Sammen for god bedriftskultur: fv: konduktørene Kim Arve Orten og Ida Haus Waagen, SJ-direktør Rikke Lind, Marianne Carlsen og Line Eriksen.

Kulturløft i SJ Norge

SJ Norge løfter fram bedriftskulturen som satsingsområde denne vinteren. Stikkord er punktlighet, presisjon, vertskap, samarbeid og åpenhet.

Sammen for god bedriftskultur: fv: konduktørene Kim Arve Orten og Ida Haus Waagen, SJ-direktør Rikke Lind, Marianne Carlsen og Line Eriksen.

– En felles og tydelig bedriftskultur dekker alt vi driver med og skaper både eierskap og motivasjon, mener Rikke Lind som er sjef i SJ Norge. Hun får støtte fra de ansatte som heier på bedre informasjonsflyt og korte beslutningsveier.

Denne vinteren drar SJ i gang et eget program for å bygge en felles og tydelig bedriftskultur. – Målet er at alle ansatte skal føle sterkere tilhørighet og at de kan bidra til å etablere en kultur de identifiserer seg med, sier ansvarlig for kulturprosjektet Line Eriksen. Hun har tittelen direktør for mennesker og kultur, og sammen med kollega Marianne Carlsen som er leder for organisasjon og kultur i SJ Norge, står de i spissen for kulturprosjektet.

Menneskene i sentrum

 – SJ Norge skal være en menneskeorientert organisasjon, sier de to og får entusiastisk støtte fra SJ-sjef Rikke Lind. – Dette handler om mennesker hele tiden, både våre egne ansatte, våre kolleger i andre deler av jernbanen og ikke minst om kundene våre som er de vi lever av, understreker Lind. Vi i ledelsen eier bedriftskulturen sammen med de ansatte, og nå har vi gjort dette enda tydeligere ved å ta inn ordet kultur også i titlene på flere i ledelsen.

– Vi har i forkant av kulturprosjektet gjennomført en nullpunktsanalyse for å få svar på hvor vi står hen, forteller Marianne Carlsen. Svarene derfra forteller oss at mye er bra, men at det også er ting å strekke seg etter. Det som vektlegges som bra blant de 420 ansatte i SJ Norge er opplevelsen av en god tone blant de ansatte, og at det er kort veg mellom ledelsen og det kjørende personalet.

Informasjonsflyt

Ida Haus Waagen og Kim Arve Orten er konduktører og møter kundene hele tiden. Det kan være krevende spesielt i situasjoner med avvik og forsinkelser i trafikken. – Da er god informasjonsflyt helt avgjørende for om vi er i stand til å gjøre en god jobb ut mot kundene, sier de to. SJ scorer godt på kundeundersøkelsene, men vi mener det fortsatt er mye å hente. Dersom vår trafikkledelse hadde hatt bedre innsyn i Bane NOR sine systemer for eksempel, så ville det gitt oss bedre muligheter for å informere riktig.

Hver mandag gjøres det opp en status for hvordan det går med driften og hele virksomheten i SJ Norge. Denne «mandagsbriefen» er veldig viktig for oss som er ute i togtrafikken, sier Kim Arve Orten. – Jeg oppfatter at denne typen informasjon ut til oss er ærlig og det er kjempeviktig at den er åpen og direkte slik at vi vet hvor vi står hen, sier han. På den måten blir det lite grobunn for rykter og antakelser. – Slik åpen og direkte informasjon fra ledelsen må til om vi skal ha nødvendig tillit til de beslutningene som tas. Derfor er jeg positiv til å bygge ut dette enda mer og det som nå skjer i kulturprosjektet.

Tog til Steinkjer på Trondheim S.Njål Svingheim
Tog til Steinkjer på Trondheim S.

Punktlighet og presisjon

Punktlighet er ett av flere viktige stikkord i kulturprosjektet. – Det er summen av punktlighet, presisjon, vertskap, samarbeid og åpenhet som til sammen angir den kulturen vi ønsker å ha, sier Line Eriksen. – I en kultur som preges av disse begrepene er det trygt å være. Målet vårt er å etablere en felles forståelse av hva dette betyr for hver enkelt. Slik vet vi hvor vi skal og kan dra i samme retning.

Konkurransefortrinn

– Jeg tror at en felles og trygg bedriftskultur basert på noen viktige felles målsettinger gir oss et konkurransefortrinn, sier SJ-sjef Rikke Lind. Jeg er veldig opptatt av at det er jernbanen og togtrafikken vi arbeider for å få til best mulig. Derfor ønsker jeg at det vi nå drar i gang hos oss i SJ kan smitte over på andre aktører i sektoren også, sier hun. Vi løfter fram åpenhet som et av punktene vi jobber med. Da må vi også starte med oss selv og praktisere åpenhet om hva vi driver med. Det gjelder for oss i ledelsen ut mot de ansatte, det gjelder for oss som selskap ut mot resten av sektoren og samfunnet, og jeg ønsker også sterkt at vi kan få en større åpenhet mellom alle aktørene i sektoren, sier hun.

Samarbeid i sektoren

– Jeg er en sterk tilhenger av konkurranse, men likevel kan vi i jernbanesektoren bli mye bedre på å samhandle til beste for sektoren vår, sier Lind. Dersom vi sammenlikner med andre bransjer, f.eks. luftfarten eller skipsfarten, så er det bransjer der konkurransen er knallhard, men der sektoren likevel evner å samle seg til beste for helheten. Her mener jeg vi har mye å lære og trenger bedre samarbeid mellom aktørene enn i dag. Nå har vi fått en tydelig beskjed om å bedre samarbeidet i sektoren gjennom statsrådens jernbanetale. Da håper jeg vi kan komme et godt stykke lenger på dette allerede i år, sier SJ-sjefen, og vi starter altså med oss selv, understreker Rikke Lind.

Stjørdal stasjon med SJ regiontog retning Trondheim.Njål Svingheim
Stjørdal stasjon med SJ regiontog retning Trondheim.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.