Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur Slik reduseres reisetiden til tre timer Oslo–Stockholm

Slik reduseres reisetiden til tre timer Oslo–Stockholm

Med investeringer på 55 milliarder svenske kroner kan reisetiden med tog mellom Oslo og Stockholm komme under tre timer. Alt tyder på at investeringene vil kaste godt av seg.

Arvid Bårdstu

– Flere av tiltakene som nå trengs for å komme ned i en reisetid på tre timer, må uansett gjennomføres. Det er allerede for liten kapasitet gjennom Mälardalen og for godstrafikken på Värmlandsbanan. Her må det gjøres tiltak uansett om togene skal til Norge eller ikke, sier Jonas Karlsson, adm.dir. i selskapet Oslo-Sthlm 2:55 AB. Målet til det offentlig eide selskapet er å komme ned mot tre timer innen 2040. I Sverige vil den tyngste investeringen være byggingen av den 65 kilometer lange Nobelbanan mellom Örebro og Kristinehamn. Den alene vil korte ned reiseavstanden med hele fem mil.

En styrke i måten Trafikverket arbeider på, er at også de tiltakene som blir anbefalt gjort på kort sikt, er med på å bidra til det langsiktige målet

Jonas Karlsson

Stor effekt. Rådgivingsfirmaet Sweco har regnet seg frem til at investeringene på 55 milliarder vil gi en nytteverdi i 2060 på 67 milliarder kroner (nåverdi). Og fortsatt har de ikke regnet på nytten for godstrafikk og flere andre elementer. Dessuten har de funnet ut at det bare i kommunene Karlstad, Örebro og Västerås vil bli skapt 35 000-41 000 nye arbeidsplasser. Åtgärdsvalsstudie. Mens vi i Norge benytter konseptvalgundersøkelser (KVU), har Sverige nesten en tilsvarende åtgärdsvalsstudie (AVS) som grunnlag for videre formelle prosesser. Trafikverket i Sverige er nå i gang med en slik studie for Oslo-Stockholm, et arbeid der de for øvrig har tett samarbeid med Jernbanedirektoratet. Den svenske studien tar for seg alle tiltakene som må til for å nå et mål etter en firetrinnsanalyse. Det første trinnet omhandler tiltak som kan påvirke (redusere) behovet for tiltaket mens det siste trinnet vil være det dyreste, nemlig nybygging. Åtgärdsvalsstudien fra Trafikverket skal foreligge til høsten. – En styrke i måten Trafikverket arbeider på, er at også de tiltakene som blir anbefalt gjort på kort sikt, er med på å bidra til det langsiktige målet, sier en optimistisk Jonas Karlsson.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.