Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Persontrafikk Signerte kontrakt på nye fjerntog

Signerte kontrakt på nye fjerntog

Medan tysk dagspresse melder at Noreg kjøper Europas mest moderne fjerntog frå Sveits, signerte Øystein Risan i Norske Tog kontrakt med togprodusenten Stadler om fjerntog til Bergensbanen.

ØYSTEIN GRUE

Norske tog har bestilt 17 nye fjerntog, og kontrakten har ei kostnadsramme på åtte milliardar kroner. Flirtnex-fjerntoga er ein ny generasjon av lokal- og regiontoga som Stadler har levert 150 togsett av til Noreg. I 2021 leverte togprodusenten dei første bimodale Flirt til SJ. Med både elektrisk, batteri- og dieseldrift, blir eldre dieseltog på Trønderbanen og Rørosbanen erstatta.

– Vi skulle gjerne erstatta utslitne B7-vogner og teke dei nye Flirtnex-fjerntoga i bruk på Bergensbanen allereie i morgon, sa Øystein Risan, administrerande direktør i Norske tog AS før kontraktssigneringa.

Brockmeyer opplyste at dei nye fjerntoga blir sette i produksjon neste år, og er i gang med å testa dei hypermoderne motorvognsetta med brenselcelle og hydrogen. Dermed kan togsetta, som også blir bygde med sovekupé, om nokre år erstatta dieseltog på Nordlandsbanen utan elektrifisering opplyste Ansgar Brockmeyer frå sveitsiske Stadler i Oslo sist veke.

KONTRAKTEN for nye fjerntog på Bergensbanen ble signert av Dr. Ansgar Brockmeyer, Deputy Group CEO i Stadler og (t.h) Øystein Risan, administrerende direktør i Norske Tog AS i Oslo.

Fra lok til motorvogner

Risan sier at opplevelse, komfort og kvalitet for de reisende er satt i sentrum med denne bestillingen. De første togsettene skal etter planen settes i trafikk på Bergensbanen fra 2026. – Motorvognsettene vil ha både liggestoler, fleksible sovekupeer, bistro, familietilbud og god bagasjeplass. Togene er motorvognsett bestående av åtte vogner og har opptil 542 sitteplasser, forteller han.

Nye fjerntog skal ha plass for sykler, ski og barnevogner, -blant annet. (Illustrasjoner: Stadler og Norske Tog)
Illustrasjon fra spiseavdelingen i nytt fjerntog. (Illustrasjoner: Stadler og Norske Tog)
Leke- og aktivitetsavdeling for barn. (Illustrasjoner: Stadler og Norske Tog)

Det kjøpes tog for både elektrifiserte og ikke-elektrifiserte strekninger. Dei nye fjerntogene vil også kunne brukast som nattog, og sovetilbudet vil bestå av både liggestolar og kupear med fire eller to senger. Disse kupeane vil på dagtid gjerast om til sittegrupper.

Sovekupeer som kan omgjøres til sitte-kupeer på dagtid. (Illustrasjoner: Stadler og Norske Tog)