Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Persontrafikk Kapasitet: Innhenter tilbud på dobbeldekkere
Innhenter tilbud på dobbeldekkere

Kapasitet: Innhenter tilbud på dobbeldekkere

Jernbanedirektoratet har bedt statsselskapet Norske Tog om å innhente tilbud på toetasjes tog med mål om å bedre situasjonen med overfylte tog på Østfoldbanen.

Njål Svingheim

– I vår ble det sendt ut en forespørsel for å kartlegge markedet, en såkalt RFI, Request for interest, noe som har resultert i flere interesserte leverandører, sier direktør for persontrafikkavtaler, Dagfinn Berge. Innleie av standard togtyper kan være mest aktuelt på grunn av kortere leveringstid. – Nå er selve forespørselen ute, så skal vi vurdere tilbudene når vi får dem inn, sier Berge. I tillegg til å sette inn tog med større kapasitet ses det også på mulighetene for å få til flere avganger sør for Ski før utbyggingen gjennom Moss er ferdig.