Nye muligheter med TMS

Det nye systemet for styring og overvåking av togtrafikken, TMS, gir både muligheter for mer effektiv trafikkavvikling og bedre håndtering av avvik.

Njål Svingheim

Toppbildet:

OVERVÅKER.

 Togleder Jogeir Brattåker fungerer som vaktleder og kan fra sin plass overvåke eller at over styringen av trafikken på alle banestrekninger i systemet.   Nylig åpnet den første nye trafikkstyringssentralen som er tilrettelagt for TMS. – Jernbanen er på første plass i digitaliseringen av Norge, sa statssekretær Anders B Werp (H) da han trykket på knappen som markerte åpningen av den nye Bergen trafikkstyringssentral i slutten av januar. – Den storstilte digitaliseringen av jernbanen som utrykkes gjennom ERTMS-prosjektet og slike nye og moderne sentraler som denne, tydeliggjør regjeringens ambisjoner for jernbanen, sa Werp ved åpningen.

TMS skal gi:

  • Økt kundetilfredshet: Bedre data gir bedre informasjon til reisende.
  • Bedre avvikshåndtering: Bedre data og økt samhandling vil redusere tidstap og redusere konsekvensene ved avvik.
  • Effektiv drift: Ett system og standardiserte prosesser gir bedre utnyttelse av ressurser og kompetanse.
  • Utnyttet kapasitet: Automatisering gir mer effektiv planlegging og styring av togtrafikken.
  • Sikkerhet: Alle strekninger kan styres fra alle trafikkstyringssentraler.

Samlokalisering.

Den nye trafikkstyringssentralen i Bergen er den første som åpner som moderne og samlokalisert trafikkstyringssentral. Fra Bergen styres nå togtrafikken på både Bergensbanen og Sørlandsbanen, og dermed er tre sentraler slått sammen til én. Samtidig er alle vitale funksjoner samlet i samme rom, slik at det blir enklere å holde oversikt og å kommunisere mellom togledelse, toginfo og elkraft. Sentralen er også styrket med en vaktlederfunksjon som kan trå til og bistå når avvik oppstår i trafikken.

GIR GRØNT LYS: Statssekretær Anders B Werp snakker med en lokfører i Stavanger før han trykker på knappen som gir grønt lys ut fra stasjonen. Dette markerte åpningen av den nye trafikkstyringssentralen i Bergen.

Landsdekkende.

Togtrafikken på jernbanen overvåkes og styres i dag gjennom tre ulike systemer, noe som er både kostbart og krevende. Derfor innføres det ett landsdekkende trafikkstyringssystem for hele jernbanenettet. Det nye systemet utvikles som en del av det nye signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System). ERTMS skal innføres på Bergensbanen i 2023.

Hjelper togelederen.

Verktøyet skal hjelpe togleder med å gjøre jobben sin mer effektivt, og legger til rette for bedre planlegging av ruteplaner og håndtering av uønskede hendelser. Det vil gjøre det enklere og raskere å spre informasjon elektronisk til alle systemer og alle interessenter. Slik at for eksempel togselskaper og reisende vil få mer nøyaktig og enhetlig informasjon på et tidligere tidspunkt. TMS utvikles av leverandøren Thales, og kontrakten har en verdi på om lag 600 millioner kroner. Bane NOR går nå fra åtte til tre trafikkstyringssentraler, Bergen, Trondheim og Oslo.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.