Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Persontrafikk Slik skal kundene bli mer fornøyde

Slik skal kundene bli mer fornøyde

Togselskapet som vinner konkurransen om å trafikkere Sørlandsbanen, vil bli belønnet med bonuser hvis kundene blir fornøyde. Anbudsvinneren vil også bli målt på evnen til å samarbeide godt med de ansatte og med lokale trafikkselskaper.

Tore Holtet

Til sommeren er det avklart: Da vet vi hvilket togselskap som skal kjøre Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen fra sommeren 2019. Ut fra konkurransekriteriene å bedømme vil vinneren ha som mål å oppnå flere kunder og økt kundetilfredshet. Det valgte selskapet skal framstå som en markedsorientert organisasjon som evner å rigge et effektivt og godt drevet togtilbud, og det vil strekke seg langt i å utvikle et godt samarbeid med fylkeskommuner og med lokale trafikkselskaper. Et sømløst tilbud med buss, tog, sykkel og gange skal virkeliggjøres, i tråd med den avtalen som allerede er inngått mellom Jernbanedirektoratet og det regionale trafikkselskapet Kolumbus. De ansatte, som lokførere og konduktører, vil være garantert fortsatt jobb og de skal oppleve å komme til en god arbeidsplass. For å oppnå alt dette gjennom konkurransen vil pris kun telle 40 prosent. 60 prosent vil handle om kvalitet; hvordan selskapet oppnår fornøyde kunder, tar vare på de ansatte og forvalter materiellet på en best mulig måte.

Det kanskje mest spennende er at vi gjennom konkurranseutsettingen og den forestående anbudsrunden får vurdert mulighetene på de ulike strekningene. Nå får vi testet ut om NSB er best.

Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister

Ny dynamikk. 

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gleder seg over at det har kommet en ny dynamikk inn i jernbanesektoren, med et tettere samarbeid med alle aktører innen kollektivtrafikken: – Det kanskje mest spennende er at vi gjennom konkurranseutsettingen og den forestående anbudsrunden får vurdert mulighetene på de ulike strekningene. Nå får vi testet ut om NSB er best.

Nettokontrakt. 

Trafikkpakke Sør vil omfatte nattogene og dagtogene mellom Oslo og Kristiansand samt lokaltogene på Jærbanen og Arendalsbanen. – Vi kommer til å inngå en såkalt nettokontrakt. Det betyr at togoperatøren vil beholde inntektene, opplyser direktør for trafikkavtaler i jernbanedirektoratet, Dagfinn Berge. – I bunnen vil det ligge en avtale om kjøp av tjenester, men togselskapet som vinner konkurransen, vil ha inntektsansvaret og være markedsansvarlig for å følge opp kontakten med de lokale brukerne og markedet.  Opplæring og utdanning av personalet blir også en del av kontrakten. Alt sammen for å sikre et best mulig tilbud til kundene.

Satsingsprogram. 

– Togselskapene som konkurrerer vil også bli målt på et satsingsprogram. Hva innebærer det? – Utgangspunktet er at det på Sørlandsbanen nylig er etablert en totimers-frekvens. Den blir videreført i tillegg til at Arendalsbanen forsterkes med en kveldsavgang, for å oppnå korrespondanse med alle dagtog på Sørlandsbanen. Med dette som bakteppe skal togselskapene fortelle om hvilke tanker de har rundt videreutvikling av ombordkonsepter og servicetilbud. De skal også komme med forslag om hva som kan gjøres bedre for kundene på stasjonene. Satsing på økt samordning med øvrig kollektivtrafikk blir også tillagt stor vekt. Dagens togtilbud skal bestå, og det er ikke lagt opp til reduksjoner i antall stopp. Togselskapet kan likevel gjøre visse tilpasninger i stoppstrukturen, for eksempel at toget kun stopper ved behov.

Én togbillett. 

– En nasjonal løsning for billetter er for øvrig en viktig forutsetning. Det skal være mulig å kjøpe én togbillett til dit du måtte ønske, uavhengig av operatør og togstrekning. Målet om en slik enhetlig billettering er bakgrunnen for at Entur er opprettet som et eget selskap. Ellers vil de ulike selskapene være underlagt de samme prisreguleringsmekanismer som i dag. De må forholde seg til en makspris som de får lov til å ta, men: De får full anledning til å gå ned i pris for på den måten gi et bedre tilbud til kundene, forklarer Berge. Entur har for øvrig lansert en app for alle kollektivreisende. I denne app’en er det enkelt å søke opp hele turen du vil reise fra og til og få opp reiseforslag basert på alle kollektivtilbudene som finnes på strekningen.

Belønnes for godt arbeidsmiljø. 

– De NSB-ansatte har gjennom sine fagforbund gått hardt ut mot konkurranseutsettingen. Hva kan de vente seg hvis et annet selskap enn NSB vinner konkurransen? – Her stiller vi ganske strenge krav til operatørene: Noe av det første de skal gjøre, er å ta kontakt med personalorganisasjonene og etablere et samarbeid. Et raskt informasjonsmøte, gode løsninger for helse, miljø og sikkerhet og opplæring av og medvirkning fra ansatte er resultater som vil være med på å gi en god oppstartbonus. Hvis alle togene er i gang fra første dag og alle milepæler følges underveis, vil togoperatøren garantert bli belønnet, lover Berge.

Hvis alle togene er i gang fra første dag og alle milepæler følges underveis, vil togoperatøren garantert bli belønnet.

Dagfinn Berge, direktør for trafikkavtaler i jernbanedirektoratet

To trafikkpakker i 2019. 

Etter at Trafikkpakke Sør er gjennomført med oppstart i juni 2019, står Trafikkpakke Nord for tur. Den omfatter ikke mindre enn sju togprodukter; på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Meråkerbanen og Nordlandsbanen. Her planlegges oppstart i desember 2019. Den tredje pakken vil dreie seg om fjerntog på Bergensbanen og lokaltog på Vossebanen, med oppstart i 2020. – Etter det vil vi bruke et år på å evaluere erfaringene med de første pakkene før vi kjører videre, forteller Dagfinn Berge. Men først ut er banene i sør. I alt sju selskaper er prekvalifisert. 1. mars neste år vil det være klart hvor mange som har levert inn anbud. Og det selskapet som vinner, vil få ett år på seg for å komme i gang etter avtaleinngåelsen i juni neste år.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.