Slik kan ny Oslotunnel bygges

Ny jernbanetunnel gjennom Oslo kan bygges uten å ødelegge hverken togtrafikken eller bebyggelsen i anleggsfasen. Men oppgaven blir krevende …

Ny Oslotunnel ligger inn som en del av Nasjonal transportplan 2018 – 2029, og bakgrunnen er anbefalingene fra KVU Oslo-Navet i 2015. – Når Rutemodell 2027 er satt i gang, er siste mulighet for å tyne mer kapasitet ut av eksisterende tunnel brukt opp, sier prosjektleder Nina Tveiten. Da er det gjennomført ombygginger i Brynsbakken i Oslo og flere andre optimaliseringer som gjør det mulig å utnytt Oslotunnelen maksimalt. Men behovet for mer kapasitet i framtiden kan ikke dekkes på annen måte enn ved å bygge flere spor gjennom Oslo.

Når Rutemodell 2027 er satt i gang, er siste mulighet for å tyne mer kapasitet ut av eksisterende tunnel brukt opp

Nina Tveiten, prosjektleder for nye Oslotunnel i utredningsfasen

– Vi har i tillegg sett på alternative løsninger for Oslo S, Nationaltheatret og Bislett, sier Nina Tveiten. – Vi legger også fram to mulige traseer vestover, en med daglinje Skøyen – Lysaker og en med lang tunnel.

Anbefalinger.

Anbefalingene som nå foreligger, er basert på konklusjonene i KVU Oslo-Navet. Etter utredningsfasen anbefales det: Nytt dobbeltspor fra Oslo S til Lysaker Utvidelse av Nationaltheatret stasjon til åtte spor Utvidelse av Lysaker stasjon til seks spor Avgrening for lokaltog/S-bane ved Nationaltheatret til Bislett Ny lokaltogstasjon/S-banestasjon ved Bislett, inkludert vendeanlegg  

Effekter.

De viktigste effektene av å bygge ny Oslotunnel er kapasitetsøkningen som muliggjør økt frekvens for regiontog/intercity, fjerntog og lokaltog. Det blir mulig med 30 minutters frekvens for intercitytog på hele Østlandet, togene østfra kan kjøres gjennom Oslo og ikke minst blir det plass til to godstog i timen hver veg, også i rushtiden. I anleggstiden blir det krevende utfordringer med hensyn til eksisterende tog- og T-banetrafikk, i forhold til bymiljøet, med anleggsgjennomføring med åpne byggegroper, og i forhold til sikring av bygninger like over de nye tunnelene. Ny Oslotunnel-prosjektet har mange avhengigheter til andre prosjekter og eksisterende infrastruktur, og det er viktig å koordinere planlegging og prosjektering med ny T-banetunnel.  Faseplaner og rekkefølge blir viktige stikkord for å minske ulempene mest mulig.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.