Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Gods Fjerner is og bytter hjul på løpende bånd
Snø og is i vognenes hjulbrønner fjernes med minigraver før ny opplasting kan skje. Her fra Narvik godsterminal.
,

Fjerner is og bytter hjul på løpende bånd

Godstrafikken mellom Sør- og Nord-Norge er denne vinteren preget av store snømengder både i Nordland og på Østlandet. I tillegg kommer bruddet på Dovrebanen som betyr redusert kapasitet. Mye snø, is og kulde fører til skader på togmateriellet. Det gjør det ekstra krevende å holde trafikken i rute.

Njål Svinghjeim

– Vi får mye skader på materiellet og skifter hjulganger og utstyr på løpende bånd for å holde det gående, sier Pål Martin Rogneslien i Mantena. – Mye er ekstra krevende i vinter, bekrefter terminalleder Kay Frantzen i Trondheim.

F.v: Kay Frantzen, Pål Martin Rogneslien og John Kenneth Landmark viser fram skadde hjul som er skiftet ut på terminalen i Trondheim.Njål Svingheim
F.v: Kay Frantzen, Pål Martin Rogneslien og John Kenneth Landmark viser fram skadde hjul som er skiftet ut på terminalen i Trondheim.

Både kyst- og høyfjellsklima

De to godsterminalene i Trondheim håndterer til vanlig godstogene på Dovrebanen og Nordlandsbanen. Denne vinteren går all godstrafikk mellom Østlandet og Trøndelag over Rørosbanen. Årsaken er bruddet på Dovrebanen ved Randklev bru. – Nå har vi hatt flere uker med streng kulde og mye snø på Østlandet, forteller terminalleder Kay Frantzen i CargoNet i Trondheim. Samtidig er det som vanlig store variasjoner på Nordlandsbanen. Der har vi to fjelloverganger og stedvis nærhet til kysten. Det betyr at banen både har innslag av mye nedbør som regn og snø, fuktig kystklima og tørt høyfjellsklima.

Rørosbanen


– Siden alle godstogene sørfra nå kommer over Rørosbanen så merker vi også en tydelig forskjell ved ankomst. Dovrebanen har til vanlig mindre snø og kulde enn Rørosbanen, og når det nå også er kulde og mye snø helt sør til Oslo-området så blir vognene fulle av snø og is, forklarer Frantzen. Det bygger seg på både i hjulbrønner der vi plasserer semihengere, i koblinger og i vognendene. Ikke minst ved hjul og bremser, noe som ofte betyr at vogner må repareres. – Alt dette gjør det vanskelig å losse og laste vognene her på terminalen.

Graver ut snøen fra vognene

Snø og is fjernes fra godsvognene ved hjelp av små gravemaskiner. Dermed tar operasjonene på terminalen lengre tid enn til vanlig. For å holde oppe avgangspunktligheten er det derfor satt på flere folk i skiftlagene, og hvert lag består av tre mann i stedet for to. – Så langt har vi klart oss rimelig bra, men nå er jeg glad for at vi nå har noen dager med varmegrader, i hvert fall her i Trondheim, smiler Frantzen. – Ofte har vi om vinteren turnert godsvognene slik at de får seg tur på Sørlandsbanen til Stavanger. Der får de vanligvis tint av seg all snø og is, forteller han. – Men i vinter har det til nå vært like mye snø, is ig vintervær der, så den muligheten har ikke hjulpet oss i år.

Det bygger seg på store mengder snø og is på vognene underveis som må fjernes før det kan lastes opp på nytt.
Det bygger seg på store mengder snø og is på vognene underveis som må fjernes før det kan lastes opp på nytt.

Beredskap

Det er Mantena som tar seg av ankomstvisitasjon og vedlikehold av godsvognene for CargoNet. – Det første vi gjør når vi foretar ankomstvisitasjon av et tog er å sjekke vognhjulene for skader, sier områdeleder Pål Martin Rogneslien i Mantena. Nå er det på grunn av mye snø og is i sporet flere skader enn vanlig. – Nylig hadde vi for eksempel et tilfelle der store isklumper falt av en vogn i fart og slo av bremseslangen mellom vognene. Da går togets nødbremser på og omtrent alle hjulene i hele togsettet fikk hjulslag, altså urunde hjul som må byttes. Derfor har vi et beredskapslager med hjulganger her i Trondheim. Skadde hjulganger byttes ut med nye slik at vognene kan settes i trafikk igjen så fort som mulig, sier Rogneslien.

På Alnabru i Oslo er det anlegg for av-ising av godsvogner. Njål Svingheim
På Alnabru i Oslo er det anlegg for av-ising av godsvogner.

Vinterdriftsforum

For å holde godstrafikken så godt i rute som mulig holdes det ukentlige møter i et vinterdrifts-forum der alle aktørene på terminalen deltar. Der koordineres innsatsen ut fra vær- og materiellstatus. – Før hadde vi også statusmøter med Bane NOR hver måned, og det er noe vi egentlig ønsker å få til igjen, sier Frantzen.
– Vi har fortsatt møter for felles planlegging, men vi mener vi hadde stort utbytte av de månedlige møtene der vi kunne ta opp og få løst ting på litt enklere måter.

Her lastes dagens nordgående "ASKO-tog" opp på Brattøra godsterminal opp Trondheim.Njål Svingheim
Her lastes dagens nordgående «ASKO-tog» opp på Brattøra godsterminal i Trondheim.

Tilbakeslag for godstrafikken

– Det ingen tvil om at vi nå opplever et tilbakeslag for godstrafikken på bane, sier terminallederen. Hovedårsaken er bruddet på Dovrebanen. Mens vi tidligere kjørte 8-9 godstogpar i døgnet på Dovrebanen, er antallet nå nede i halvparten. – Rørosbanen redder stumpene, og det er lagt ned stor innsats for å få fram så mange tog som mulig der. Likevel er vi bekymret for all trafikken og kundene vi nå har mistet. – Det kan ta tid å få disse tilbake på toget. Vi har erfart fra tidligere hendelser at tilliten hos kundene er temmelig skjør. – Når de nå først har blitt nødt til å tegne kontrakter for biltransport så er det krevende å vinne dem tilbake på bane.

Ser fram til gjenåpning

– Derfor ser vi fram til at Dovrebanen åpnes igjen på hele strekningen. Randklev bru er varslet å være på plass igjen før sommeren. Da starter vi jobben for å få tilbake så mye av trafikken som mulig, så fort som mulig, sier Kay Frantzen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.