Nye løsninger er underveis

Den lange perioden med koronarestriksjoner har hatt stor påvirkning på livene våre, ikke minst på reisevanene, og det er ikke mange som tror at alt blir som før igjen. Mer fleksible kontorløsninger i arbeidslivet betyr at togselskapene også må tenke nytt.

Vi har tatt en sjekk med de tre persontrafikkselskapene. Erik Røhne, konserndirektør for Vy tog, forteller at de var i gang med å planlegge en mer fleksibel billettløsning allerede før pandemien rammet oss: – Men vi kom raskere i gang med å teste ut det vi kaller smartpris da vi så at korona forsterket behovet for nye løsninger. I november 2020 satte vi i gang et pilotprosjekt for reisende mellom Moss og Oslo. På grunn av pandemien var det jo relativt få reisende fram til sommeren, men undersøkelsen vi gjennomførte viste stor tilfredshet, og nå har vi utvidet med ti strekninger for å få et mer solid beslutningsgrunnlag. Smartpris går ut på at man kjøper enkeltbilletter over en 30-dagersperiode, som blir billigere og billigere utover i perioden, og prisen skal aldri overstige prisen på et månedskort. 

Vi kom raskere i gang med å teste ut det vi kaller smartpris da vi så at korona forsterket behovet for nye løsninger.

Erik Røhne

Rabatt på gang Også i Go-Ahead har de snudd seg rundt. – For å møte etterspørselen etter norgesferie i år, utviklet vi på kort tid Sørpasset. En fleksibel sommerbillett, der kundene kunne kjøpe énukes periodebillett og i den perioden hoppe av og på så mange ganger man ville, ved å bestille en plassbillett i forkant. Dette ble en så stor suksess at vi også tilbyr det i årets høstferie, sier kommersiell sjef Tonje Løkaas Fossum. Hun kan også bekrefte at det jobbes med flere løsninger for å få flest mulig tilbake på toget igjen, men at de trenger noe mer tid til å utrede andre og per fleksible periodebilletter. – For å komme raskt i gang med å få pendlerne tilbake til toget, jobber vi med å få på plass en rabattordning på eksisterende månedskortløsninger. Denne er vi snart klar for å lansere og vil i første omgang gjelde ut året, forteller hun i midten av september.

For å komme raskt i gang med å få pendlerne tilbake til toget, jobber vi med å få på plass en rabattordning på eksisterende månedskortløsninger.

Tonje Løkaas Fossum

Bedret tilbud Revenue Manager i SJ, Geir André Samnøy, forteller at de ikke har umiddelbare planer om nye billettyper, men at mange av kundene på Trønderbanen vil merke betydelig lavere pris ved at takstsamabeidet med AtB utvides. Og ikke minst kommer det nye tog med plass til langt flere passasjerer som bedrer tilbudet til kundene: – Det er det vi støtter oss til nå. Ellers er vi jo en del av samarbeidet med Entur, og vil følge felles faglige råd framover om for eksempel nye billetter. Og man skal ikke glemme at månedskort faktisk er en billig billett, understreker Samnøy. I tillegg til at togselskapene er opptatt av å komme kundene i møte, er det i Jernbanedirektoratet nedsatt en koronagruppe som skal se på framtiden i et større perspektiv. Det blir påpekt at endringene i reisevaner vil ha konsekvenser for trafikkavtalene med togoperatørene, for innspill til statsbudsjettet og for takstsamarbeidsavtaler.

Vi er jo en del av samarbeidet med Entur, og vil følge felles faglige råd framover om for eksempel nye billetter.

Geir André Samnøy

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.