei», skriver Nye Veier. Nye planer Dersom, den rødgrønne regjeringen får gjennomslag på Stortinget, vil jernbanedelen av utbyggingen gå tilbake til Bane NOR, mens Nye Veier får i oppdrag å finne enda flere kostnadsbesparelser for byggingen av E16. Svaret på hva som faktisk vil skje på Ringerike får vi nærmere jul. I løpet av det siste året er det også vurdert planer om å legge vei og bane i dagen i stedet for tunnelene mellom Sundvollen og Bymoen, slik det er vedtatt i reguleringsplanen. Dette er nå lagt helt bort. Mer vei og bane i dagen ville fått for store konsekvenser for omgivelsene. Byggingen av Ringeriksbanen kan alene gi opptil en times innsparing i reisetiden med tog mellom Oslo og Bergen.