Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Persontrafikk Nattogtilbudet i Norge anbefales utvidet

Nattogtilbudet i Norge anbefales utvidet

Jernbanedirektoratet anbefaler i en ny rapport at tilbudet på nattogene i Norge utvides og blir mer tilpasset passasjerenes ønsker. Det er stor etterspørsel etter soveplasser og belegget er på 87 til 100 prosent på nattogstrekningene.

ÖBB/Njål Svingheim

– Ja, vi er tydelige på at vi fortsatt bør ha nattog på fjernstrekningene våre og på at tilbudet bør bli bedre, sier leder for gruppa som har utredet nattogets muligheter nærmere, Heidi Meyer Midtun. Utredningsgruppa har konkludert med at nattogene bør ha bedre tilrettelagte tilbud for de ulike kundegruppene og at kapasiteten bør økes i tråd med økende etterspørsel. Les rapporten: Mulige nattogtilbud

Det eller mest tydelige ønsket er at mange vil ha tilgang hvilestoler om natten.

Heidi Meyer Midtun, prosjektleder for nattog-utredning

Hvilestoler. – Vi har gjort en kundeundersøkelse der vi tydelig ser at folk ønsker seg bedre tilrettelagte tilbud på nattogene, sier Midtun. – Norske Tog må i løpet av få år bestille nye vogner til nattogene fordi dagens vogner har en anslått gjenværende levetid på om lag  åtte år. Det eller mest tydelige ønsket er at mange vil ha tilgang hvilestoler om natten. Dette kan da være stoler som kan legges mye lengre ned og ha en komfort liknende businessclass på langdistanse-flyruter, sier prosjektlederen. Allerede i neste års statsbudsjett er det satt av penger til om bygging av vogner som et strakstiltak for å øke kapasiteten. Norske Tog er derfor i full gang med å se på løsninger der eksisterende sittevogner bygges om til hvilestolvogner for nattogene.

TO ETASJER: – To-etasjes vogner for nattog vil kunne gjøre økonomien i nattogtrafikken bedre, sier prosjektleder Heidi Meyer Midtun i Jernbanedirektoratet. (Foto: Njål Svingheim)

Større bredde. – Videre ser vi at mange vil ha enkeltkupeer med køyer og enten tilgang til eller egen dusj og wc på kupeen, utdyper Meyer Midtun. –  I dag er det er det for få sovevogner og dermed vanskelig å skaffe seg en sovekupe på kort varsel. Det er derfor tydelig at dagens tilbud, der en enten må ha en egen kupe eller sitte gjennom natten i ordinære vogner, ikke svarer ut folks ønsker og behov godt nok. Det bør innføres en større bredde tilbudet både med hensyn til kapasitet og prisnivå.

To etasjer? Prosjektet har kartlagt ulike mulige nattog-opplegg som nå kjøres rundt om i Europa. – Vår utredning og anbefaling blir nå tatt videre med i arbeidet med å legge grunnlag for hva slags togmateriell vi skal ha på fjerntogene i Norge i årene framover. Her er det også gjort undersøkelser på hvor omfattende en innføring av to-etasjes vogner for nattogene vil være med hensyn til infrastrukturen.

– Foreløpige undersøkelser viser at dette vil kunne være mulig med nokså beskjedne tiltak. Slike to-etasjes vogner for nattog vil kunne gjøre økonomien i nattogtrafikken bedre da slike vogner rommer flere soveplasser. Det er også viktig at nattogenes vogner kan benyttes om dagen og slik gjøre økonomien i en anskaffelse av nytt togmateriell bedre, sier prosjektleder Heidi Meyer Midtun i Jernbanedirektoratet.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.