Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Persontrafikk Steinar Olsen skrev anbud for Vy. Nå leder han SJ-trafikken.

Steinar Olsen skrev anbud for Vy. Nå leder han SJ-trafikken.

ØYSTEIN GRUE

– Det er litt spesielt. Du får jo et eierskap til det du har jobbet med, sier den erfarne jernbanemannen og sikter til at han var med på å skrive kvalitetsdelen av Vys anbud for trafikkering av banene i nord.  Men Vy tapte på pris, og nå er det SJ som gjelder. – Det er utviklende å være med på en slik anbudsrunde. Vi kommer fra en monopolist og skal over i en mer forretningsmessig modell, reflekterer Steinar Olsen.

Her skal SJ kjøre tog

  •   Dovrebanen mellom Oslo S og Trondheim S
  •   Nordlandsbanen mellom Trondheim S og Bodø.
  •   Saltenpendelen, Bodø – Rognan
  •   Trønderbanen, Lundamo/Melhus – Trondheim S – Steinkjer
  •   Raumabanen, Dombås – Åndalsnes
  •   Meråkerbanen, Heimdal – Trondheim S – Storlien
  •   Rørosbanen, Hamar – Røros – Trondheim S

«Hjertet». Jernbanemagasinet banker på i begynnelsen av mai. Vi befinner oss i det Olsen betegner som hjertet i SJs operasjon, som startet 8. juni i år. I innbydende lokaler rett over sporene på Trondheim Sentralstasjon sitter flere erfarne lokførere og konduktører som har fått nye jobber og drilles i nye systemer. Blant annet skal de lære seg et helt nytt system for å sikre full styring på personell og materiell. Første delen av opplæringen foregikk på nett. Nå er stadig flere av medarbeiderne på plass.  Sentralen vil bestå av åtte driftsledere, seks informatører og to materiell- og personellstyrere. Døgnet rundt – året rundt – skal de sørge for at togtrafikken i nord går så knirkefritt som overhodet mulig.  Siden slutten av 90-tallet har denne funksjonen vært sentralisert til Oslo. Med en mindre organisasjon, med alle viktige funksjoner i nærheten, håper Olsen det blir enklere å ta raske beslutninger og få orden på ting: – Vi blir mer lokalt forankret: tettere på driften, kundene, vedlikeholdet, kommuner og fylkeskommuner. Nå har vi ingen å skylde på!

Spennende lesning. Steinar Olsen har hele sitt yrkesliv jobbet med togtrafikk og sikkerhet. Midt på 80-tallet utdannet han seg som trafikkstyrer og jobbet på ulike stasjoner i hele landet. Lenge var han stasjonert i Fauske, men etter hvert fikk han lederjobber i både i NSB og Jernbaneverket.  Sist var han driftssjef for Vys trafikk i nord, og da «Trafikkpakke nord» ble konkurranseansatt, fordypet han seg i hvordan innholdet i togtilbudet kunne bedres – for Vy. Nå er han sjef for operasjon og opplæring i SJ Norge, og han finner det spennende å sammenlikne tilbudene fra de to skandinaviske togselskapene. Han røper at de er ganske så like, men noe er også forskjellig.  Litt tøff start. Koronaen har satt sitt sterke preg på de første månedene, erkjenner Olsen:  – Det er en litt tøff start, men jeg er opptatt av å se mulighetene. Skal vi få flere kunder i togene, må vi ha noe trygt og godt å tilby og til enhver tid følge de gjeldende smittevernreglene. Det handler om å håndtere situasjonen og komme opp med de riktige tiltakene. Det kan jo hende at tog blir det foretrukne transportmiddelet om ikke så lenge. Norgesferie og flere som ønsker å reise miljøvennlig, der har vi et fortrinn!

Vi blir mer lokalt forankret: tettere på driften, kundene, vedlikeholdet, kommuner og fylkeskommuner. Nå har vi ingen å skylde på!

Steinar Olsen

Mange muligheter. – Hvor ser du de største mulighetene? – Dovrebanen har stort potensial, og jeg tror vi kommer til å lykkes ved å øke frekvensen der. Jeg tror også det er fullt mulig å få flere kunder på Trønderbanen. Der begynte det å bli fullt på enkelte avganger, og vi har manglet både frekvens og kapasitet. Neste år får vi nye tog som gir dobbelt så mange sitteplasser som dagens, og det jobbes nå aktivt for halvtimesfrekvens på Trønderbanen. Det krever flere tiltak på infrastrukturen, men det tror jeg må til. Ellers har vi mange interessante strekninger, hvor vi fra desember 2021 satser på flere avganger. Både Nordlandsbanen og Raumabanen er fine turiststrekninger. I det hele tatt ligger det muligheter i flere segmenter, særlig i ferie-, fritids- og arbeidsreiser. 

Rene tog. – Hvordan vil kundene raskt kunne merke at SJ overtar? – Vi skal være ydmyke for at Vy har levert godt i nord, svarer Olsen, men poengterer at SJ vil legge vekt på renhold og at alt i togene fungerer. Høy punktlighet og regularitet står videre høyt på dagsordenen. Selskapet bebuder et nytt servicekonsept med gode IT-løsninger, og jobber for å få til bedre korrespondanse mellom alle typer kollektivtrafikk. – Man må kunne bo på Frøya og reise til Oslo med båt og tog og føle at man blir tatt godt hånd om, sier Steinar Olsen og framhever nødvendigheten av å utvikle gode knutepunktstasjoner og ikke minst at buss og tog samordnes gjennom et rute-, billett- og takstsamarbeid. Toget på langs og bussene på tvers med gode overgangsmuligheter, det mener Olsen er nøkkelen. Han peker på privatbilismen som den største konkurrenten og gleder seg over at SJ allerede jobber godt sammen med de fylkeskommunale busselskapene for å oppnå konkrete resultater. 

Stolte ansatte. Konkurranseutsetting av togtrafikk innebærer lavere statlige vederlag og større krav til inntjening. Det bekymrer ikke Steinar Olsen:  – Jeg er opptatt av å skape resultater, og det er artig å jobbe sammen med dyktige folk og få til noe i lag. Men vi skulle gjerne hatt tilgang på dem som jobber i togene før trafikkstart. Det har vært utfordrende at Vy skal ha full produksjon fram til den dagen SJ tar over.  SJ er nemlig opptatt av at lokførere og konduktører i større grad skal ta avgjørelser ute i togene. – Vi må lytte mye til dem som er tettest på kundene, og vi ønsker å levere et produkt som de ansatte er stolte av. Det skal være morsomt å gå på jobb. Glimt i øyet og gode kommentarer er gull verdt, understreker Steinar Olsen.  Han innrømmer at det var rart å gå fra et norsk til et svensk selskap, men den ferske SJ-sjefen tilpasset seg fort: Han ofrer sommerferien for å komme godt i gang med togdriften i nord.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.