Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Teknologi Enklere å bygge med nytt 3D-verktøy

Enklere å bygge med nytt 3D-verktøy

– Et gigantisk sprang. Nå blir det langt færre feil og alt går fortere, sier Tom F. Hansen om overgangen til å planlegge og prosjektere i tre dimensjoner.

Paal Audestad

Foran to storskjermer demonstrerer en entusiastisk prosjektleder for underbygningsentreprisen i Nykirke-Barkåker-utbyggingen hvordan noe med et så komplisert navn som 3D-modellering/BIM, har gjort hverdagen hans mye enklere og morsommere. – Tidligere tegnet vi alt på flate ark. Så måtte man tenke gjennom de ti lagene med tegninger og forsøke å danne seg et totalbilde. Det klarer ikke hodene våre. Nå modelleres alle objekter i 3D, og så legger vi inn informasjon om hvert eneste av dem, forklarer han.

Vi får en mye mer dynamisk prosess enn når alle fagområder skal sende et stort antall tegninger fram og tilbake

Tom F. Hansen, sivilingeniør i Bane NOR

Som eksempel viser han BIM-modellen (Building Information Modeling) av området rundt den kommende nye stasjonen som skal bygges like sør for Skoppum. – Den skal ligge i et næringsområde, med riksvei og med vann, avløp og strømkabler på kryss og tvers. I denne BIM-modellen har vi god oversikt over alle data, og kan prosjektere riktig i forhold til all infrastruktur med en gang. Vi har hentet ut informasjon fra mange offentlige instanser, grunnboringsdata, geologiske opplysninger og har laserskannet terrenget. Det er så fint å kunne vise grunneiere, naboer, kommuner og entreprenører en god visuell fremstilling av byggverket, sier han. I hyppige, tverrfaglige møter er modellen blitt diskutert og forbedret. – Vi får en mye mer dynamisk prosess enn når alle fagområder skal sende et stort antall tegninger fram og tilbake, forteller Hansen.

Ypperlig grunnlag. Konsekvensen er at det også blir færre problemer når arbeidet med å bygge 13,6 kilometer nytt dobbeltspor, med en ny stasjon, to broer og fire tunneler, faktisk starter neste høst. Dagen før Jernbanemagasinet besøker ham i Tønsberg, har BIM-modellen blitt sendt ut som en del av grunnlaget for en av to totalentrepriser. Ifølge Hansen vil de få en ypperlig plattform å utforme tilbudene sine på. – Nå skal totalentreprenørene detaljprosjektere og optimalisere, og med dette grunnlaget vil det gå mye fortere. Dessuten forventer vi færre konflikter mellom entreprenører og oss som byggherre når byggingen begynner, bebuder han.

Uten BIM ville det ifølge Hansen i et så stort prosjekt blitt betydelig flere prosjekteringsfeil. – Det har jeg opplevd i alle tidligere prosjekter. Når det for eksempel har vært nødvendig å flytte en kum, har den ofte krasjet i en vannledning eller en strømførende kabel man ikke har visst om. Nå er all informasjon lettfattelig tilgjengelig for alle fagområder, og vi oppdager de potensielle problemene før gravemaskinen står i byggegropa, sier sivilingeniøren som har vært i Jernbaneverket/Bane NOR i ti år.

Nå er all informasjon lettfattelig tilgjengelig for alle fagområder, og vi oppdager de potensielle problemene før gravemaskinen står i byggegropa

Tom F. Hansen, sivilingeniør i Bane NOR

Håper på fortgang. Helst skulle Hansen benyttet BIM-modellen i enda større grad, men ikke alle er like lei av papir og dokumenter som ham. Ennå er det flere barrierer som skal passeres, både internt og eksternt. Men han er ikke i tvil om at 3D er framtida. – Modellen åpner for en helt ny verden, både i bygge- og driftsfasen. Den kan både knyttes opp mot kostnadsstyring, fremdriftsstyring og systematisk ferdigstillelse i byggefasen. Gevinsten vil være stor i styring og kontroll av utbyggingsprosjekter i Bane NOR, og i siste omgang en enda bedre jernbane når den står ferdig, konkluderer prosjektleder Tom E. Hansen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.