Foto tog askerbanen

Mer lønnsomt enn beregnet

Ny Lysaker stasjon, og dobbeltsporet mellom Lysaker og Sandvika, har nå vært i drift i vel ti år. En evaluering av prosjektenes lønnsomhet og nytte for samfunnet viser at utbyggingen kommer godt ut, og bedre enn beregnet på forhånd.

Njål Svingheim

– Likevel er ikke infrastrukturinvesteringer alene tilstrekkelig for å realisere nytten for samfunnet. Evalueringens første læringspunkt peker på at også togtilbudet må utvikles for å realisere samfunnsnytten, sier leder Jon-Kristian Ryan Hovland i seksjonen for samfunnsøkonomi og transportanalyse i Jernbanedirektoratet. Han mener det viser at Jernbanedirektoratet er på rett spor med effektpakketilnærmingen innenfor jernbanesektoren der fokus er å se sammenhengen mellom infrastrukturutvikling og utviklingen av togtilbudet.  – Selv om det kanskje er å slå inn åpne dører, er det fint at rapporten påpeker viktigheten av dette, og at dette gjelder både evalueringene i tidligfase og etterpå, sier han.

Evalueringens første læringspunkt peker på at også togtilbudet må utvikles for å realisere samfunnsnytten.

Jon-Kristian Ryan Hovland

Vestkorridoren Lysaker stasjon ble bygd ut til en moderne kollektivterminal med universell utforming, fire spor til plattform og enkel overgang mellom buss og tog. Utbyggingen la samtidig til rette for det nye dobbeltsporet mellom Lysaker og Sandvika, som økte kapasiteten i vestkorridoren kraftig. Lysaker stasjon åpnet i 2009, dobbeltsporet i 2011. Dermed ble det også fire spor helt ut til Asker, siden første etappe i vestkorridoren var fra Sandvika til Asker, og åpnet i 2005. Evalueringen av prosjektene viser at jernbaneutbyggingen får høy score både for samfunnsøkonomi, levedyktighet og måloppnåelse. Prosjektene har høy relevans for de behovene de var ment å tilfredsstille, heter det i rapporten. Tiltakene har bidratt til målene om at flere skal velge kollektivtrafikk framfor privatbil, og til å endre konkurranseflaten mellom bil og tog mer enn hva man antok da beslutningen om å bygge ut strekningen ble fattet.

Satsing på forskning Det er gjennom Concept-programmet at evalueringene av utbyggingen av Lysaker stasjon og nytt dobbeltspor fra Lysaker til Sandvika nå har vært under lupen. Concept-programmet er Finansdepartementets forskningssatsing for å bidra til fornuftige valg av prosjekter, og økt nytte av offentlige investeringer. Det er Vista analyse som har gjennomført evalueringen på oppdrag fra Concept-programmet. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.