Større effekt med ny tunnel

Øystein Grue

En ny jernbanetunnel under Oslo vi gi større effekt av InterCity-utbyggingen og mulighet for nesten dobbel kapasitet gjennom Oslo. Innføringen av ny rutemodell kalt R2027 vil også gi forbedringer, og kan gjennomføres før utbyggingen av ny tunnel. - Ved å bygge planfri kryssing mellom østre og vestre linje av Østfoldbanen og gjøre en del sporomlegginger rundt Oslo, får vi til timinuttersintervall på lokaltogene i Oslo-området, samt fire tog i timen til og fra Fredrikstad og Tønsberg, opplyser strategidirektør Anita Skauge i Jernbanedirektoratet.

For å få full nytte av InterCity-tilbudet og ytterligere løft i tilbudet på Østlandet, trengs ny tunnel. Med ny tunnel kan frekvensen økes ytterligere på både lokaltog, regiontog, fjerntog og gods.

Anita Skauge, strategidirektør i Jernbanedirektoratet

– Dette er en vesentlig tilbudsforbedring, men for å få full nytte av InterCity-tilbudet og ytterligere løft i tilbudet på Østlandet, trengs ny tunnel. Med ny tunnel kan frekvensen økes ytterligere på både lokaltog, regiontog, fjerntog og gods. InterCity-tilbudet kan bli enda bedre, med mulighet for halvtimesavganger på ytre InterCity, altså Halden, Skien og Lillehammer. InterCity kan også kjøres med triple togsett som gir mer plass og høyere komfort om bord. Lokal- og regiontrafikken vil bli separert i ny og eksisterende tunnel, noe som vil gi høyere punktlighet, og det åpner opp for flere gjennomgående tog, spesielt fra Østfoldbanen, forteller Skauge.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.