Nå skal bussene mate toget

Som første byregion integrerer Rogaland lokaltogene fullstendig i kollektivtrafikken. Løsningen kommer opp som følge av konkurranseutsetting av togtrafikken, og snart kommer flere regioner etter.

– Det var på høy tid at vi fikk en skikkelig avtale mellom oss og jernbanen, sier Odd Aksland, direktør i Rogaland fylkeskommunale kollektivselskap Kolumbus. Avtalen vil tre i kraft i juni 2019, som en del av konkurranseutsettingen av togtrafikken på Jærbanen. – Vi har selvsagt hatt et samarbeid med NSB, men det er først nå at vi har fått et gjennombrudd for alle som reiser kollektivt på Jæren, understreker Aksland. Han er ikke tvil om at det er jernbanereformen og Jernbanedirektoratets koordinerende rolle som har gjort dette mulig.

Én reise. 

Avtalen mellom Kolumbus og Jernbanedirektoratet betyr at trafikantene bare trenger å forholde seg til ett selskap, uavhengig av om skal reise med tog, buss eller begge deler. De behøver også bare én billett, enten de velger enkeltreise eller månedskort. Og dersom de har spørsmål om ruter, driftsavvik eller klager, har de ett kontaktpunkt: Kolumbus blir nemlig leverandør av alle typer reiser i Rogaland.

Snart går Kolumbus også over til en ny billettapp for smarttelefon. Den legger også til rette for mer sømløse reiser.

Kolumbus

  • Jernbanedirektoratet og kollektivselskapet Kolumbus har inngått en avtale som sikrer sømløse reiser med buss og lokaltog.
  • Avtalen innebærer likt takst- og billettsystem og korresponderende avgangstider.
  • Kolumbus-avtalen inngår som en del av grunnlaget for konkurransen om togtrafikk på Jærbanen og vil tre i kraft fra trafikkstart i juni 2019.
  • Mens Kolumbus i dag går taper penger på å «mate» til toget, vil selskapet nå tjene penger på å sikre flest mulig kunder til togoperatøren.
  • Togselskapet får på sin side bonus om det lykkes med passasjervekst og kundetilfredshet.

Avtale med bedriftene. 

Nord-Jæren er et sammenhengende byområde bestående av kommunene Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg. Her benytter daglig 85 000 personer de totalt 4000 bussavgangene. Likevel står bilen tradisjonelt sterkt hos de jobbreisende.

– Dette føler jeg vi nå er i ferd med i å snu. Vi har fått med oss 265 bedrifter på en egen avtale som legger til rette for at de ansatte skal reise kollektivt til og fra jobb, sier en entusiastisk Odd Aksland.

Den såkalte HjemJobbHjem-avtalen gir de ansatte en rimelig billett, mens bedriftene blant annet forplikter seg til ikke å bygge ut parkeringsplasser for sine ansatte. Sammen med en styrking av buss- og togtilbudet ser det ut til å ha effekt. Kollektivtrafikken på Jæren økte med hele åtte prosent i årets ni første måneder. Og på toppen av dette kommer altså den banebrytende avtalen med jernbanen.

Et stort, positivt og  spennende skritt i riktig retning.

Joakim Grude, pendler

Stort og spennende. 

– Dette er et stort, positivt og spennende skritt i riktig retning, sier pendler Joakim Grude, som også er kontaktperson i Jærbanens pendlerforening. – Det blir veldig spennende å se hva de forskjellige selskapene kommer opp med. Jeg har hatt møter med NSB og snakket med flere andre potensielle tilbydere, og jeg har inntrykk av at de ønsker å komme oss pendlere i møte, sier han. – Jobben min er å organisere reisene for Statoils ansatte, og jeg mener at når 28 flyselskaper har klart å få til et sømløst samarbeid i Star Alliance, så bør NSB og kollektivselskapet Kolumbus klare det samme her på Jæren, sier han, og trekker fram «innovasjon» og «digitalisering» som nøkkelord. – Jeg opplever Kolumbus som veldig innovative og kundeorienterte, selv om det er trøblete at appen deres bare fungerer online. NSB har fantastisk hyggelige ansatte, men er ikke så veldig innovative, mener han.

Fra konkurranse til samarbeid. 

Ifølge Aksland har det vært en viss konkurranse mellom transportformene lokalt.

– Vi har hatt parallelle ruter og ulike takstsystemer. Etter hvert har vi fått til et bedre samarbeid, og vi har lagt opp til at bussrutene i større grad mater togene på Jærbanen – selv om vi har tapt penger på dette. Vi må nemlig betale mellomlegget mellom våre lokale takster og togets kilometerbaserte takster for alle med Kolumbus’ månedsbilletter. Nå styrkes samordningen av rutene ytterligere. I prinsippet sys alle bussruter på Jæren sammen, med utgangspunkt i at lokaltogene er bærebjelken i transportsystemet. For en eventuell ny operatør vil lokaltogene inngå i Kolumbus’ sonesystem. Prisene vil også være de samme.

Vi kan i større grad styre våre ruter inn mot knutepunktene og slik øke kapasiteten, sier Aksland.

– Avtalen med Jernbanedirektoratet tar utgangspunkt i den trafikken og det volumet vi har i dag. Når vi får en økning i antallet kollektivreisende som mates inn til lokaltogene, blir mellomlegget vi betaler for togdelen av reisen lavere. Dermed får vi et insentiv for å få flere inn til toget. Altså en vinn-vinn-situasjon.

Modell for andre. 

Samarbeidsavtalen med Kolumbus vil danne modell for andre regioner og gjøre alle til vinnere, mener Øyvind Rørslett i Jernbanedirektoratet. – Dette er en løsning som passer i alle områder der flere transportformer virker sammen i en region, og der toget er ryggrad i nettverket, sier Rørslett. Han minner om at overordnede målet hele tiden er at trafikkveksten skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. – Dette nullvekstmålet for biltrafikken er førende i alt vi gjør på dette området. Derfor er Kolumbus-avtalen en viktig milepæl.

De neste lignende avtalene kommer i Trøndelag og deretter Bergen-området, i takt med rekkefølgen i konkurranseutsettingen. Østlandet har derimot spesielle utfordringer:

– Der er transportformer, bystruktur og fylkes- grenser mer kompliserte. Vi må nok legge opp til en litt annen type avtaler, men målet blir det samme. Det skal bli enklere å reise kollektivt og det skal framstå som én reise med én billett. Samtidig må vi sikre inntjeningen og dermed finansieringen av for eksempel et forbedret Intercity-togtilbud, understreker Øyvind Rørslett.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.