Små grep med stor effekt

Det graves for å bygge flere og bedre hensettingsspor på Kongsberg stasjon, hele signalsystemet bygges om, og i tillegg skal fem planoverganger på Numedalsbanen sikres med automatiske bomanlegg. Grepene vil blant annet øke godskapasiteten og få slutt på kjøringen av tomme tog mellom Kongsberg og Drammen.

Øystein Grue

En viktig effekt når dette står ferdig, er at tog som hører hjemme på Kongsberg og nå står i Drammen, ikke lenger trenger å oppta plass der.

Gunstein Mork, prosjektleder

Arbeidet, som begynte på stasjonsområdet i sommer og skal være ferdig i november 2023, vil gi en rekke gevinster raskt. Det blir etablert seks nye hensettingsplasser ved Kongsberg Stasjon med tre spor for doble togsett, inkludert serviceplattformer, vannpåfylling og vakuumbasert toalettømming. – For å ta det litt spesielle ved dette prosjektet først: Når de automatiske bomanleggene på Numedalsbanen står ferdig, blir det ikke lenger nødvendig med manuell sikring ved hjelp av følgebil. Da vil godstrafikken gli lettere. Den løsningen som brukes i dag er ikke akkurat vanlig i 2022, sier prosjektleder Gunstein Mork med et smil. Og tiltakene som gjøres på Kongsberg stasjon vil også påvirke tømmer og flis-transporten på Numedalsbanen. Mork forteller at det etter neste høst vil være mulig å doble lengden på godstogene. På den måten øker kapasiteten og kostnadene for godsselskapene går ned.

Numedalsbanen

  • Sto ferdig i 1927, og person­trafikken ble avviklet i 1989
  • Gikk opprinnelig helt til Rødberg
  • Brukes i dag mellom Kongsberg og Flesberg til tømmer og flis, som i hovedsak går til Sverige
  • Trafikkeres av Grenland Rail og har dieseldrift
  • I 2016 fikk banen nye sviller, og trafikken er i vekst
  • Når signalanlegget bygges om på Kongsberg vil togene får en enklere og mer effektiv overgang mellom Sørlandsbanen og Numedalsbanen.

Mange gevinster Det er en rekke gevinster å hente fra arbeidene som nå er i full gang på stasjonsområdet, mellom veien og eksisterende hensettingsspor. – Det blir vesentlig mindre skjøting av togsett på Kongsberg stasjon, doble togsett kan kjøre direkte inn og ut av hensettingsporet, og det blir etablert skiftemuligheter på alle nye hensettingsporene, forteller Mork. Det sikrer planlagt togtilbud til og fra Kongsberg med hensettingsplass for togsett som har start og stopp i Kongsberg. – Et helhetlig signalkonsept på Kongsberg stasjon tilknyttet det nye togparkerings-anlegget vil sammen med godstiltakene og eksiterende hensetting, utgjøre en vesentlig forbedring, forteller Mork. Ikke minst er han fornøyd med at det nye anlegget vil fjerne kjøringen med mellom tre og fem tomme togsett mellom Kongsberg og Drammen hver dag. Hjelper Drammen – En viktig effekt når dette står ferdig, er dessuten at tog som hører hjemme på Kongsberg og nå står i Drammen, ikke lenger trenger å oppta plass der, opplyser Mork. Han legger til at Kongsberg også vil kunne avlaste Drammen i byggeperioden fram til 2025, og dermed hindre kapasitetsproblemer. På Sundland i Drammen vil utbedring-ene på Kongsberg føre til færre godstogskifter, og togbevegelsene tur-retur Kongsberg og Drammen vil gå ned med mellom 45 og 75 per uke. Det er ikke minst viktig fordi denne strekningen også er en del av Sørlandsbanens enkeltspor. Planovergangen i Withs gate, ved starten av Numedalsbanen er en av overgangene som skal utbedres til glede for byens innbyggere, ikke bare med automatisk bomanlegg: – Vi skal sørge for at gående og syklende ikke lenger må ut i veibanen når de krysser toglinja, forteller Mork. Han er egentlig utdannet bergingeniør, og kaller seg «tunnelmann», men setter stor pris på å få lære noe nytt som leder for dette prosjektet i hjembyen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.