ERTMS: – Ledende i verden

Siemens ser ERTMS-satsingen i Norge som en gyllen mulighet til å utvikle verdensledende teknologi. Nordlandsbanens yngste signalmontør, Peter Daniel Johansen, synes det er kult å være med i et slikt pionerprosjekt.

Øystein Grue

Vi er på forblåste Bodø stasjon, hvor spesialistene fra Siemens har ettårskontroll og demonstrerer sin nyeste drivmaskin. Hvert tiende minutt døgnet rundt har vekselen blitt aktivisert det siste året mens teknikere i Tyskland og Oslo overvåker alt som skjer fra sine dataskjermer. Delstrekningen Grong-Bodø på Nordlandsbanen er først ut med siste versjon av det felleseuropeiske signalsystemet ERTMS som nå bygges ut i Norge. Teknologispranget vil snu fullstendig opp-ned på hverdagen til signalmontør Peter Daniel Johansen: – I dag må vi lete oss fram til mange av feilene. Med ERTMS skal togleder og de som sitter på driftsovervåking se hva som er feil og varsle oss slik at vi kan rykke ut og forebygge forsinkelser. Det er i alle fall slik vi får det forklart, sier 21-åringen.

TESTER: Baliser (radiosendere) er montert i sporet mellom Roa og Hønefoss, for å teste ut det deler av det nye signalsystemet som skal bygges i Norge.

Intelligente maskiner. – Dette er det viktigste prosjektet Siemens noensinne har signert, uttalte administrerende direktør (CEO) Michael Peter i Siemens Mobility da ERTMS-senteret på Nyland ble åpnet i månedsskiftet oktober/november: – Da Norge bestemte seg for å erstatte alle sine signalanlegg med ERTMS, ga dette oss en unik mulighet som industri. Vi vil vise at Siemens kan gjøre dette på en helt ny måte: Gjennom å kombinere innføringen av nytt signalsystem og bruk av IP-teknologi får vi et sikkert og mer effektivt system.

I motsetning til i dag vil styringen av signalanlegget skje fra et sentralt datarom. – En av grunnene til at jernbanen har problemer, er at vi til nå bare har gjort mindre utbedringer på systemer som ble utviklet på 1920-tallet. Slik har industrien jobbet i over 100 år, sier Michael Peter, som satte på A-laget da Siemens vant den ettertraktede signalkontrakten i Norge.

Jeg kan garantere at vi vil ha våre fremste eksperter på dette prosjektet helt frem til det er ferdig levert.

Michael Peter, CEO i Siemens Mobility

Tester i sjøluft. – Denne drivmaskinen overtar for flere ulike fabrikater og modeller når ERTMS bygges ut, forklarer tekniker Morten Øyvåg i Siemens mens vi studerer maskinen som er montert i et sidespor på Bodø stasjon. Her skal standardmaskinen bli testet i sjøluft og vekslende vintervær. På strekningen Grong-Bodø er det i dag 36 håndstilte veksler i hovedsporet, og all trafikk styres manuelt. Når togleder i Trondheim gir klarsignal for det første ERTMS-toget fra Grong til Bodø 31.oktober 2022 klokken 14:30, er Nordlandsbanen fjernstyrt. – Det blir historisk, men også trist, sier signalmontøren, for da blir trafikkstyrerne/togekspeditørene overflødige. – Da mister vi mye verdifull lokalkunnskap der ute hvor vi i signalmiljøet og de på linjen jobber, sier Johansen.

ETTERTRAKTET KONTRAKT: – Dette er det viktigste prosjektet Siemens noensinne har signert, sier Michael Peter, CEO i Siemens Mobility

Fire testmaskiner. – Bodø stasjon er ett av fire steder hvor sporveksel-drivmaskiner testes, forklarer Morten Øyvåg i Siemens. Også på snørike Haugastøl (Bergensbanen), blåkalde Røros og i Romeriksporten på Gardermobanen er det bygget en rekke tekniske anlegg. – Denne drivmaskinen er overraskende enkel å justere, innskyter Peter Daniel Johansen entusiastisk. – Det er lett å bytte komponenter. Du får raskt oversikt over alle funksjoner, kontakter og tilkoblinger, sier signalmontøren.

ERTMS

  • Bane NOR skal fornye signalanleggene på jernbanen i hele landet.
  • 336 anlegg av 15 ulike varianter skal skiftes ut.
  • Med ERTMS får Norge ett digitalt signalsystem for alle jernbanestrekningene.
  • Først ut er Nordlandsbanen nord, fra Grong til Bodø og nordre del av Gjøvikbanen, fra Roa til Gjøvik. Begge tar i bruk ERTMS i slutten av 2022.
  • Fire år senere skal det nye signalsystemet tas i bruk på Oslo S, og innen 2034 skal alle banestrekninger i Norge ha ERTMS.
  • Det nye systemet, som er Norges størst offentlige digitaliseringsprosjekt, leveres av Siemens sammen med Thales (programvareløsning for styring av togtrafikken) og Alstom (ombordutstyr på togene). Til sammen er kostnadsrammen for ERTMS-prosjektet på vel 30 milliarder kroner.

Han utfordrer likevel Siemens-ekspertene og spør hva som kan gå galt med digitale, datastyrte systemer: – Vi må vel regne med noen barnesykdommer? Feilfri jernbane kan jo bli kjedelig! – Når det nye digitale signalsystemet tas i bruk, vil togleder og de som sitter på driftsovervåking i Trondheim ikke bare se om feil oppstår. De kan se hva slags feil og varsle signalvakta hvilke deler som må byttes, får vi forklart.

De fremste hodene. – Seks måneder før Siemens vant kontrakten med Bane NOR, valgte vi ut de beste av våre 15 000 ingeniører, og de har vært med i arbeidet fra dag én, forteller Michael Peter i Siemens Mobility. – Da kontrakten med Bane NOR ble signert, bygget vi først en ny testlab i Braunschweig i Tyskland, hvor 300 av de fremste hodene i industrien, med spesialister innenfor alle fagområder, startet arbeidet med utvikling og testing av komponentene som inngår i leveransen av ERTMS til Norge. Etter syv måneder satte vi ut det første testutstyret. Dette gjorde vi for å få mer enn tre års erfaring med hvordan komponentene fungerer under de harde værforholdene her i landet. – Jeg kan garantere at vi vil ha våre fremste eksperter på dette prosjektet helt frem til det er ferdig levert. Vi vil gjøre det vi kan og stille nødvendig kompetanse tilgjengelig for å sikre at vi kommer i mål, avslutter Michael Peter i Siemens Mobility.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.