Toget som solid ryggrad

Takk for at du ikke reiser med oss. Takk for at du er en hverdagshelt og ikke setter deg på dette setet.

Aldri før har vi oppfordret våre passasjerer til ikke å bruke oss. Aldri før har bransjen samlet vært usikker på om vi sammen og individuelt overlever de neste tre månedene. Aldri før har det vært viktigere å samarbeide og se opp og fram for å komme styrket og omforent ut på riktig side når Norge langsomt, men sikkert gjenåpnes.  I det arbeidet er toget en solid ryggrad som skal være presist, behagelig, trygt og raskt.  Kolumbus-tog. På Nord-Jæren gikk det første Kolumbus-toget på Jærbanen den 15. desember. Med Jernbanedirektoratet som anbudsansvarlig og Go-Ahead som operatør er toget blitt en viktig og populær del av Kolumbus’ tilbud til rogalendingene.  Men som et Norge i miniatyr er mobilitetsmulighetene avhengig av hverandre for at kollektivtilbudet skal fungere. Det være seg hurtigbåt, ferje, Hent meg, elektrisk bysykkel, autonome busser, sparkesykler, samkjøring eller bildeling. Et godt og sammensatt tilbud er det eneste som kan være et reelt alternativ til bruk av egen bil.  Her har Bane NOR en av de viktigste nøklene til suksess – nasjonalt og lokalt.    

Vi har alle vår rolle å fylle for raskt å komme tilbake og bli enda sterkere og bedre enn før koronaen kom til Norge.

Odd H. Aksland

Alle må bidra. På de fleste togstopp langs Jærbanen er de nye elektriske bysyklene på plass. Ved mobilitetspunktet i Stavanger bindes endestasjonen for tog og bussterminalen sammen med våre elektriske bysykler, sykkelhotell og sparkesykler.  Dette er likevel ikke nok og det går ikke fort nok. Sammen må vi rive ned siloer.  Alle aktører må bidra slik at vi får den helhetlige mobiliteten vi fortjener: Bane NOR, Jernbanedirektoratet og mobilitetsleverandører. Vi har alle vår rolle å fylle for raskt å komme tilbake og bli enda sterkere og bedre enn før koronaen kom til Norge. Framover blir det enda viktigere å samarbeide!   ODD H. AKSLAND Direktør i Kolumbus A/S