Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur Ønsker jernbanen velkommen tilbake

Ønsker jernbanen velkommen tilbake

I Kragerø har utredningen av Grenlandsbanen blitt tatt imot med åpne armer. Ifølge de siste politiske signalene vil den kunne stå klar i 2035 …

Njål Svingheim

Til jernbanestasjonen i Kragerø gikk det tog fra 1927 til 1989.De første sju årene var byen endestasjon for Sørlandsbanen, senere fristet Kragerøbanen en stille tilværelse som sidelinje, med togbytte på Neslandsvatn. Mot slutten av 1980-tallet var banen helt nedslitt, og den ble nedlagt til fordel for en erstatningsvei. Men nå har regionen planer om å komme på jernbanekartet igjen – med en helt annen forbindelse enn hva den gamle sidebanen hadde å by på.

I vår region har det hele tiden vært enighet om å stå samlet bak kravet om denne forbindelsen

Kåre Preben Hegland

Tema i en årrekke. På stasjonen møter vi Kåre Preben Hegland. Han gikk av som ordfører i Kragerø for vel ett år siden etter to perioder i ordførerstolen for Høyre og mye innsats for banen som vil koble sammen Sørlandsbanen og Vestfold-banen. – I vår region har det hele tiden vært enighet om å stå samlet bak kravet om denne forbindelsen, for i det hele tatt å ha sjanse til å nå opp i prioriteringskampen. Kragerø er en del av Grenlandssamarbeidet der kommunene i nedre Telemark står sammen om å koordinere ønsker og planer for regionen. Vi samarbeider også nært og godt med nabokommunene i Aust-Agder, mens fylkeskommunene helt fra Rogaland til Vestfold samarbeider gjennom det viktige Jernbaneforum Sør. Sammen med nabokommunene har Kragerø lenge satt av arealer i sine kommunedelplaner for en mulig banetrasé. Gjennombrudd. Stortingsflertallet har nylig varslet at Grenlandsbanen ligger inne med oppstart i siste del av kommende Nasjonal transportplan for 2018-2029. Høringsrunden viste en bred enighet om de anbefalte løsningene. Selvsagt er det fortsatt mye som er uavklart, for eksempel om det skal være en eller to stasjoner på den nye strekningen. I utredningen er det konkludert med å anbefale Tangen ved Kragerø som stasjon, men det åpnes også for å vurdere en stasjon på Brokelandsheia i Gjerstad i området der Grenlandsbanen vil møte den eksisterende Sørlandsbanen. Status for utredningen om Grenlandsbanen er at det pågår arbeid med kvalitetssikring, en såkalt KS1.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.