Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur Statsbudsjettet: 26,8 milliarder til jernbaneformål

Statsbudsjettet: 26,8 milliarder til jernbaneformål

Regjeringen foreslår 26,8 milliarder kroner til jernbaneformål i 2020, en økning på 1,1 milliard eller 4,5 prosent fra 2019.

Njål Svingheim

Det blir stor byggeaktivitet i alle de pågående store jernbaneprosjektene neste år og i tillegg blir det oppstart på to nye prosjekter. Det er intercityutbyggingen på Kleverud – Sørli på Dovrebanen og elektrifiseringen på Trønder- og Meråkerbanen som får oppstartbevilgninger – Jeg er godt fornøyd med at det fortsatt er en økning til jernbaneformål og at vi kommer i gang med to nye prosjekter neste år, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik. – Også rasjonell framdrift der vi nå bygger, og stabile vedlikeholdsbevilgninger, er viktige for at vi skal få en bedre jernbane framover, sier hun. Slotsvik er også glad for at vi får til et bedre tilbud i rushtidene på Østfold- og Vestfoldbanen, samt at det settes inn flere nye togsett i trafikk i 2020.

Rasjonell framdrift der vi nå bygger, og stabile vedlikeholdsbevilgninger, er viktige for at vi skal få en bedre jernbane framover.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik

Kjøp av persontrafikk med tog

Det foreslås fire milliarder til kjøp av persontrafikk med tog i 2020. Foruten vederlag til persontogoperatører for offentlig kjøpt trafikk, skal ni nye togsett innfases, det blir flere avganger og bedre nettdekning om bord i togene. I tillegg skal fem sittevogner bygges om til nattog-vogner med liggestoler for gjøre nattogene mer attraktive.

Drift og vedlikehold

Til drift og vedlikehold av jernbanenettet forslås det bevilget 8,7 milliarder i 2020. Av dette inngår Norges største digitaliseringsprosjekt, ERTMS, med 1,4 milliarder. ERTMS-utbyggingen omfatter utskifting av gamle signalanlegg med det nye felles europeiske systemet, der de første banene skal være klare i 2021. Av vedlikeholdsbudsjettet skal også minst 2,2 milliarder brukes på fornyelser i eksisterende infrastruktur.

Investeringer

Regjeringen foreslår 11,6 milliarder til bygging og 1,6 milliarder til planlegging av nye tiltak neste år. Planmidlene omfatter intercity-utbyggingen og ny jernbanetunnel gjennom Oslo. Alle de store anleggene får rasjonell framdrift neste år. Intercity Litt over halvparten av investeringsmidlene foreslås brukt på intercity-utbyggingen på Østlandet: Ringeriksbanen (planlegging): 528 mill kr Vestfoldbanen: 1,9 milliarder Dovrebanen: 1,9 milliarder Østfoldbanen: 2 milliarder Andre store prosjekter: Follobanen: 3,4 milliarder Vossebanen: 624 millioner Trønderbanen: 233 millioner Ny jernbanetunnel gjennom Oslo, planlegging: 103 millioner Regjeringens pressemelding om budsjettforslaget for jernbaneformål  

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.