Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur Spøkelsesby under utbygging av nytt dobbeltspor

Spøkelsesby under utbygging av nytt dobbeltspor

121 bygninger rives for å gi plass til nytt dobbeltspor og stasjon i Moss. Sånt skaper sterke følelser og mennesketomme byområder.

Siv Dolmen

Før alt blir bedre, blir det verre. Noen dager før gravemaskinene rykket inn for alvor 5. november, rusler Jernbanemagasinet gjennom Nyqvistbyen, Moss’ eldste strøk, sammen med Trygve Sørbø Kvarme, Bane NORs enterpriseansvarlige for rivingen. Det er en spøkelsesby. Vi går i trange, folketomme gater, mellom gamle, forlatte trehus med planker foran vinduene. Vegger er tilgriset av graffiti. Søppelkasser er overfylt, postkasser renner over av vasne aviser og reklame. – Folk i Moss sier at dette aldri kommer til å gå bra, særlig har de vært bekymret for hva det vil bety for trafikkforholdene i byggeperioden, sier Kvarme.

En gjennomgang av sosiale medier og leserbrev i lokalavisen, dokumenterer at han ikke overdriver. Der har temperaturen til tider vært skyhøy. – Men det skal bli fint å sette i gang med byggingen og komme videre, og vise at dette blir bra til slutt, legger han til. En halv time til Oslo. Årsaken til at husene må rives, er at det skal bygges 10 kilometer dobbeltspor i ny trasé fra Sandbukta i nord til Rygge i sør.  Prosjektet inkluderer to nye, lange tunneler, og en helt ny stasjon i Moss. At grunnforholdene bød på mer sand og kvikkleire enn antatt, har medført at flere hus må vekk enn opprinnelig planlagt. – Men når alt står klart i 2025, åpner det for flere avganger i begge retninger både for lokal- og InterCity-tog. Turen til Oslo vil unnagjøres på en halvtime.

Å rive så mange boliger midt i en by er veldig tøft

Trygve Sørbø, Bane NORs enterpriseansvarlige for rivingen

Kjent lenge. I 20 år har det ligget i kortene at dagsonen fram til den nye stasjonen vil gå gjennom Nyqvistbyen. Siden har lysten til å investere i og ruste opp området vært begrenset. Mange av husene har vært leid ut eller brukt som sosialboliger. Helt til det siste har nøkler blitt innlevert fra leieboere. Jernbanemagasinet blir med ham inn i en av de siste leilighetene Bane NOR har overtatt. – Her var det en leietager vi ikke visste om, forklarer han. Beboeren har etterlatt seg en utrangert PC, men ellers ryddet greit etter seg. Det er det ikke alle som har gjort. Selv om eierne etter avtalen skal etterlate leilighetene som om det var et ordinært salg, har mange latt skrotet sitt bli stående.

SKAL RIVES: I dagene før rivingen startet var det ingenting som minnet om tidligere idyll i Nyqvistbyen, Moss’ eldste strøk.

Nå skal alt miljøfarlig materiale sorteres og gjenstander av eventuell antikvarisk verdi ivaretas, før gravemaskinene jevner huset med bakken. For Kvarme har det vært viktig å behandle dem som motvillig forlater sine hjem, med mest mulig empati.  Dessuten har innbyggernes sikkerhet stått i høysetet. Like etter vårt besøk skulle prosjektet til den lokale barneskolen og lære elevene hvordan de skal forholde seg til anleggsmaskinene på skoleveien. Gått greit. Bane NOR har gjort grunnervervene over flere år. Eierne har fått tilbud om erstatning blant annet basert på en verdivurdering både fra sin egen og Bane NORs takstmann, og de fleste har akseptert både budet og overtagelsesdato. Totalt har staten brukt rundt 700 millioner kroner på kjøpene.

Noen av huseierne har nektet å akseptere tilbudet de har fått, andre ville heller ikke gi Bane NOR tiltrede. Disse sakene har havnet i skjønnsretten, der totalt 27 tvister har vært eller er til behandling. Ut må beboerne uansett. Kvarme Sørbø synes det har vært en krevende tid men at det nå skal bli godt å komme videre i neste fase av utbyggingen – Å rive så mange boliger midt i en by er veldig tøft. Det betyr at mange må flytte fra sine hus og hjem og det skjønner jeg er vondt, slutter han.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.