Foto Stjørdal stasjon

To tog i timen fra desember 2027

Nærmere planlegging viser at et forbedret togtilbud på Trønderbanen vil kreve flere tiltak enn først antatt. Omfang og kostnader i prosjektet har økt, noe som gjør at Bane NOR trenger mer tid til å planlegge dette på en forsvarlig måte.

Njål Svingheim

Jernbanedirektoratet støtter Bane NORs vurderinger. – Vi synes det er leit at vi ikke kan få til en trinnvis innfasing av to tog i timen på Trønder-banen slik vi hadde tenkt, og at vi i stedet må legge opp til å ta hele tilbudsøkningen i desember 2027, sier Anne Skolmli, som leder regional utvikling i Jernbanedirektoratet i Trondheim.  Det betyr at en trinnvis utvidelse av togtilbudet ikke lenger er realistisk og at to tog i timen på Trønderbanen bør innføres samlet fra desember 2027. Ved å gi Bane NOR noe mer tid til å gjennomføre nødvendige tiltak, vil det også være mulig å samkjøre utbyggingen med utrullingen av signalsystemet ERTMS på Nordlandsbanen nord for Trondheim. Dette vil redusere kostnadene i prosjektet. Bakgrunn I 2020 ble det klart at det ikke ville være mulig å ferdigstille effektpakken med to tog i timen på Trønderbanen i 2024 slik ambisjonen var i Byvekstavtalen for Trondheimsområdet. Derfor ble det satt i gang arbeid for å vurdere en trinnvis tilbudsforbedring ved å dele opp effektpakken for to tog i timen. Slik skulle det bli en tilbudsforbedring på deler av strekningen først. Bane NOR har kommet fram til at det vil kreves langt flere tiltak for å innføre en robust frekvensøkning på Trønderbanen enn først anslått, og kostnadsanslaget for tilbudsforbedringen har økt betydelig. Foretaket anbefaler derfor ikke en slik trinnvis realisering. Jernbanedirektoratet støtter Bane NORs vurderinger. De tiltakene som Bane NOR har funnet nødvendige for å innføre to tog i timen på Trønderbanen fordeler seg på blant annet lengre kryssingsspor, stasjonstiltak, signalmessige endringer og tiltak for økt hastighet. Flere tog allerede i år Selv om det altså ikke blir en trinnvis innfasing av to tog i timen på Trønderbanen, øker likevel tallet på avganger allerede fra 12. desember i år. En ny tidlig avgang fra Steinkjer gjør at det blir to tog i timen retning Trondheim i tre timer i morgenrushet. Fra samme dato blir det også to nye avganger fra Trondheim og nordover til Steinkjer på kvelden, og flere tog i helgene. Jernbanedirektoratet vil nå foreta en evaluering av måten denne saken er håndtert på.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.