Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Persontrafikk Konsernsjefen i SJ: – Det tok 20 år å bli konkurransedyktig

Konsernsjefen i SJ: – Det tok 20 år å bli konkurransedyktig

– Fornøyde kunder og medarbeidere er nøkkelen til framgang, sier SJs konsernsjef Crister Fritzson. Den svenske toggiganten brukte nærmere 20 år på å bli det han betegner som «et av Europas mest konkurransekraftige selskap».

Sverre Christian Jarild

SJ gikk i juni i år seirende ut av kampen om Trafikkpakke 2 nord, som innebærer retten til å kjøre tog på en tredjedel av det norske jernbanenettet: Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Trønderbanen, Meråkerbanen og Nordlandsbanen. Det skjedde 20 år etter at SJ deltok i sin første togkonkurranse – og tapte. Den gangen mot BK Tåg, som tok over trafikken i vestre Småland og til Halmstad i mai 1990.

SJ (Statens Järnvägar)

  • Hver dag reiser 140 000 personer med en eller flere av SJs 1200 avganger fra 284 stasjoner.
  • SJ kjører tog fra Narvik i nord til København i sør.
  • Den svenske tog-giganten har 4600 medarbeidere og en årlig omsetning på 7,9 milliarder kroner (2018).
  • De nærmeste årene vil SJ investere totalt 12 milliarder kroner i nye tog.
  • SJ ser store muligheter for å ekspandere når EUs fjerde jernbanepakke innføres neste år; da åpnes det europeiske jernbanemarkedet for større konkurranse.
  • SJs konsernsjef er allerede engasjert i europeiske jernbanespørsmål gjennom å lede The Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER).
  • SJ satser stort på digitalisering og har blant annet innledet et samarbeid med Deutsche Bahn, en av verdens største togoperatører.

Mistet mye trafikk. – Sverige var tidlig ute med å konkurranseutsette togtrafikk. Hva har dere lært av alle disse årene med konkurranse? – Vi har lært hvor viktig det er å være effektive i alt vi gjør, og ikke minst: Vi skal først og fremst tilfredsstille kundenes behov. Det gjør at vi må jobbe på nye måter samtidig som vi skaper et godt arbeidsmiljø og et innovativt klima, svarer Fritzson og gir oss et tilbakeblikk: – I begynnelsen var konkurransen svak og anskaffelsesmetodene dårlige. SJ vant derfor flere kontrakter på begynnelsen av 1990-tallet og vant også tilbake trafikken fra BK Tåg i 1994. Det tok likevel lang tid før SJ lyktes med å effektivisere driften og bli en konkurrent til nye og innovative selskaper. Derfor mistet SJ en stor del av trafikken på 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet.

SER MOT EUROPA: Crister Fritzson ser store muligheter i å utvikle reisetilbud med tog mot Europa.

Det går raskere i Norge. I dag kjører SJ på omtrent 50 prosent av de strekningene som er konkurranseutsatt i Sverige. SJ er klart størst på den kommersielle delen av den svenske togtrafikken, og konkurrerer med flere selskaper på samme spor. – Hva har skjedd? – Gjennom et fokusert arbeid har selskapet de siste årene blitt mer effektive. Kostnadene er senket. Kundefokuset har økt. Nå generer vi inntekter i stedet for å leve av skattepenger og oppføre oss som en litt brysom autoritet. Det er ingen tvil om at konkurransen har gjort oss godt. Det tok SJ nesten 20 år å bli et av Europas mest konkurransedyktige togselskaper, men vi ser at de statseide selskapene i for eksempel Norge og Finland fornyer seg mye raskere. Sverige var tidlig ute, og det tok en stund å finne en fungerende struktur for jernbanesektoren. Dette er gjennomført betydelig bedre i Norge, sier Fritzon.

En risiko. SJ-sjefen slår fast at toget er det mest klimavennlige transportalternativet vi har: – Derfor er det så viktig at kundene finner gode grunner til å velge toget. Interessante produkter og løsninger er det som trengs, og de skapes gjennom konkurranse. – Hva er eventuelle ulemper med konkurranse? – Togtransport er viktig for et samfunn, og innbyggerne skal oppleve at de får størst mulig nytte av de pengene som brukes på jernbanen. Når trafikken settes ut i konkurranse, er det alltid en risiko for at aktører tar overdreven risiko for å kunne kjøpe seg et marked på kort sikt. Dette kan ramme det produktet som leveres. Det er derfor viktig å ha klare regler og systemer som garanterer for en kvalitet som transportøren må levere.

Vi må være ydmyke til de krav som våre kunder stiller. Det gjelder våre reisende, Jernbanedirektoratet og den norske offentligheten. Dernest må vi greie å levere på disse kravene.

Crister Fritzson, SJs konsernsjef

Vil lytte. – Hvordan kommer SJ ut av målinger om kundetilfredshet, og hva gjør dere for å bli bedre? – SJ kommer godt ut når kundene blir spurt om togreisen og den servicen de får.  Når det gjelder SJ som merkevare – hvordan publikum ser på SJ – har vi en større utfordring. Mange oppfatter at selskapet ikke leverer som ønskelig. Dette må vi ta på alvor. Det er riktig at det stilles høye krav til oss som er ansvarlige for en så viktig oppgave i samfunnet, og vi skal både ha tillit fra våre kunder og fra befolkningen som helhet. – Sett fra ditt ståsted som øverste sjef: Hvordan skal dere lykkes i Norge? – Vi må være ydmyke til de krav som våre kunder stiller. Det gjelder våre reisende, Jernbanedirektoratet og den norske offentligheten. Dernest må vi greie å levere på disse kravene. SJ ønsker å opptre som et lyttende selskap, og vi vil framstå som et grønt, moderne og pålitelig reisealternativ. En slik tilnærming ser vi på som nøkkelen til suksess.

Ser mot Europa. – Ser dere muligheter for å knytte Sverige og Norge mer sammen på togsiden? – Ja, vi har jo allerede i dag trafikk både til og fra Oslo og Narvik, og takket være tilliten vi har fått gjennom Pakke Nord, ser vi muligheter for å koble våre kunder til flere knutepunkter. – Hva med togtransport fra Sverige og Norge til Europa? – Vi ser at stadig flere etterlyser klimavennlige reisealternativer, og vi mener det ligger store muligheter i å finne interessante reisetilbud med tog til europeiske destinasjoner, sier SJs konsernsjef Crister Fritzson til Jernbanemagasinet.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.