Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Persontrafikk Direktør er ikke i tvil: – Konkurranse gir mer tog for pengene

Direktør er ikke i tvil: – Konkurranse gir mer tog for pengene

– Nye tanker åpner nye muligheter for jernbanen, sier Hans Henrik Kristensen. Han leder konkurranseutsettingen av togtrafikken i Norge.

Siv Dolmen

Kristensen har nettopp overtatt som direktør for trafikkavtaler i Jernbanedirektoratet, og han slår fast: – Det ligger et stort potensial både på kvalitet og pris når vi gjennomfører konkurranser om å trafikkere norske jernbanestrekninger. Gjennom dette arbeidet får vi fram mange nye tanker som åpenbart gir mer tog for pengene.

Slik konkurranseutsettes norsk togtrafikk

Her ser du hvordan norske jernbanestrekninger skal konkurranseutsettes. Først ut er Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen.

FASE 1

  • Pakke 1 Sør: Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Trafikkstart desember 2019, avtale inngått med Go-Ahead i 2018.
  • Pakke 2 Nord: Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Trønderbanen, Meråker­banen, Nordlandsbanen  og Saltenpendelen. Trafikkstart juni 2020.
  • Pakke 3 Vest: Bergens­banen; fjerntog Oslo S–Bergen, ­Vossebanen; regiontog Bergen–Voss–Myrdal, og Vossebanen; lokaltog ­Bergen–Arna. Trafikkstart desember 2020.

FASE 2

Disse trafikkpakkene vil ­gjelde Østlandet. Hvordan de skal deles inn helt konkret, skal besluttes i ­forbindelse med statsbudsjettet for 2020.

  • Pakke 4 Oslo: Trafikkstart desember 2022.
  • Pakke 5 Øst: Trafikkstart desember 2023.
  • Pakke 6 Oslokorridoren: Trafikkstart desember 2024.
  • Pakke 7 Tilbringer Oslo Lufthavn: Trafikkstart desember 2028.

Søndag 15. desember i år tar Go-Ahead Norge AS over trafikken på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Selskapet har forpliktet seg til å kjøre for et vederlag som er mer enn halvert i forhold til dagens nivå. Til gjengjeld vil Go-Ahead satse med flere avganger og tilbud som både skal gi mer penger i kassen og mer fornøyde kunder. Før sommeren vil det bli inngått en avtale med togselskapet som vinner konkurransen om å kjøre Dovrebanen, Raumabanen, Rørosbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, Nordlandsbanen og Saltenpendelen. Her er trafikkstart satt til 7. juni 2020. Den tredje trafikkpakka dreier seg om fjerntog på Bergensbanen og lokal- og regiontog på Vossebanen. Her vil kontrakten bli inngått ved inngangen til 2020, med trafikkstart I desember samme år.

Jeg er ikke i tvil om at konkurransene vil åpne opp nye muligheter for jernbanen i Norge.

Hans Henrik Kristensen, direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet

Fase 2. – Parallelt med at vi gjennomfører disse konkurransene, har vi etablert et prosjekt for fase 2 av konkurranseutsettingen på Østlandet. Her evaluerer vi erfaringene fra vårt arbeid med de tre første trafikkpakkene. I prosjektarbeidet ser vi på inndeling av trafikkpakker, rekkefølge på linjer og typekontrakter som vi vil foreslå videre. I midten av mai vil vi legge fram en innstilling for Samferdselsdepartementet, og den blir behandlet som en del av statsbudsjettet for 2020, opplyser Kristensen.

Omfattende. – Det har ikke manglet på innvendinger mot å åpne for togkonkurranser i Norge. Er du sikker på at dette blir en suksess? – Jeg er ikke i tvil om at konkurransene vil åpne opp nye muligheter for jernbanen i Norge. Når det er sagt, må vi være forberedt på enkelte oppstartsproblemer. Slik er det alltid når vi skal gjennomføre en så omfattende reform som den vi nå er en del av. Innføring av konkurranse i Norge vil føre til store endringer for jernbanesektoren, kollektivsektoren, togoperatørene og for kundene. Derfor har vi for eksempel satt i gang et prosjekt for å sikre gode mekanismer og verktøy for fordeling av billettinntekter. – I det hele tatt er det vår jobb er å etablere et faglig solid grunnlag og bli mest mulig profesjonelle bestillere. Det innebærer blant annet at vi finner en god balanse mellom tillit og kontroll i avtalene, slik at vi slipper til togoperatører som har bred jernbaneerfaring og kan utvikle tilbudet på en best mulig måte for kundene, understreker direktør for trafikkavtaler i Jernbanedirektoratet, Hans Henrik Kristensen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.