Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Teknologi Over til hydrogen- eller batteritog?

Over til hydrogen- eller batteritog?

Jernbanedirektoratet er i full gang med et prosjekt som vurderer ulike typer teknologi for utslippsfri togtrafikk – på baner som ikke har elektrisk drift.

I delstaten Niedersachsen i Tyskland ble prøvedrift med to togsett av typen Coradia iLint med hydrogendrift satt i gang høsten 2018. På en 123 kilometer lang strekning mellom Cuxhaven, Bremerhaven og Buxtehude utenfor Hamburg går de to hydrogentogene i vanlig rutetrafikk på forsøksbasis.

Forsøkdsdrift med hydrogentog i Niedersachsen

  •   To togsett av type iLint fra Alstom
  •   Utvides til fullskalaforsøk med 14 tog i drift
  •   Togene er to-vogns regiontog med rundt 150 sitteplasser
  •   Trafikkstart september 2018
  •   Togene kan kjøre 800 – 1000 km per hydrogenfylling

Forbausende bra.

– Vårt inntrykk fra besøket er at prøvedriften går forbausende bra og med få problemer, sier Bjørn Bryne, som jobber med kjøretøyteknologi i Jernbanedirektoratet.

FØLGER MED:  Folk fra Norske tog og Jernbanedirektoratet på befaring av hydrogendrift i Tyskland, f.v.: Razieh Fard (NT), Stephen Oommen, Luca Cappari ( (NT), Geir Vadseth,  Vidar larsen (NT) og Bjørn Bryne, Jernbanedirektoratet.

– De to togsettene som er i prøvedrift, har fått satt inn brenselceller til erstatning for dieselmotorene. Det betyr at togene teknisk sett har samme type velprøvde utrustning som de ordinære Lint-togene. Forskjellen er at drivlinjen er elektrisk med strøm fra hydrogencellene, forklarer Bryne.

Fra norsk side følger vi nå med på flere utviklingsprosjekter for utslippsfri togtrafikk på strekninger uten kontaktledning.

Bjørn Bryne, Jernbanedirektoratet

Følger nøye med.

– Fra norsk side følger vi nå med på flere utviklingsprosjekter for utslippsfri togtrafikk på strekninger uten kontaktledning. Hydrogendrift er en mulig slik driftsform, batteridrift er en annen. Egentlig er jo hydrogendrift også en form for batteridrift, sier Bryne. Mens man i rene batteritog lader via strømnettet, lades batteriene her fra brenselcellene som går på hydrogen.

Hydrogendrift reiser en del problemstillinger som man unngår ved vanlig batteridrift. Særlig gjelder dette hvordan man sikrer seg mot lekkasjer, både ved eventuelle sammenstøt og ved påfylling av hydrogengassen. Hydrogendriften krever også investeringer i egne anlegg for påfylling.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.