Toget må gå fra by til by

Hvis en jernbanestasjon plasseres utenfor sentrum, velger flere reisende å ta bilen – og det skjer dessuten liten fortetting rundt stasjonen.

Øystein Grue

Dette er konklusjonen i et forskningsprosjekt utført på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Den omfattende studien tar for seg erfaringer fra 14 ulike stasjoner, og prosjektleder Oskar Fröidh fastslår: – Velger man å plassere nye stasjoner utenfor sentrum, blir det mellom 25 og 35 prosent færre på- og avstigninger. Dette ser vi når vi sammenlikner perifere stasjoner med sentrale og alle andre forhold er like. – Hva skjer så med bosetting og sysselsetting ved de ulike stasjonene? – Det er tydelig at utvikling og fortetting skjer i urbane miljøer, for tilsvarende effekter er nærmest fraværende når stasjonene plasseres utenfor tettbebyggelse, sier Marcus Adolphson, som jobber på avdelingen for urbane og regionale studier ved KTH.

Entydig forskning. Flere studier ved Transportøkonomisk institutt (TØI) i Norge peker i samme retning. Den nasjonale reiseundersøkelsen viser at 68 prosent av befolkningen velger å gå hvis avstanden er under en kilometer. Men hvis kollektivtilbudet er dårlig, vil 72 prosent bruke bilen til og fra arbeid. – Det er uten tvil mest å hente ved å bygge jernbane mellom byene, understreker jernbanedirektør Kirsti Slotsvik, som i forrige nummer av Jernbanemagasinet tok til orde for enklere byløsninger i forbindelse InterCity-utbyggingen på Østlandet. Bakgrunnen var at enkelte stasjonsløsninger er kostnadsberegnet til flere milliarder kroner.

Det er uten tvil mest å hente ved å bygge jernbane mellom byene

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik

Må prioritere. – Skal vi prioritere innenfor gjeldende økonomiske rammer, får vi heller beholde dagens stasjoner. Alternativet er å prioritere stasjonene på bekostning av andre prosjekter. Uansett må vi bare innstille oss på at det ikke er penger til alt. Og da må vi velge de løsningene som virker best, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik. – Vi ser at det er en dårlig idé å bygge stasjonene utenfor bysentrene, da ett av jernbanens fortrinn nettopp er å gå fra sentrum til sentrum. De tyngste transportstrømmene vil nemlig alltid gå til det mest sentrale punktet. Det endrer seg ikke selv om vi får selvkjørende bestillbare små enheter som kan frakte folk til og fra stasjonen. Den sunneste og rimeligste måten å bevege seg på er jo også tross alt å gå, og med stasjoner i sentrum vil mange kunne bruke beina på første og siste del av reisen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.