Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Persontrafikk Mener jernbanen kan lære av luftfarten

Mener jernbanen kan lære av luftfarten

Pendler Joakim Grude renner over av ideer til hvordan jobbreisen med Jærbanen og buss kan bli enda bedre.

Statoils travel manager stiger på Jærbanens 5.51-tog mot Stavanger, slik han har gjort hver dag i 13 år. Hilser høflig «god morgen» til de andre faste passasjerene, og dumper ned i et sete han skulle ønske lot seg regulere. Vanligvis tar han deretter på seg høretelefoner og forsøker å lese, kanskje blunde litt, fram til Gausel stasjon, der han går av og tar den korresponderende 6.53-bussen videre til Forus for å rekke jobben kl. 7. For som han sier: – Vi pendlere er som karakteren i Di Derres sang Børs Café: «Gi meg en plass innerst i hjørnet og la meg få sitte i fred». Togreisen er egentid, vi er ikke særlig sosiale underveis. Grude er kontaktperson i Jærbanens pendlerforening, og han har mange tanker om hvordan pendlertilbudet kan forbedres: – Jobben min er å organisere reisene for Statoils ansatte, og jeg mener at når 28 flyselskaper har klart å få til et sømløst samarbeid i Star Alliance, så bør NSB og kollektivselskapet Kolombus klare det samme her på Jæren, sier han, og trekker fram «innovasjon» og «digitalisering» som nøkkelord. – Jeg opplever Kolombus som veldig innovative og kundeorienterte, selv om det er trøblete at appen deres bare fungerer online. NSB har fantastisk hyggelige ansatte, men er ikke så veldig innovative, sier han.

– Det er tydelig at det er nytt for NSB å skulle gjøre seg attraktive for kundene, der har det vært større fokus på bedriftskulturen, ting har stått litt stille. NSB-appen er grei nok, men ikke veldig sexy. Jeg tenker at NSB må agere mer som et flyselskap. Widerøe oppfører seg for eksempel som om de har reell konkurranse. Der har de kundeprogrammer som skaper lojalitet, med blant annet tilbud om charterreiser. Sånn burde NSB også gjøre, sier han. – Og så har Kolombus-appen varsling i sanntid om hvor bussene deres befinner seg. Det har ikke NSB. Hvorfor ikke en skjerm på Jærbanen som forteller at nå kommer vi til Gausel, og buss 67 er så og så langt unna? På Flytoget har de stillevogn og fine skjermer som forteller når flyene går. Da bør NSB kunne gi tilsvarende informasjon om bussene, argumenterer han.

Når et fly er forsinket, sjekker de om flyet passasjerene skal videre med kan vente noen minutter…

Joakim Grude, pendler

Konkurranse.

– Tror du den kommende konkurransen om å drifte Jærbanen vil bedre situasjonen? – Jeg er betinget optimist, er pendlerens umiddelbare svar – før han får se innholdet i konkurransegrunnlaget og Jernbanedirektoratets avtale med Kolumbus som skal sikre sømløse buss- og togreiser. – Dette er et stort, positivt og spennende skritt i riktig retning. Det blir veldig spennende å se hva de forskjellige selskapene kommer opp med. Jeg har hatt møter med NSB og snakket med flere andre potensielle tilbydere, og jeg har inntrykk av at de ønsker å komme oss pendlere i møte, svarer han. Han framholder at fordi kollektivtrafikken er offentlig, er det åpenbart fornuftig at stat og fylke klarer å samkjøre tjenestene. – Det er veldig bra at de nå tenker mer som en flyplass, sier han. – En flyplass? – Ja, når et fly inn er forsinket, sjekker de om flyet passasjerene skal videre med kan vente noen minutter. Den «hub»-tankegangen bør kunne implementeres også i kollektivtrafikken, ved at busser og tog venter på hverandre, forklarer han.

Men – og det er et stort men – for at reisene virkelig skal bli sømløse, må også Bane Nor gjøre jobben, påpeker han. – Infrastrukturen er premissgiveren. Hvis ikke Bane Nor leverer, noe de har slitt med, vil reiseopplevelsen fort bli ødelagt uansett, sier han idet toget ankommer til Gausel stasjon, der bussen venter og på få minutter bringer ham til Statoil på Forus nøyaktig kl 7.

Penger å spare.

–Aldri fristende heller å ta bilen, spør vi. – Nei, all fornuft tilsier at tog og buss er best. Det er mindre stressende og mer trafikksikkert – jeg vil ikke sette meg morgentrøtt eller jobbsliten inn i en bil. Dessuten er det mer samfunnsøkonomisk og –nyttig. Men skal man opprettholde en spredt bosetting i landet, må det legges bedre til rette for pendlere. Dessverre har utviklingen gått feil vei for de fleste av oss, kilometerfradraget er blitt lavere, sier han. For Grude blir det imidlertid snart mye penger å spare. Når Statoil henger seg på HjemJobbHjem, et samarbeid mellom Kolombus, Statens Vegvesen, bedrifter, kommuner og fylkeskommune i Rogaland, synker prisen på månedskort fra 1500 til 500 kroner i måneden. – Det er et veldig godt og velkomment regionalt tilbud. Mer sånt! avslutter han og smetter inn svingdøren på jobb.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.