To nye opp­læringssentre

Statens jernbanetilsyn har godkjent to nye opplæringssentre. De skal sertifisere lokførere, men også drive annen type opplæring.

Øystein Grue

De to sentrene har sitt utspring i to ulike konsulentselskaper som har spesialisert seg på skinnegående transport: Railsupport AS og Rytec AS. Nøytrale sentra. Lokførerne i Norge får grunnopplæring på Lokførerskolen. De som består eksamen, får et førerbevis. Men: For å kunne kjøre tog alene, må de også ha et sertifikat fra det selskapet de skal kjøre for. Det innebærer at de må gjennomgå strekningskurs, kurs om sikkerhets- og styringssystemet samt opplæring om trafikksikkerhet og togmateriell. Tradisjonelt er det NSB/Vy som har stått for denne delen av opplæringen. Nå som stadig flere selskaper operere på det norske jernbanenettet, etterspørres et nøytralt opplæringstilbud.

Består med glans! På en kjølig vinterdag skal Syed Hussain avlegge eksamen for kjøring av tog på nasjonalt jernbanenett. Han skal transportere et motorvognsett fra Mantenas verksted på Grorud til operatøren Vy AB i Charlottenberg. Siden denne togtypen ikke er godkjent for kjøring i Norge, må han trekke togsettet med et El-18 lokomotiv. Kandidaten må vise at han utfører en prikkfri tilkobling og gjennomføre en bremseprøve før han kan sette kursen over Kongsvingerbanen til riksgrensen og videre til Charlottenberg. Jan Sørlie følger med som sensor og sørger for at Hussain heretter kan utføre denne typen transporter på egen hånd. Hussain har bakgrunn som lokførerleder i Vy og er nettopp tilsatt som opplæringsansvarlig for trafikksikkerhet i Mantena. Vedlikeholdsselskapet har fått tildelt lisens og sikkerhetssertifikat for kjøring av tog til og fra verksteder og trenger derfor lokførere. Selve sertifiseringen må imidlertid gjøres av et godkjent opplæringssenter. I dette tilfellet er det RailAcademy, som er en enhet i Railsupport.

Det er politisk bestemt at jernbanen skal konkurranseutsettes. Så langt har opplæringsbiten vært minst berørt.

Tor Egil Sæve

Hull i markedet. – Vi skal dekke et hull i markedet, sier Dagfinn Berge, daglig leder i Railsupport. Det startet med at hans firma jobbet for et togselskap som søkte om godkjenning til å trafikkere i Norge: – Dette selskapet oppdaget at det ikke ville bli godkjent uten selv å opprette et opplæringssenter. Sverige har imidlertid flere slike nøytrale sentra, og togselskapet lurte på om ikke vi kunne starte et slikt. Det har vi gjort. RailAcademy er allerede i gang med de første elevene, forteller Berge, som tilføyer at senteret nettopp har avtalt å bistå Alstom med instruktøropplæring for førere knyttet til ERTMS. Rytec har lenge drevet med testkjøring av ulike typer skinnegående materiell. Stadig oftere har også de fått spørsmål om opplæring, og i november var det nye senteret godkjent.

Ferdige pakker. Kate Helen Fornstedt har 20 års erfaring med opplæring fra NSBs kompetansesenter i Drammen, der hun både var instruktør, fagsjef og avdelingsleder. Hun startet på jernbanen som konduktør. Siden 2016 har Fornstedt jobbet med opplæring av hovedsikkerhetsvakter og skiftere i Bane NOR. Nå skal hun lede Rytecs kompetansesenter. I skrivende stund er senteret i gang med fagdager for hovedsikkerhetsvakter, og representanter fra Veidekke Infrastruktur skryter av opplegget. Én av de ansatte i Rytec har bakgrunn som hovedsikkerhetsvakt, og hele fire av dem er lokførere: – Vi vil skreddersy kurs til hvert enkelt selskap, enten det gjelder person- og godstransport eller arbeid i spor. Aktørene i markedet ønsker ferdige pakker og opplæring nær arbeidsstedet. Og vi er mobile, forsikrer Fornstedt.

Politisk bestemt. Men hva med Norsk jernbaneskole, Lokførerskolen og Vy, som alle har omfattende tilbud? Hvorfor dukker det i tillegg opp to private sentra? – Det er politisk bestemt at jernbanen skal konkurranseutsettes. Så langt har opplæringsbiten vært minst berørt, sier Rytecs daglige leder, Tor Egil Sæve. Hans firma har likevel en historie tilbake til 2003. Den gangen handlet det mest om jernbanespesifikk prosjektstyring og prosjektledelse. Rytec opererer nå hele kjeden innenfor nisjen sikkerhet og godkjenninger. Dagfinn Berge har i årevis drevet konsulentvirksomhet for jernbane. I en periode var han ansatt i Samferdselsdepartementet og senere i Jernbanedirektoratet med ansvar for å lede konkurranseutsetting av togtrafikk. Nå leder han 18 ansatte, som jobber over et spredt spekter av tjenester rettet mot aktører på skinner. – På RailAcademy starter vi med et par fast ansatte. Andre vil i første omgang bli leid inn på timebasis, opplyser han.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.